Verska hronika na nedelata vo Skopsko

BOGOSLU@BA I SLAVJE VO "SVETI NIKITA" I "SVETI NAUM"

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Na 28 septemvri svoj patronen praznik slave{e eden od postarite srednovekovni manastiri vo Skopsko. Toa e manastirot "Sveti Nikita" koj se nao|a na edna prekrasna viso~inka na Skopska Crna Gora
  • Na praznikot "Sveta Sofija" i "Vera, Qubov i Nade`da" vo skopskoto selo Mralino be{e osveten kamen-temelnik na nova crkva

Na 27 septemvri vo manastirot "Sveti Naum" vo skopskata naselba Radi{ani se slave{e denot na na{iot pravoslaven i hristijanski krst. Ovoj manastir, koj e eden od ponovite, zra~e{e so svojot nov velelepen objekt na Sveti Naum i li~e{e na yvezda slezena od neboto. Ovoj nov hram koj e vo izgradba nadvore{no e zavr{en, a ostanuva u{te negovoto vnatre{no ureduvawe. Ovde se pogrebani bla`enoupokoenite poglavari na MPC, g.g. Gavril i g.g. Mihail. Vo noviot hram se otslu`i Sveta liturgija. Dvorot na manastirot be{e poln so gosti.

Taka i na ova mesto, manastirot "Sveti Naum", se slave{e Krstovden, denot posveten na ~esniot Krst Gospodov. Tokmu onaka kako {to zaslu`uva - so upateni molitvi kon heruvimite.

Na 28 septemvri, pak, svoj patronen praznik slave{e eden od postarite srednovekovni manastiri vo Skopsko. Toa e manastirot "Sveti Nikita" koj se nao|a na edna prekrasna viso~inka na Skopska Crna Gora. Ovoj ubav manastir datira nekade od 14-15 vek i vleguva vo riznicata na na{ite biseri od makedonskoto versko i narodno bitie. Toa e manastir od visoka vrednost i e staven pod za{tita na Zavodot za za{tita na spomenicite na kulturata. Vo nego ima skapoceni freski i ikoni.

Negovata mestopolo`ba e takva {to li~i na vistinska "bo`ja oaza".

Na denot na svojot patron ekot na manastirskata kambana go razleva{e gospodoviot povik za molitva {irum celoto vozvi{eno prostranstvo. Hramot i dvorot na manastirot za mig se napolnija so vernici. Zapo~na svetata Zlatoustova liturgija i se pee{e celi dva ~asa. Vodosvetot i se~eweto na slavskiot kola~ bea sostaven del na ovaa sveta Bogoslu`ba. Po site verski obredi se slu{naa tapani i se igra{e i se pee{e.

Kamen-temelnik za nova crkva vo s. Mralino

Na praznikot "Sveta Sofija" i "Vera, Qubov i Nade`da" vo skopskoto selo Mralino be{e osveten kamen-temelnik na nova crkva. Na osvetuvaweto prisustvuva{e i poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, brojno sve{tenstvo i i iljadnici vernici od seloto, okolnite mesta i od Skopje.