Otvoreno pismo do Mitropolitot Avstralisko - novozelandski

^UDOTVORNITE LEKOVI NA DOKTOR JOVAN KAREVSKI

Dragi doktore Karevski,

So zadovolstvo }e gi prifatam Va{ite lekovi za smiruvawe, kako {to mi prepora~avte vo intervjuto za Makedonskiot nedelnik "Fokus" od 13.10.2000 godina. Se nadevam deka so pomo{ na lekovite }e po~nam bezrezervno da gi po~ituvam site crkovni i dr`avni vlastodr{ci, neazavisno od zaslugata. Belkim toga{ }e se ostvarat site Va{i soni{ta, kako poglavar na "Avstralisko-novozelandskata eparhija", a Makedoncite vo Avstralija naedna{ }e kurtulat od zulumite, |urultiite, poganostite i prokletijata, koi, izgleda, slu~ajno dojdoa zaedno so Vas.

Bidete dare`livi, pa dadete im od va{iot lek na site koi stradaat od bolesta {to ja narekuvate: ''nepo~ituvawe na vas kako arhijerej, na Sinodot na MPC, na aktuelnata vlast i opozicijata vo Makedonija". Taka }e n# oslobodite site od |avolskite zamisli za ramnopraven pluralizam i suverenitet, koj poteknuva od narodot, a ne od voda~ite, politi~arite, ~inovnicite, trgovcite ili fariseite. Belkim toga{ besprekorno }e se vrati nepotisti~kiot despotizam, od koj kletiot lucifer s# pove}e n# oddale~uva, prvin so zaminuvaweto na otomanskata vlast, posle so raspa|aweto na Kralstvoto Jugoslavija, pa na kraj so samouni{tuvaweto na slovenskoto Vi "bratstvo i ednistvo". Pobrzajte so lekuvaweto, pred visokite ideali da Vi is~eznat zaedno so poslednite crkovno-ateisti~ki i komunisti~ko-kapitalisti~ki mutanti, koi izniknaa od jugoslovenskoto ednoumie i s# u{te ni ja ~uvaat kutrata dr`ava.

Ne vozbuduvajte se {to namesto Va{e Visokopreosve{tenstvo g. Petar, Ve oslovuvam kako Jovan Karevski. Dodeka me izle~ite, sigurno }e ja zaboravam odlukata na SAS, pod broj 95, od 14.6.1990, potpi{ana od Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Gavril, so koja ''Mitropolitot Prespansko-bitolski g. Petar se osuduva so ODZEMAWE NA EPISKOPSKIOT ^IN I LI[UVAWE OD SITE SLU@BI VO MAKEDONSKATA PRAVOSLAVNA CRKVA'' i se vra}a vo na{ite mirski redovi. Taka }e gi zaboravam i site Va{i potkusuvawa i potkrpuvawa na aktite i organite na MPC. Prokletstvoto i site havarii {to Ve sledele niz Makedonija, Zapadna Evropa, Amerika, Kanada i Avstralija, nepravedno frlaj}i senka vrz Va{ata vladi~ka dostojnost, a pokraj Vas i vrz Svetata MPC, }e mu gi prepi{am na sekogo, no nikako na Vas.

So va{ite lekarski dostignuvawa, mo`ebi poddr{kata od devedeset otsto od vernicite vo Avstralija, pokraj glasniot Vi son, }e ja vidite i na jave. Mo`ebi }e ja progoltame sopstvenata sovest, }e gi zatvorime o~ite pred site Va{i dejanija, duri i verata Risjanska ako treba }e ja zapostavime, za neprikosnoveno da se posvetime na Avstralisko-novozelandskiot Vi kult.

Imaj}i ja na um mojata zagri`uva~ka zdravstvena sostojba, za koja samite mi ja dadovte dijagnozata, se nadevam deka nema da se nalutite ili da mi sudite za {to bilo od sodr`inata na ova pismo. Koga }e me izle~ite, na seto re~eno i zgre{eno, }e mo`e samo da mu turite pepel.

So netrpenie go o~ekuvam va{iot ~udotvoren lek, koleno-preklono.

Va{ najgre{en pacient, Igor Avramovski