Memorija

ZABORAVENOSTA - DRUGATA STRANA NA PAMTEWETO

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Za dobro se}avawe va`na uloga imaat i vitaminite B-kompleks, a novite istra`uvawa uka`uvaat deka e neophoden i vitaminot E, koj{to go ima vo masloto, zelen~ukot so zeleni lisja, jajca i `itaricite

^ovekot najdobro pameti vo ranata mladost, okolu ~etiriesettite e najsposoben da se potseti na ne{to, a najlesno zaborava damne{ni slu~uvawa. No, kako {to pominuva vremeto, se slu~uva i sprotivnoto, pa taka vo poodminatite godini polesno zaborava novi slu~uvawa.

Sigurno, mnogu pati vi se slu~ilo da zaboravite nekoi situacii zaradi toa {to ne ste sakale da se se}avate na niv. Osven toa se}avawata mo`at mnogu lesno da se izme{aat.

Vsu{nost, zaboravenosta e drugata strana na pamteweto, no kako funkcionira taa?

Hrana protiv zaboravenost

Za da mo`e mozokot dobro da funkcionira, potrebna mu e primerna hrana i neprekinata razmena na kislorod i {e}er, koi se negova podvi`na sila. No, ima mnogu drugi ne{ta koi deluvaat na uspe{noto rabotewe na mre`ata za pamtewe.

Za dobro se}avawe va`na uloga imaat i vitaminite B-kompleks, a novite istra`uvawa uka`uvaat deka e neophoden i vitaminot E, koj{to go ima vo masloto, zelen~ukot so zeleni lisja, jajcata i `itaricite. Toj se bori protiv slobodnite radikali koi go uni{tuvaat mozo~noto tkivo.

Site ovie raboti na mozokot deluvaat za{titni~ki i pottiknuva~ki. Nivniot nedostatok osven {to mo`e da predizvika te{kotii vo koncentracijata vlijae i na pojavata "praznina" vo se}avaweto i hroni~en zamor.

Golem prijatel na sve`ata memorija e lecitinot {to se nao|a vo jajcata, sojata, kikirikite, kvasecot, xigerot, no i vo mesoto. Toj ja podobruva memorijata vo podolg period i go ubla`uva o{tetuvaweto na nervnite zavr{etoci.

Na krajot ne treba da se zaboravat nezasitenite masni kiselini od serijata "Omega tri", koi naj~esto gi ima vo ribata, a go pottiknuvaat funkcioniraweto na vijugite vo mozokot. R.Z.