Sovet za makedonski jazik

RAZRE[UVAWA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

Neodamna, po barawe na ministerkata za kultura, Ganka Samoilovska - Cvetanova, razre{eni se trojcata ~lenovi na Sovetot za makedonski jazik, akademik Bla`e Ristovski, Marija Korobar - Bel~eva i Vladimir Ivanovski, a nivnite mesta }e gi zazemat Mito Miovski, Marko Kitevski i Marinko Mitkov. Ovoj poteg, ministerkata go objasnuva so potrebata od "novi idei i sve`i razmisli".

Marija Korobar - Bel~eva

Bla`e Ristovski

Inaku, trojcata razre{eni ~lenovi se izbrani pred dve godini i vo ovoj slu~aj nivniot ~etirigodi{en mandat e skraten so nenadejnoto razre{uvawe za {to s# pove}e se {pekulira deka novite ~lenovi se pobliski do vladeja~kata struktura i deka zad seto toa se krijat politi~ki motivi. Dosega, razre{enite ~lenovi koi ne poka`ale deka ne se vo sostojba da ja izvr{uvaat rabotata vo Sovetot, spored Ristovski, se razre{eni nezakonski, za {to govori i otsustvoto na kakvo i da e obrazlo`enie.