BELEZI: Ana Bakule, pome|u manekenstvoto i narodnoto makedonsko

PO TERKOT NA NARODNATA NOSIJA

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Ana Bakule ima 16 godini i e u~eni~ka vo gimnazijata "Josip Broz". Profesionalno s# u{te ne se zanimava so manekenstvo, no neodamna odr`anata modna revija na kreatorkata Gizdavi}, sepak, ne e nejziniot prv nastap, bidej}i ima u~estvuvano na premierata na ovaa revija, {to be{e kon krajot na letoto vo Muzejot na grad Skopje

Neodamna, na Skopskiot saem se odr`a modnata revija na Sowa Gizdavi}. Modelite na ovaa kreatorka se izraboteni od staro platno, a vo duhot na makedonskiot naroden vez i so belezi na narodnata nosija.

Edna od onie koi u~estvuvaa vo promoviraweto na ubavite modeli, be{e i mladata Ana Bakule.

U~estvuvaweto na modnata revija na Gizdavi} za mene e golemo iskustvo, veli Ana. Dosega aktivno ne se zanimavav so manekenstvo, bidej}i imam samo 16 godini, zna~i, relativno sum mlada. Sepak, na prvo mesto mi e u~eweto. Manekenstvoto mi pretstavuva eden vid hobi, no ne mi e `ivotna preokupacija. No, so zadovolstvo bi prifatila da u~estvuvam i na drugi revii. Modelite {to gi nosev, i site drugi na revijata, se prekrasni. Dosega ne sum imala mo`nost da vidam vakov tip na obleka koja istovremeno e moderna i nacionalna, a toa be{e i edna od pri~inite da nastapam na revijata. Pokraj toa {to stanuva zbor za moderna obleka, preku ovie modeli mo`e da se navratam vo minatoto i preku niv da dobijam slika za toa kako se oblekuvala i mojata baba. Vo taa smisla, skapocenosta i edinstvenosta na modelite na kreatorkata Gizdavi}, e u{te pogolema.

Oblekata {to be{e pretstavena na modnata revija ne pretstavuva klasi~na narodna nosija, tuku taa e izrabotena od stari materijali i po terkot na narodnata nosija. Zna~i, toa se modeli ukraseni so makedonski vez, so kolorit od ova podnebje, zbogateni so interesen nakit {to uka`uva na unikatnosta i ubavinata na narodniot makedonski nakit i obleka.

Oblekata e ne{to pome|u tradicionalnoto i sega{noto. Vmetnati se elementi od narodnoto i sovremenoto. Nakitot, dodava Bakule, e unikat. Ima samo po eden primerok. I toj e izraboten od kreatorkata Gizdavi}. Napraven e od stari monistri, od konec, obraboteno drvo i sli~no.