Romite vo evropskiot Parlament

AMDI BAJRAM - EVROPSKI PRATENIK!

Na romskiot pratenik, Amdi Bajram, po s# izgleda mu se otvoraat evropski perspektivi. Imeno, pisatelot Ginter Gras denovive pobara od evropskiot Parlament da se obezbedat mesta i za Romite. Govorej}i na konferencijata protiv rasizmot, Gras ja iznel tezata deka prisustvoto na Romite vo Parlamentarniot dom na Evropa e edinstven na~in da se nadmine rasizmot.

Sega neka vnimava {to zboruva Vlainkata Papacafa za Romite, bidej}i Amdi Bajram }e mo`e da & vozvra}a od govornicata na evropskiot Parlament.

No, sekako deka ne e isto dali za zbor }e go moli{ spikerot Klimovski ili Nikol Fonten!?

@.M.


"Interfest" - Bitola

"KULTUREN" SKANDAL

Vo Bitola, "gradot na klavirite" be{e prekinata "Bahovata ve~er" poradi nemawe ispraven klavir. Vo minatoto, Bitola se gordee{e so svoite 500 koncertni klaviri, a denes, za `al, nema nitu eden. Najtragi~no e {to organizatorite na Festivalot na klasi~na muzika "Interfest" sekoja godina moraat da pla}aat za pozajmuvaweto na klavirot od "Ohridsko leto". No, ovoj pat, pozajmeniot klavir ja otka`a svojata poslu{nost, taka {to povikaniot {timer, za da ja zata{ka neprijatnata scena, ostana "bez rabota".

Ova e vistinski sram i skandal za makedonskata kultura, osobeno na onie gradski strukturi koi postojano se "falat" deka minatata godina Bitola bila predlo`ena za grad-kulturna prestolnina na Evropa.

M.L.


Polemika

DEBELINATA NA CVETA

Vistina, postoeja mnogubrojni tvrdewa deka vo Ohrid se glasalo so falsifikuvani li~ni karti. Kako primer pratenikot Ilija Iloski od SDSM go poso~i primerot so Cveta Andonovska.

Toj na narodnite izbranici im postavi interesno i malku komi~no pra{awe: "Se zdebelila li Cveta 70 kilogrami" ?!

Ama, {to e va`no sega dali Cveta se zdebelila ili pak ima sestra "blizna~ka". Najva`no e deka, znaej}i ili ne znaej}i, sepak taa si go "ostvarila" svoeto gra|ansko pravo!?

M.L.


Haos vo obrazovanieto

NOVO - STARI U^EBNICI?!

U~ebnata godina e ve}e vo tek, a u~enicite, vo u~ili{te odat kako na pro{etka! Na pragot na 21 vek na{ite u~enici gi nemaat potrebnite u~ebnici, zatoa {to odgovornite vo obrazovanieto "maka ma~at" okolu nivniot izbor i odobruvawe. Zgora na toa, starite, "dotrajani" u~ebnici se "demode". A, na {to se dol`i ova zadocnuvawe?

E pa, i tie se lu|e, imaat pravo na leten odmor, a za u~ebnicite, neka po~ekaat malku.

Kako {to trgnale rabotite, naskoro }e dojde zimskiot raspust, pa se nadevame deka vo vtoroto polugodie }e imaat od {to da u~at!?

M.S.