FORUM

KELEPUR SOFRA

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Turcite velat za mufte sofra, ne{to koga e bez pari, kelepur sofra, ili aramiska sofra. Vo Ohrid vo posledno vreme mnogu hoteli i restorani se specializirani za pravewe na vakvi sofri. Redovno na vakvi sofri se gosti makedonskive politi~ari ili politikanti, kako sakate gi nare~ite, koi vo posledno vreme se po~esto vo Ohrid. Se razbira tuka se i stranskite delegacii koi ne go akceptiraat Skopje za glaven grad i site sostanoci gi odr`uvaat isklu~ivo vo Ohrid. Imeno strancite prvi sogledaa deka Skopje ne nalikuva na glaven grad, dodeka na{ive politikanti seu{te se zanesuvaat so Skopje kako glaven grad na Makedonija. Vo stvarnost Skopje e najgolemoto selo vo Evropa.

Makedonskive politikanti toa ne go gledaat, se trudat {to poskoro da pobegnat nadvor od Skopje, najdobro vo vilite na Vodno, da se zatvorat vo svoite kabineti, da rabotat do docna nave~er, {to }e izrabotat toa e drugo pra{awe i na krajot da odat na nekoja gozba, takanare~ena kelepur sofra. Denovive slu{ame za u{te edna nova "OKTA" vo Makedonija, imeno rekonstrukcijata na aerodromot Petrovac bi ~inela "samo" 150 miliona marki. Aerodromot koj e napraven u{te pred vtorata svetska vojna, kako voen aerodrom e predviden za sletuvawe i poletuvawe na mali avioni. Posle zemjotresot, civilniot aerodrom se preseli vo Petrovac. Pilotite velat aerodromot se nao|a vo "dupka", bidej}i od dvata kraja na pistata po~nuvaat brda. Taka da so tolku kratka pista skopskiot aerodrom spa|a vo grupata na najrizi~ni aerodromi vo Evropa. Golemite stranski kompanii go odbegnuvaat. I sega na takva osnova Tupurkovski gradi "vavilonski kuli", koi bi ~inele 150 miliona marki. Ovoj proekt e napraven pred edna godina, koga aerodrumot Petrovac slu`e{e na NATO aviaciata za invazija na Kosovo. Toga{ sletuvaa i poletuvaa sekoj pet minuti po eden avion. Sega{nata polo`ba e sosema druga, dnevno poletuvaat i sletuvaat po desetina aviona i taa frekfencija vo dogledno vreme nema da se zgolemi. Cenata na avionskite karti e se poskapa, nie imame najskapi avionski karti od site sosedni zemji, plus toa cenata na benzinot se zgolemuva i sekoe patuvawe za obi~niot ~ovek prakti~ki nevozmo`no. Za vladata i za nejzinite avionvion~iwa toa ne e problem, narodot pla}a.

Namesto da investira vo infrastrukturata, oni investiraat vo nekakvi pomo{ni pristani{ni zgradi. Skopskiot aerodrum e edinstven vo Evropa, koj ne e povrzan so gradot so gratskiot soobra}aj. Patnicite se bukvalno izlo`eni na napad od taksistite, koj od druga starna gi ucenuvaat patnicite so golemi naplati. Jas bi prepora~al za makedonskive politi~ari koi se stalno na pat da im gi premestat kabinetite i spalnite sobi vo aerodrumot. Zo{to da se ma~at politi~arive da doa|aat do Skopje, koga utredenta pak treba da zaminat vo jabana, se razbira so narodni pari.

Inaku denovive Tupurkovski se vrati od Va{ington, kade imal operacija na srceto. Edna vakva operacija vo Amerika so site tro{kovi ~ini najmalku sto iljdi DM a kaj nas vo Skopje ~ini samo iljada marki. No, Tupurko neli dobil golema provizija od Tajvan, pa namesto sportski sali i koncertni dvorani, ~ovekot }e si gi ar~i za svojeto zdravje.

Politi~arive ja "forsiraa" makedonskata kardiologija na doktor Mitrev, no ako dojde zort begaat so prviot avion na zapad, ne im veruvaat na na{ive doktori. Golemi junaci se na{ive politi~ari.

Denovive Tupurkovski se ponovo oglasi do premierot, so opomena da prestane da go goni oktopodot vo Makedonija. Toa e kruna na destruktivnosta na ovoj politi~ar. Zamislite povik da ne se gonat kriminalcite, da ne se goni organiziraniot kriminal, bidej}i tie bile navodno prijateli na Tupurkovski. Vakvo ne{to ne bi mo`elo da se slu~i vo niedna dr`ava, osven vo Makedonija. Dali se tuka li~ni interesi, ili debeli provizii e te{ko da se doka`e, no fakt e deka imame katastrofalni odnosi vo vladinata koalicija. Pri toa premierot javno izjavuva deka ne mo`e bez pomo{ta na Tupurkovski da ja vodi dr`avata. So drugi zborovi, partijata VMRO-DPMNE ne e vo sostojba sama da ja vodi dr`avata i ako treba }e se fati na oro so |avolot, samo da dojde do celta. No, ovoj pat celta mnogu skapo ~ini. Namesto Tupurkovski da ja donese vetenata milijarda od Tajvan, on e na dobar pat da odnese edna milijarda dolari od Makedonija.