Socijalno raslojuvawe, beda, siroma{tija, mrak...

"NAVEDNATA GLAVA SABJA NE SE^E"!

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Klu~ot za 21-ot vek be{e kaj Cile. Ama, izgleda se zagubi. Pa, ako prodol`i ESM da ja isklu~uva svetlinata, op{to zemeno na site svoi dol`nici, vo noviot milenium }e vlezeme vo mrak
  • "...Makedonskiot rabotnik go zavr{uva svojot mesec so osumdeset germanski marki so edna gorda i dostoinstvena dr`avna, no i {iroko narodna prifatena filosofija... potkrepena i od kolektivnata narodna svest, najilustrativno pretstavena vo pogovorkite: Navednata glava sabja ne se~e ili Dojdi zlo, za da ne dojde pogolemo zlo"

Pred okolu dve nedeli "Elektrostopanstvo na Makedonija" im objavi "vojna" na svoite dol`nici. Spored ESM, krajno vreme be{e seriozno da se opomenat site onie koi ne sakaat da pla}aat. Opomenata se sostoe{e vo porakata: "Isklu~uvawe od elektri~no napojuvawe". Vaka se tretiraa samo gigantite, ~ii{to direktori vozat skapi avtomobili, odat na luksuzni patuvawa. Nekoi od dol`nicite poitaa da se pomolat za da se prolongira rokot za pla}awe na basnoslovnite ceni. Valuti izrazeni vo milioni dolari, denari i marki. E, za sre}a vo vakvata vojna, direktno, ne be{e vovle~en i obi~niot ~ovek. Zatoa pak, indirektno, na onie koi se vraboteni vo gigantite-dol`nici na ESM, poradi prekin na strujata vo pogonite im se zakanuva nevrabotenost.

Isklu~uvaweto na gigantite, pak, od elektri~no napojuvawe i prekin so rabota na fabrikata zna~i - ostanuvawe na ulica!

A, takvite na ulica gi ima mnogu. Nema da manipulirame so brojot na nevraboteni vo poslednava decenija.

Zborot armija, vo Makedonija bez razmisluvawe mo`e da stane sinonim na zborot nevrabotenost.

KRPEN @IVOT

Ako dr`avata ima na~in i strategija da ja namali nevrabotenosta toa treba i da go napravi. Najaveno e deka so programata "Prizma" }e bide namalena nevrabotenosta. Daj Bo`e, niz prizmata da gi gledame i parite. Barem }e ima duhovna hrana. So "minimalecot" od 200 germanski marki, te{ko se "krpi" prvi so prvi. Socijalnoto raslojuvawe me|u lu|eto e tolku golemo {to nekoi ne mo`at da si gi platat ni tekovnite smetki za struja. Ama, dr`avava misli i na niv, pa Ministerstvoto za trud i socijalna politika izraboti strategija i spored spisokot, na onie koi zemaa socijalna pomo{, re{i da im dade benificii za pla}awe na rati! A, da gi vrabote{e?

Klu~ot za 21-ot vek be{e kaj Cile. Ama, izgleda se zagubi. Pa, ako prodol`i ESM da ja isklu~uva svetlinata, op{to zemeno na site svoi dol`nici, vo noviot milenium }e vlezeme vo mrak.

A, vo kalta koja e s# podlaboka tone narodot i vo beda i vo depresija.

GRA\ANINOT MAKEDONEC

Potro{uva~kata ko{ni~ka na eden gra|anin e s# posiroma{na. Gra|anin! E, dojdovme do poimot koj ne taka odamna mnogu mu pre~e{e na na{iot sega{en Premier. Pa, vo knigata "Mlada Makedonija" vo izdanie na "Metaforum" AD Skopje (1993 g.), veli: "Najnovata presija {to se vr{i nad Makedonecot od site mo`ni pozicii vo ovoj moment e presijata od takanare~enite "gra|ani". Izmislija nov metod kako povtorno da se zadu{i sekoj onoj {to saka da bide Makedonec, {to saka da go ~uvstvuva makedonskiot duh vo sopstvenata dr`ava" (zaklu~okot im go ostavame na ~itatelite).

Vo istata kniga vo vrska so socijalnata beda, toga{ Qup~o, denes Qub~o }e re~e: "I dodeka normalniot evropski rabotnik go zavr{uva mesecot so dve i pol iljadi germanski marki, makedonskiot rabotnik go zavr{uva svojot mesec so osumdeset germanski marki so edna gorda i dostoinstvena dr`avna, no i {iroko narodna prifatena filosofija: Mol~i za da ne bide polo{o, {to e dlaboko potkrepena i od kolektivnata narodna svest, najilustrativno pretstavena vo pogovorkite koi{to s# po~esto gi slu{ame: Navednata glava sabja ne se~e ili Dojdi zlo, za da ne dojde pogolemo zlo". (Smetame deka komentar za ova ne e potreben)