^ove~koto telo - najsovr{ena ma{ina

OKO SOKOLOVO

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

Iako e te{ko 7-8 grama, okoto e programirano za gledawe predmeti na oddale~enost duri i do 60 metri. Osven toa, se prilagoduva i vo vedri no}i mo`e da vidi svetlina na dale~ina duri do 27 kilometri.

Vozrasnite li~nosti za da mo`at jasno da vidat nekoj objekt odblisku, potrebno e da se nao|aat na oddale~enost od najmalku petnaeset santimetri.

Pri pogolema blizina objektot stanuva nejasen. Potrebnata dale~ina so godinite se razlikuva. Na deset godini taa iznesuva 7 santimetri, na 20 godini 15 santimetri, a na 50 godini taa e pogolema i od ~etirieset santimetri. Taa oddale~enost so godinite povrzana e so dalekuvidosta. Vo dobri uslovi i dobro osvetluvawe o~ite so preciznost mo`at da razlikuvaat 10 milioni nijansi boi.

SOLZI

Na{ite solzni `lezdi sekoj den proizveduvaat eden mililitar solzi. Toa na na{ite o~i im ovozmo`uva da ostanat vla`ni, a kapacite da mo`at da se spu{taat. Bez niv bi do{lo do dehidrirawe na va`niot del od okoto i mnogu brzo bi mo`el da se izgubi vidot. @enite pla~at ~etiri pati pove}e od ma`ite, a toa e poradi toa {to poseduvaat pove}e prolaktin, hormon koj vlijae vrz izla~uvaweto na mlekoto.

NOKTI

Noktite rastat 0,15 mm na den ili 4,5 milimetri na mesec. Toa zna~i deka se potrebni 3 meseci za noktite na racete potpolno da se obnovat. Bi mo`elo da se ka`e deka ~ovekot godi{no na racete i na nozete tro{i 65 nokti, a vo tekot na `ivotot okolu 5.000. Poznato e deka noktite na dolgite prsti rastat pobrzo otkolku na kratkite. Na primer, najmnogu na sredniot prst, potoa na pokazalecot. Noktite pobrzo rastat dewe otkolku no}e, nautro otkolku nave~er, koga vrne, a mnogu pomalku vo su{ni vremiwa. I kone~no, noktite na racete rastat napola pobrzo od noktite na nozete.