Kon "Beskone~no patuvawe"

NAMESTO APLAUZ - GOLEM ODMOR!?

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • I kako za "~udo", nitu mediumi, nitu kriti~ari, nitu koj i da bilo zainteresiran za nastanot. Kako ni{to da ne bilo!
  • Deka rabotite vo MNT odamna ne se saglam, e jasno...I namesto s# {to e dobro da se ceni, po~ituva i da do`ivuva slava, kaj nas ostanuva tradicijata dobrite baletski, teatarski ili operski pretstavi da zavr{at lo{o poradi "golemiot odmor"

Pretstavata na MNT "Beskone~noto-patuvawe" se odigra vo konkretno vreme no, me|u dva prostora. Edniot - onoj na scenata, a drugiot vo "predkulisnite detski igri", tamu, kade treba da e "vistinskata" publika.

I ovaa baletska postavka, blago ka`ano, pomina nezabele`ano. No ne deka ne ~ine{e! Deka vaka }e se slu~i, "mirisa{e" u{te na po~etokot. Biletite bea prodadeni na u~enici na nekoi od skopskite u~ili{ta. Toa e ubavo, dokolku niv gi interesira{e baletot. Pa, poradi nivniot "golem interes za baletot", pretstavata poslu`i samo kako zabava za "golem odmor", kolku decata pametno da si go ispolnat vremeto. Pametno! Mladite treba da se educiraat vo taa nasoka. Mo`ebi da, dokolku ovaa baletska postavka be{e budno prosledena so aplauz, a ne so dovikuvawa, bidej}i i [ukarova i preostanatite, toa i go zaslu`ija. I kako za "~udo", nitu mediumi, nitu kriti~ari, nitu koj i da bilo zainteresiran za nastanot. Kako ni{to da ne bilo!

Deka rabotite vo MNT odamna ne se saglam, e jasno. No, nesaglam raboti pri gotova rabota, za koja krajot e poznat samo {to ne e viden, sepak, ne e ba{ najjasno. E, ete taka nesaglam, vo Makedonija, odamna funkcioniraat Baletot, Dramata i Operata pri MNT. Funkcioniraat, kako da si kupil tetrapak mleko, ama ne znae{ dali se skiselilo, iako spored datata vtisnata na ambala`ata ne bi trebalo da bide rasipano. A, dokolku e zdravo i se ispie, normalno bi bilo i da se porasne, poto~no dorasne. No, kako {to datata ne e garancija za zdravo mleko, taka, pieweto mleko ne e garancija za dorasnuvawe, a uspe{nata izvedba ne e garancija za uspeh. Barem ne vo Makedonija! Pa, namesto s# {to e dobro da se ceni, po~ituva i do`ivuva slava, kaj nas ostanuva tradicijata dobrite baletski, teatarski ili operski pretstavi da zavr{at lo{o, a decata dojdeni na balet, nemesto da go gledaat, da go igraat pome|u redovite vo gledali{teto.