Mol~eweto kako stav

PISMO

Pi{uva: \or|i MARJANOVI]

  • O, Gospodi! Daj im pamet! Ili zemi im go i ona malu {to go imaat! Jas da sum ja delel Makedonija? Ta, po moja vina se puka{e na ("neva`nite") lokalni izbori, neli? Jas go podeliv narodot na tepa~i i tepani? Jas gi pu{tiv osudenicite od zatvor za da ja pomognat kauzata na vladeja~kata ni koalicija? Ovoj narod ne go pla{i toa {to go pravat Cile, Qub~o i Xaferi, uplav dobi od toa {to go pravi Marjanovi} (!?)

Pred desetina godini, vo organizacija na Ligata za demokratija, zboruvav na nekakva politi~ka tribina vo Prilep. S# mina onaka kako {to obi~no biduva. Ni{to osobeno, ni{to posebno vredno da se zapamti. No, po tribinata se slu~i ne{to {to mi ostana vo se}avaweto.

Mi pristapi nepoznat ~ovek vo rabotni~ki kombinezon i fati da mi zboruva za svoeto odu{evuvawe od mene i od moite idei. Ne sum od tie {to premnogu gi sakaat falbite na svoja smetka. A ~ovekov veze li, veze: za toa kolku go ceni ona {to go pravam, za toa kolku me sakale vo negovoto semejstvo, za toa kako, koga }e me imalo na televizija, site so red si fa}ale mesto za da me slu{aat, za toa kako ~itaat s# {to }e objavam, itn. itn. I, kako {to nenadejno po~na, taka i zavr{i. Pobrza da me pozdravi, za{to vide deka prilepskite liga{i me ~ekaa da me odnesat nekade na edna pija~ka ({to obi~no zavr{uva{e so ve~era). I dodeka so angelska nasmevka mi ja stiska{e rakata, ~ovekov, onaka patem, bez kakva i da e vrska so ona {to go prethodno go zboruva{e, istrese: "Samo edna rabota da vi ka`am, profesore: so Marjanovi}i Makedonija dr`ava ne biduva!"

Ete taa re~enica mi se vrti po umot poslednive desetina godini. Ako vaka mislat onie {to gi delat moite idei, {to imaat simpatii za mene i za Ligata za demokratija, kako li e so drugite. Taka po~nav da sfa}am i zo{to vo me|uvreme Ligata za demokratija porasna odvaj za edna peda (za prvite devet meseci od 2000 godina ni prijdoa ramno 360 novi ~lena!). Kojznae kolku lu|e (kako prilepskiot rabotnik) sekojdnevno, vo sekoja mo`na prigoda, mi udiraat ~etki kako se voshiteni od toa {to go pravam, no da ''pristapi nekoj od niv na Ligata, Bog da ~uva! Duri i koga taa pravi ne{to za nivno dobro.

Ete, na vremeto, Ligata za demokratija go objavi svojot memorandum za (re)privatizacija, a potoa svika i osnova~ko sobranie na lu|eto {to komunizmot gi ostavi bez nivnite imoti. Vo eden od amfiteatrite na Pravniot fakultet vo Skopje se sobraa ne pomalu od pet stotini nekoga{ni gazdi {to si gi baraa nazad imotite. Sobirot trae{e nekolku ~asa i jas se iznaslu{av falbi na moja smetka i na smetka na mojata partija. Na kraj, od site prisutni na Ligata za demokratija'' se priklu~ija ramno 42 du{i (!?). Napi{aa pristapnici i - tolku.

Da ne zboruvam posebno za toa deka nikomu i ne mu tekna da dade (ili barem da ponudi) ni sto denari prilog za partijata. Nie ("elitata", kako {to uporno n# pcujat mediumite) ne barame i ne sakame da barame. Iako dobro znaeme: ima tri va`ni raboti za pobeda na kakvi i da e izbori - pari, pari i pari! Do`iveavme eden pretsedatelski kandidat (i nekoga{en ~len na Ligata) da n# nare~e "idiotska partija" samo zatoa {to sme nemale pari.

Neodamna Qub~o, pred vtoriot krug od lokalnite izbori, re{il da mu vrati na eden nekoga{en sopstvenik edno du}an~e na starata ulica "Maksim Gorki" i, se razbira, vedna{ da napravi fe{ta na MRTV-ata. A na nea, pretsedatelkata na zdru`enieto (ona isto {to na vremeto go be{e osnovala Ligata za demokratija): blagodarna, ta preblagodarna! Samo {to ne mu celiva race na premierot. Srceparatelno mu se kolne na vernost: so nego }e bile do smrt! Gospod da go blagoslovel! Mi se sma~i: koga toa ''se kolne{e na vernost na Ligata, koga poskoro ja zaboravi? Tuku zdravje! Fala mu na Gospoda {to nie ne sme takvi!

I da e samo toa! ]e go podla`e nekoj narodecov makedonski so nekakva si bedna milijardi~ka, a toj, prostodu{en (kako {to go dal Gospod), }e poveruva, }e se izraduva. Koga, malu potem, }e vidi deka seto toa bilo golema, {arena laga, }e fati malu da pcue, }e popcue, pa }e mu prosti. Jas vo edna kolumna od nevnimanie ispu{tiv edno "za" vo re~enicata, a veleu~eni doktori na nauki i profesori na Univerzitet me proglasija za (ku~e{ki) monstrum na tranzicijata (!?), koj smrtno gi ispla{il. Niv i narodijata paskvelska. Sum sakal da go delam narodot. Pit bul terier!

O, Gospodi! Daj im pamet! Ili zemi im go i ona malu {to go imaat! Jas da sum ja delel Makedonija? Ta, po moja vina se puka{e na ("neva`nite") lokalni izbori, neli? Jas go podeliv narodot na tepa~i i tepani? Jas gi pu{tiv osudenicite od zatvor za da ja pomognat kauzata na vladeja~kata ni koalicija? Ovoj narod ne go pla{i toa {to go pravat Cile, Qub~o i Xaferi, uplav dobi od toa {to go pravi Marjanovi} (!?). I da e samo toa!

Jas sum starinski ~ovek. Mo{ne neskr{liv, nepragmati~en. Od onie yverki osudeni na izumirawe! Za mene makedon{tinata ne e geografska pripadnost na prostorot {to go nosi toa ime. Za nekoi (da ne re~am za koi) taa e samo toa. Samo taka i mo`e da se pomiri `ivotot i deloto na eden Van~o Mihajlov, na eden Todor Aleksandrov (za Vlado

^ernozemski i da ne zboruvame) so pripadnosta na Makedonija: "Razbira se ~e sme Makedonci, no, od b'lgarski proishod!" Toa ni go ka`uvaat i preku famoznata izlo`ba za MPO-to. Eden dlabok makedonski um neodamna ni pora~uva deka Bolgarite sepak bile osloboditeli na ovoj prostor.

Ne mo`am da prifatam vakvi marifetluci. Srpskite ~etnici mi go ubija tatkoto i so niv do smrt ne se miram. Bugarskite fa{isti mi go ubija vujkoto i so niv ne se miram.

A pravo da vi ka`am, po malu i se izmoriv od doka`uvaweto deka beloto e belo, a crnoto crno. Me draznat i ovie na{i beskone~ni javni raspravii. Zgora na s#, sekoj poluinteligent denes mo`e da si zeme sloboda da me obvini kako sum bil al~en za vlast, za mo}, kako pribli`uvaweto do vlasta ve}e mi go pomatilo umot.

I tuku mi tekna eden primer od neodamne{nata francuska istorija. Tamo{nite mediumi samo {to ne ras~ere~ija eden minister {to kupil nekakov imot (navodno iskoristuvaj}i ja svojata pozicija). Se zbogatil, pa se zbogatil! Denes-utre, denes-utre! S# toa pa toa. Dodeka ~ovekot se svesti deka ima (eva!) samo eden na~in da im ja zatne ustata na klevetnicite: napi{a pismo (kako moevo!), skokna vo nekakvo ezero i se udavi. I gi zamol~i!

Ne pla{ete se! Jas nemam namera da skokam v ezera! No, zatoa pak, v ~etvrtok pove}e nema da me ima vo DNEVNIK. Ako so svoeto pi{uvawe ne mo`am da napravam ni{to korisno, barem da ne pravam volkava {teta. Od mene - dosta e! A i mol~eweto e nekakov stav! Od druga strana, Prust mnogu go zapostaviv: mi ostanaa u{te edinaeset toma za preveduvawe, a mnogu vreme nemam. A i na Makedonija izgleda ve}e ne & trebam: pak na golemo se zboruva za Cile kako za spasitel na zemjata. Klu~ot bil vo negovi race? A koga ne bil? Otkako ja usre}i Makedonija so milijardata od Tajvan, sega re{il (?) da ja sotre crnata ~uma na vrhovizmot. [to bi baral Marjanovi} srede taa elitna vojska na spasot?

Eve tolku! Ne sakav da dojde ~etvrtok, a vie od nekakva polure~enica na Redakcijata da doznaete deka ve}e nema da se pojavuvam na ova mesto. Sakav toa li~no da vi go ka`am. Koj }e razbere, }e razbere! Koj ne, ne mo`am da mu pomognam. A i VMRO-vcite neka se poraduvaat: neka mislat deka tokmu tie mi ja zatnale ustata. Majka Bolgarija mo`e da zdivne: go gubi svojot najlut bolgarofob (Eden Gospod mi e svedok deka nemam ni{to protiv Bolgarite!).

Ovoj gest mu go dol`am i na DNEVNIK: da napravam malu mesto za (inaku mo{ne retkite) kolumnisti od redot na zdravite desni sili. Za da se odr`i ramnote`ata vo ovoj najizbalansiran vesnik vo zemjata. Sram da mu e koj misli deka ironiziram!

(Prezemeno od "Dnevnik")