"Makfest 2000"

POBEDA ZA "QUBOV TI E ADRESA"

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Ovaa godina za prv pat vo 15-godi{noto opstojuvawe na ovaa muzi~ka manifestacija pobedi eden duet
  • Za najslu{ana pesna me|u dva festivala be{e proglasena pesnata "Odvedi me" na grupata "Area", a epitetot najubava pesna od site dosega{ni pobednici na "Makfest" go dobi kompozicijata "Tamu kaj {to si", koja vo 1997 godina ja izvede Risto Samarxiev

Minatata nedela, se odr`a dolgoo~ekuvaniot festival"Makfest 2000"koj ovaa godina slave{e jubilej, 15 godini od svoeto postoewe. Mnogumina nego go smetaat za najdobar festival na zabavnata muzika vo Makedonija, na koj mnogu mladi interpretatori gi poka`aa svoite kvaliteti i se vivnaa vo svetot na popularnosta.

Vo Domot na kulturata "Aco [opov" vo [tip, vo tekot na dvete polufinalni ve~eri prodefiliraa 28 izveduva~i od koi vo finalnata ve~er, so pomo{ na glasaweto od publikata, bea selektirani 20 kompozicii.

Godinava na ovoj presti`en makedonski festival bea dodeleni tri nagradi. Prvata nagrada od publikata ja dobi duoto, Andrijana Janevska i Marjan Stojanovski za pesnata "Qubov ti e adresa", za ~ija muzika be{e odgovoren Grigor Koprov, za tekstot Ognen Nedelkovski, dodeka aran`manot be{e na Slobodan Markovi}. Vtorata nagrada mu pripadna na Kristijan Gabrovski za pesnata "Pak" na koja se pojavuva kako kompleten avtor. Tretata nagrada otide vo racete na kant-avtorot Goran Musev za pesnata "Ne e du{o za nas docna".

[to se odnesuva do nagradite od stru~noto `iri, nagradata za najdobar tekst & be{e dodelena na Klementina Krstanovska za pesnata "Edinstvena" vo izvedba na grupata "3D". Za najdobar aran`man, stru~noto `iri se odlu~i za aran`erot Darko Tasev za pesnata "Sekoj nov den" vo izvedba na grupata "Klik-klak".

Nagradite za najdobar scenski nastap i interpretacija (gi dodeluvaat "Kanal 77" i revijata "Ekran") & bea dodeleni na Suzana Turunxieva, a za najuspe{en debitant be{e proglasena grupata "Non-stop".

Za najslu{ana pesna me|u dva festivala be{e proglasena pesnata "Odvedi me" na grupata "Area", a epitetot najubava pesna od site dosega{ni pobednici na "Makfest" go dobi kompozicijata "Tamu kaj {to si", koja vo 1997 godina ja izvede Risto Samarxiev.


PLAKETA - ZLATEN PRSTEN

Pokraj voobi~aenite nagradi, bea dodeleni i nagradi za pridones i afirmacija na festivalot "Makfest". Plaketite - zlaten prsten na festivalot zaslu`no im bea vra~eni na avtorot Grigor Koprov, tekstopisecot \oko \orgiev, MRTV, Radio [tip i na Mir~e Plahanov, kamerman vo MRTV.

Novinarskata nagrada "Pavle Georgiev" mu pripadna na avtorot Van~o Dimitrov, koj raboti kako muzi~ki novinar vo Makedonskoto radio.