Moda

[ARENITE KRP^IWA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Zmiskata {ara mo`e da ja najdete na ~antite, ~evlite, ko{ulite, pantalonite, pa duri i na rem~eto za ~asovnikot

Sekoja sezona vo modnite spisanija se nudat novi modeli nadopolneti so mnogu detali. Ovaa sezona esen - zima 2000 vo buticite }e mo`e da nabavite garderoba ~ij{to dezen e so {ara na zmija. Vo vakvite krp~iwa mo`e da se po~uvstvuvate opasno i zavodlivo. Zmiskata {ara mo`e da ja najdete na ~antite, ~evlite, ko{ulite, pantalonite, pa duri i na rem~eto za ~asovnikot.

Povtorno se vo moda i karner~iwa po zdolni{tata i bluzi~kite, yvon~esti rakavi i nogavici, razni vrv~iwa po vratot, kako i razni drugi aplikacii po garderobata.

^antite zadol`itelno se so tenki, kusi ra~ki, a ~evlite so polna ili so ne mnogu tenka potpetica.

Dokolku ste li~nost koja vo svojata garderoba ne mo`e da najde mesto ili pak nema hrabrost za site modni noviteti, sepak, ne o~ajuvajte - klasikata nikoga{ ne staree. Najva`no od s# e da sozdadete svoj imix i stil preku na~inot na oblekuvawe.