Nedorazbirawata prodol`uvaat

MEDICINSKIOT OTPAD NA POGRE[NO MESTO

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Rabotata na pe~kata sekako vle~e pari. Od po~etokot na funkcioniraweto na pe~kata, pa do sega, bea potrebni finansii za struja, gorivo, za plata na lu|eto anga`irani za sledewe na procesot na sogoruvawe na medicinskiot otpad
  • I pokraj vetuvawata na odgovornite vo Ministerstvoto za zdravstvo i Fondot deka ovoj problem koj se vle~e podolgo vreme }e bide re{en vo najkus mo`en rok, sepak re{enieto s# u{te ne e na videlina

Infektivniot materijal od Klini~kiot centar ,Gradskata bolnica, Ginekolo{kata bolnica "^air" i mnogu drugi medicinski ustanovi mesto da bide uni{ten, dva meseca se deponira na deponijata "Drisla", a pe~kata za sogoruvawe na medicinskiot otpad ve}e podolgo vreme e isklu~ena i e nadvor od upotreba.

Iako pla}aweto e regulirano so dogovor me|u dvete involvirani strani, sepak deponijata "Drisla" nema dobieno nitu denar.

Finansiskite nedorazbirawa na relacija Fond za zdravstveno osiguruvawe - Javno pretprijatie "Drisla" bea pri~ina da ne se realizira nivniot zaemen dogovor.

FINANSISKI DOLG

Sorabotkata me|u Ministerstvoto za zdravstvo, kako korisnik i deponijata "Drisla", kako davatel na uslugi trae{e mnogu kratko, zatoa {to odgovornite od Ministerstvoto projavija interes samo do momentot dodeka pe~kata, donacija na britanskata Vlada, ne se transportira na deponijata i dodeka ne po~na da raboti. Rabotata na pe~kata sekako vle~e pari. Od po~etokot na funkcioniraweto na pe~kata, pa do sega, bea potrebni finansii za struja, gorivo, za plata na lu|eto anga`irani za sledewe na procesot na sogoruvawe na medicinskiot otpad. Poradi nenavremenoto podmiruvawe na finansiskiot dolg od strana na Fondot za zdravstvo vo JP "Drisla" sleduvaa finansiski problemi.

I pokraj vetuvawata na odgovornite vo Ministerstvoto za zdravstvo i Fondot deka ovoj problem koj se vle~e podolgo vreme }e bide re{en vo najkus mo`en rok, sepak re{enieto s# u{te ne e na videlina. Dosega ne e ostvarena nikakva sredba me|u dvete involvirani strani, nitu pak postoi nekakov dogovor vo koj Fondot za zdravstveno osiguruvawe }e si go isplati dolgot kon Javnoto pretprijatie.

MO@NO RE[ENIE

Odgovornite od deponijata "Drisla" sepak nudat edno re{enie so koe pe~kata vedna{ bi mo`ela da zapo~ne so rabota. Dokolku lu|eto vo Ministerstvoto za zdravstvo ne sakaat direktno da go platat dolgot, toga{ finansiite bi mo`ele da gi stavat na smetka na Rafinerijata "Okta". Na toj na~in JP "Drisla" bi mo`elo barem da dobie gorivo za pe~kata i donekade ovoj problem bi se re{il.

Od druga strana, potsekretarot za primarna i preventivna zdravstvena za{tita vo Ministerstvoto za zdravstvo, Kiro Salvani, so svojata izjava potvrdi deka ne e zapoznaen do kade e slu~ajot so pe~kata, {to zna~i deka re{enieto na ovoj problem podolgo vreme }e "tapka vo mesto".


Javnoto komunalno pretprijatie "Komunalna higiena" {est pati nedelno }e go sobira infektivniot materijal od klini~kite centri vo Skopje. Se pretpostavuva deka komunalcite medicinskiot otpad }e go deponiraat na sanitarnata deponija so odluka na Ministerstvoto za zdravstvo. Vakvata odluka odgovornite od JP "Drisla" ne ja poddr`uvaat i najavuvaat deka }e reagiraat so blokirawe na patot do nivnata deponija.


Edno e jasno, s# dodeka JP "Drisla" i Ministerstvoto za zdravstvo, odnosno Fondot za zdravstveno osiguruvawe ne iznajdat zaedni~ki jazik vo re{avawe na finansiskite barieri, pe~kata za medicinski otpad nema da bide vklu~ena.

Do koga }e bide taka u{te ne se znae, no sepak posledicite na site ni se poznati. Medicinskite ostatoci s# pove}e }e se talo`at i }e ja zagaduvaat okolinata na zdravstvenite ustanovi.