Iskra [ukarova, balerina

MAKEDONSKA ETNOLIRI^NOST VO SOLUN

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Za "Sovremenata igra~ka energija" - Pokraj tan~erskata kariera, mladiot makedonski umetnik Iskra [ukarova svojata izgradena li~nost i talent ja izrazuva i kako koreograf na modernata nasoka na umetni~kata igra...(Milica Zajcev)
  • Za "Scensko-tancova(ta) vizuelizacija" - gi vospostavuva koordinatite pome|u fragmentarnite sliki na mozaikot od raspolo`enija: NA REKA: `enstvenost, sredba, dodvoruvawe; QUBOV: mlade{ka i zrela; RAZDELBA: sekoga{ odime nekade i postojano se vra}ame; SNI[TA: ma`ite gi sonuvaat `enite; ^EKAWE: `enite gi ~ekaat ma`ite; NEVESTI: igra vo beskone~nost...(Emilija Xipunova)

Godinava, baletskata sezona na MNT se otvori so pretstavata "Beskone~no patuvawe", a sleduva{e premierata na "^etiri sliki vo dvi`ewe". Potoa, gostuvawe na Baletot na festivalot "@eni preku dve moriwa" vo Solun, {to se odr`a od 22 do 28 septemvri. I, na site, nastapuva{e Iskra [ukarova.

Na festivalot vo Solun, vo teatarot "Avlea", na 22 septemvri Makedonija se pretstavi so "Beskone~no patuvawe"?

Nastapuvavme na festivalot "@eni preku dve moriwa". Toa be{e prvata festivalska ve~er. Se pretstavivme odli~no, veli Iskra [ukarova. Vo Grcija, lu|eto ne se dovolno zapoznaeni so tancot i so moderniot tanc. Ima dosta needucirana publika. No, "Beskone~no patuvawe" ne samo {to be{e posetena od publikata od zemjata doma}in, tuku ima{e mnogu koi bea od drugi zemji i ima{e dosta kriti~ari. Taka, mo`e da se ka`e deka publikata be{e "odbrana", a mnogumina, po zavr{uvaweto na pretstavata dojdoa da ni ~estitaat. "Beskone~no patuvawe" e pretstava {to sekoga{ naiduva na dobar priem, taa lesno komunicira so publikata i so kritikata.

BESKONE^NO PATUVAWE

Na ovaa baletska pretstava vo Skopje, odr`ana na 16 septemvri, vo publikata bea deca?

Vo Baletot premierite se tie koi se najmnogu poseteni. Kaj nas, s# u{te nema tolkav krug baletska publika {to postojano }e bide zainteresirana za pretstavite. Poradi toa, se pravi taa edukativna programa na koja posetitelite najmnogu se deca. Vsu{nost, toa e marketin{ki problem. Disciplinata na decata, ponekoga{, e mnogu lo{a, a kako posledica ja ~uvstvuvame nie, umetnicite {to sme na scena. No, rabotime za plata koja, pak, e povrzana so mese~no igrawe na odereden broj pretstavi. Za "Beskone~no patuvawe" interesno be{e i toa {to, kako {to odminuva{e pretstavata decata poleka se smiruvaa. Zna~i, dodeka go gledaa kontrastot pome|u baletanite i akterite, ima{e ne{to {to im be{e privle~no, {to gi povrzuva{e so pretstavata. Mene mi e drago {to ovaa pretstava, za razlika od drugite, so pogolemo vnimanie ja sledea. Jazikot na sovremeniot tanc, na decata im e poblizok i sporedliv e so nivnata energija. Vo Makedonija ima baletska kritika. Sepak, taa prad s# e naso~ena kon klasi~niot balet. Kaj nas, baletot e po terkovite na tradicionalna ruska {kola. Me|utoa, sovremeniot tanc, ne samo ovde, tuku i vo svetot e edem golem predizvik, i za igra~ite i za kriti~arite. Nema kriti~ari koi se naso~eni kon sovremeniot tanc, no za vakvite baletski postavki ima golem interes. Sepak, treba vreme za pove}e da se zapoznaeme so sovremeniot tanc i toa ne samo kriti~arite, tuku i igra~ite i koreografite i site preostanati. Me|utoa, vo Makedonija ima kritika i taa gi sledi site na{i nastapi.

^ETIRI SLIKI VO DVI@EWE

Baletskata pretstava "^etiri sliki vo dvi`ewe" mesecov ja do`ivea svojata premiera. Ka`ete ni za Va{ite ponatamo{ni planovi i kako funkcionira relacijata institucija (MNT) - umetnik?

Imam mnogu planovi, mnogu raboti koi sakam da gi napravam. Sepak, s# u{te e rano da govoram za niv. A, za odnosot MNT kako institucija i umetnik koj raboti tuka....Jas ve}e deset godini rabotam vo ovaa ku}a, spored brojot na ulogite - kako istaknat solist. I, smetam deka ako site ulogi {to treba da se odigraat se izvr{at solidno, ako ~ovek dobro si ja vr{i rabotata i ima dobar odnos so kolegite i sorabotnicite, ako ima individualno gledawe na svojata idnina vo ramkite na taa ku}a za koja{to raboti, toga{ toj e vo korist na taa institucija. Zna~i, ne e prvi~en obratniot odnos institucija - umetnik, tuku umetnik - institucija. Posebni prepreki, vo taa smisla, vo ovaa ku}a (MNT), ne sum imala.Iskra [ukarova ima zavr{eno sredno baletsko u~ili{te (vo MBUC "Ilija Nikolovski - Luj") vo Skopje. Ima specijalizirano sovremen balet na Conservatoire National de Region de Lyon i na Conservatoire National de Superier, Lion, Francija. Na Filozofskiot fakultet ima zavr{eno na grupata: Istorija na umetnost so arheologija. Od septemvri 1991 godina, pa do denes nastapuva kako profesionalen baletski igra~ vo Baletot pri MNT. Od 1994 godina do juni 1995 godina dava ~asovi po sovremen balet vo MBUC "Ilija Nikolovski - Luj", a od april 1997 do denes e pretsedatel na Komitetot za balet pri Makedonskiot centar na ITI. Dosega ima bezbroj koreografii i nastapi na scenite vo zemjava i stranstvo (Francija, Belgija, SAD, Germanija, Slova~ka, Avstrija, Bugarija, Grcija, SRJ itn.).


Za koreo-proektot na mladiot makedonski koreograf Iskra [ukarova: Edno~asovniot balet na [ukarova "Beskone~no patuvawe", se odviva kako tan~ersko snovidenie pottiknato od muzikata na eden od najoriginalnite makedonski muzi~ki sostavi "Anastasija".... ^uvstvitelnata, prete`no lirska i muzi~ka, vizuelizacija vo postavkata na [ukarova se gleda i vo smislenoto koristewe na etnografskite elementi koi gi "goltaat" igra~kite sliki, jasen, priroden i moderen tan~erski jazik, so koj avtorkata, so koristewe na simboli sugerira na beskrajniot protok na vremeto...(od "Danas" - Z. Mil).


"Beskone~no patuvawe", baletska pretstava, vo odli~na izvedba na Iskra [ukarova, Tawa Vujisi}, Aleksandra Mijalkovska, Maja Simeonova, Dejan Luli}, Rubens Muratovski i site koi na nea rabotea.