DOSIE: NOVITE JANI^ARI - BUGAR[TINATA VO MAKEDONIJA

Obvinuvawata na biv{iot direktor na "Ohridsko leto" za biv{iot minister za kultura, Dimitrov

BUGARA[TINATA NA DIMITROV E [TETNA ZA MAKEDONIJA!

Podgotvil: Ranko MLADENOSKI

  • Spored Trenevski, ministerot Dimitrov go nazna~il za direktor na Festivalot so obrazlo`enie deka e ~ovek {to nema averzija kon Bugarija. Toj veli deka navistina e bugarofil, no tvrdi deka bugara{tinata na Dimitrov e {tetna i za Makedonija i za Bugarija
  • Zakanite za razre{uvaweto na Trenevski za neposlu{nosta prvo do{le od Ratka Dimitrova, sopruga na toga{niot minister za kultura, Dimitar Dimitrov

Vo vesnikot "Dnevnik" od 27 juni godinava be{e objaven tekst so naslov "Bev iskoristen i otfrlen od novokomponiranite bugarofili" vo koj biv{iot direktor na Ohridsko leto, g. Vlado Trenevski, otvoreno go obvinuva biv{iot minister za kultura, g. Dimitar Dimitrov, za, kako {to veli toj, "bugara{tina".

Jas sakav da go krenam nivoto na Festivalot, da gi razbijam skapanite birokratski strukturi i ne znaev deka vi{okot pari treba da im se podelat na poedinci vo organizacijata, izjavuva Vlado Trenevski za "Dnevnik".

Trenevski veli deka bil izmanipuliran i iskoristen od novope~enite bugarofili.

Ne sakav da se vpletkam vo nivnite mre`i. Vo buxetot ima{e pari pove}e od potrebnoto. Rabotata pukna koga parite gi potro{iv za restavracija na scenata vo Dolni Saraj - popravka na terasata i za postavuvawe monitori so festivalskata programa. Tie trebalo nie, organizatorite, me|usebe da gi podelime - dodava Trenevski.

Zakanite za negovoto razre{uvawe za taa neposlu{nost prvo do{le od Ratka Dimitrova, sopruga na toga{niot minister za kultura, Dimitar Dimitrov. Podocna toj go razre{il so obrazlo`enie deka "go suspendiral pokrovitelstvoto na pretsedatelot Kiro Gligorov i go pokanil bugarskiot potpretsedatel Todor Kavalxiev".

Trenevski za direktor na renomiraniot me|unaroden festival be{e nazna~en od Dimitrov. Be{e razre{en samo po nekolku meseci, neposredno pred po~etokot na Festivalot.

Spored Trenevski, ministerot Dimitrov go nazna~il za direktor na Festivalot so obrazlo`enie deka e ~ovek {to nema averzija kon Bugarija. Toj veli deka navistina e bugarofil, no tvrdi deka bugara{tinata na Dimitrov e {tetna i za Makedonija i za Bugarija.

Profesorot Dimitar Dimitrov, spored pi{uvaweto vo "Dnevnik", ne sakal da gi komentira obvinuvawata na Vlado Trenevski.