Izlo`ba - "Cibrina"

SPLOTEN VO TI[INATA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Vo slikite na makedonskiot grafi~ar, dizajner i slikar Kostadin Tan~ev - Dinka caruva svetlinata, proyirnosta na bojata

Vo Kulturno-informativniot centar qubitelite na likovnata umetnost imaa mo`nost da gi vidat slikite na Kostadin Tan~ev - Dinka.

Od rabotilnicata na mojot dedo Petar

Tvore{tvoto na Dinka e takvo izvorno `ivotno i umetni~ko barawe na novata forma i gradewe na novi su{testvuvawa dostojni za postoewe... Elementite na slikarskata ve{tina na Dinka se prvoklasni - crte`ot, bojata, strukturata, atmosferata, nijansite, dramatikata, soodnosite me|u komponentite, veli Kiril Temkov, za makedonskiot grafi~ar, dizajner i slikar Kostadin Tan~ev - Dinka.

Bodlikava tema

Pragot na baba Gina

Dodeka e rosata

Kon~a Pirkovska za nego }e ka`e: Ona {to e avtenti~no za ovoj avtor i {to go diferencira od drugite avtori e negovoto dolgogodi{no intermedijalno dejstvuvawe na poleto na vizuelnata umetnost.


ZA DINKA

"Vo slikite caruva svetlinata, proyirnosta na bojata, koja Dinka uspe{no ja transformira vo slikarski nastan. Slikite se karakteriziraat so istan~en vkus za precizna geometrija vo koi drvoto e centralen element. Avtorot kako da saka da ja odgatne tajnata na povrzuvaweto na drvoto - korenot so ~ovekoviot `ivot, tajnata na patot od materijata kon duhot".

Klime Korobar


BIOGRAFIJA

Kostadin Tan~ev - Dinka e roden vo 1940 godina vo Valandovo. Diplomiral na Akedemijata za primeneta umetnost vo Belgrad vo 1967 godina. Od 1984 godina predava na Fakultetot za likovna umetnost. Samostojni izlo`bi priredil vo London, Cirih, Skopje, Valandovo, a grupno izlagal na brojni izlo`bi vo Pariz, Keln, Nirnberg, SAD, Avstralija, Nov Zeland, Qubqana, Zagreb, Belgrad, Novi Sad, Skopje itn.