Za verskite vospituva~i i i propovednici

SVE[TENSTVO

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Sve{tenikot sekoga{ treba da bide vospituva~, propovednik, organizator na verski sve~enosti, potoa da gi posetuva domovite na hristijanite, da osvetuva novi domovi

Ne mo`e da se zamisli koja bilo veroispoved bez sve{tenstvo. Ovde stanuva zbor za pravoslavnoto i za rimokatoli~koto sve{tenstvo. Toa se verski vospituva~i, propovednici koi se ispolniteli na bo`jiot zbor (katahizam) i se negovi slu`iteli odbrani pred Boga i pred svoite vernici. Sve{tenikot e merodaven da u~estvuva vo site kr{tevki, ven~avki, pogrebi, maslosvet, vodosvet, a bez nego ne mo`e da se odr`i nikakov verski obred.

Sve{tenikot ne e samo voditel na liturgijata na site bogoslu`bi, tuku e i tesna vrska pome|u vernikot i crkvata. Toj gi izvr{uva najgolemite sveti tajni - svetata pri~est kako i drugi verski odreduvawa, kako na primer: pettolebie, krevawe na presveta panahida itn.

Sve{tenikot sekoga{ treba da bide vospituva~, propovednik, organizator na verski sve~enosti, potoa da gi posetuva domovite na hristijanite, da osvetuva novi domovi, da se~e slatkav kola~, da ispoveduva i da posetuva bolni i da ne e paroqubec.

Sve{tenikot treba da dava primer na bo`ji ugodnik, isklu~itelno so bo`ji blagoslov da slu`i za primer i da bide rakovoditel na verskiot `ivot. Da nema nikakvo nervirawe, golema smirenost i golema duhovna blagodet. Sve{tenikot e najgolem brat na vernikot i negov predvodnik. Toj e pastir na svoeto stado.