Makedonskata radiotelevizija dezinformira?!

PROTIV MAKEDONCITE VO AVSTRALIJA?

Dimitar TODOROVSKI, v.d. sekretar

Zdru`enieto na makedonskite op{tini od Avstralija izrazuva nezadovolstvo i zagri`enost {to dr`avnata Makedonska radiotelevizija (MRTV) po~na naglo da se zloupotrebuva za propagandna kampawa protiv Makedonskata zaednica vo Avstralija.

Kako prvo, MRTV na pove}e navrati prenesuva napadi protiv Makedonskata pravoslavna crkva za Avstralija, vo polza na vladikata Petar, bez voop{to da gi prenese i stavovite na pretstavnicite na Makedonskata zednica.

Vo izminatite nekolku dena, nekojsi novinar na MRTV, koj navodno e vo poseta na Avstralija, vo pridru`ba na vladikata Petar i \or|i Naumov, tendenciozno se obiduva da ja omalova`i organiziranata Makedonska zaednica, so izjavi deka makedonskite pravoslavni op{tini vo Avstralija se samo mali grupi na poedinci koi uzurpirale crkovni imoti. No, ovoj novinar nitu gi posetil makedonskite pravoslavni parohii vo Avstralija, nitu se obidel da stapi vo kontakt so upravite na op{tinite koi gi kleveti, za da bide objektivno informiran. Spored toa, se konstatira deka namesto za novinar, stanuva zbor za pristrasen propagandist od stilot na komunisti~kite aparat~ici, koj ne e zainteresiran za faktite, tuku slepo im slu`i na tesnite interesi na Petar, \or|i Naumov i nivnite privrzanici.

Istiot aparat~ik na MTV ja dezinformira makedonskata javnost deka Naumov i Petar kontaktirale so pretstavnici na vladata na Nov Ju`en Vels, koi navodno potvrdile deka crkvite vo Avstralija se uzurpirani od mala grupa lu|e i deka Vladata naskoro }e donese nekakov zakon za staratelstvo po vkusot na Petar i Naumov. Vladinite pretstavnici za koi stanuva zbor n# informiraa deka toa se ~isti dezinformacii, so koi nekoj saka da go zloupotrebi nivnoto gostoprimstvo. Tie u{te edna{ ja potvrdija pismeno dadenata obvrska deka nema da donesuvaat nikakov zakon {to vlijae vrz makedonskite pravoslavni op{tini, bez prethodna soglasnost na po{irokoto ~lenstvo na op{tinite.

Postojat indikacii deka zad propagandnata kampawa protiv Makedonskata pravoslavna zaednica vo Avstralija stojat li~nite interesi i frustracii na lu|e {to dr`at upravni pozicii vo MRTV, kako i na eden nivni pretstavnik vo Avstralija. Za ovie somnevawa dopolnitelno }e ja informirame Makedonskata i Avstraliskata javnost.

@alime {to nekoj si poigruva so kredibilitetot na MRTV vo vreme koga se pravi obid nejzinite emisii da se probijat po{iroko me|u Makedoncite vo Avstralija, preku edna kablovska televizija.


Vo izminatite nekolku dena, nekojsi novinar na MRTV, koj navodno e vo poseta na Avstralija, vo pridru`ba na vladikata Petar i \or|i Naumov, tendenciozno se obiduva da ja omalova`i organiziranata Makedonska zaednica, so izjavi deka makedonskite pravoslavni op{tini vo Avstralija se samo mali grupi na poedinci koi uzurpirale crkovni imoti. No, ovoj novinar nitu gi posetil makedonskite pravoslavni parohii vo Avstralija, nitu se obidel da stapi vo kontakt so upravite na op{tinite koi gi kleveti, za da bide objektivno informiran. Spored toa, se konstatira deka namesto za novinar, stanuva zbor za pristrasen propagandist od stilot na komunisti~kite aparat~ici, koj ne e zainteresiran za faktite, tuku slepo im slu`i na tesnite interesi na Petar, \or|i Naumov i nivnite privrzanici.