Mlad otvoren teatar

BRODOT I OGNOT VO SKOPJE

  • Mladiot otvoren teatar zapo~na na 27 septemvri i }e trae do {esti oktomvri. Na teatarskiot festival }e prisustvuvaat teatri od 15 zemji
  • Vo afirmacijata na MOT imaat u~estvuvano 100-na teatarski tvorci, izvedeni se 400 najrazli~ni pretstavi na teatri od alternativni grupi od 40 zemji vo svetot (Qubi{a Nikolovski - Bi{, umetni~ki direktor na MOT)

Ovaa godina Mladiot otvoren teatar, {to zapo~na na 27 septemvri, be{e otvoren so atraktivnata pretstava "Gostite od Wegenstreit's", na avstriskata teatarska trupa "Irvi{". Potoa, pred Kameniot most nastapija "Malabar" avanturistite na tretiot milenium od Francija koi patuvaa po "Vodenite soni{ta". Prvata ve~er od MOT zavr{i so teatarskata trupa "Irvi{" od Avstrija, so pretstavata "Neka gori". Akterite od "Irvi{", zadovolni {to go ozna~ija i po~etokot na teatarskite igri, vo pretstavata "Gostite od Wegenstreit's", nastapija so ~etiri metri dolgi {tuli, a vo vtorata pretstava "Neka gori", so ogan. Gostite od Francija se otka`aa od honorarite bidej}i, tuka sme za da poka`eme {to e uli~en teatar, koj kako teatarska forma se neguva vo Francija. Pritoa, publikata }e bide aktiven u~esnik i zaedno so nas }e patuva po "Vodenite soni{ta".

Gleda~ite na teatarskite igri MOT }e mo`at da gi vidat i makedonskite pretstavi: "Pe~albari" vo izvedba na Strumi~kiot teatar, "^etiri sliki vo dvi`ewe" - MNT, "Utre trgnuvame vo rajot" - Albanskata drama i "Mefisto" vo izvedba na Dramski teatar.


Gran-pri za Teatarot za deca i mladinci

"MAKEDONSKA PRIKAZNA"

Na Internacionalniot teatarski festival vo Subotica, teatarskata pretstava "Makedonska prikazna" na Teatarot za deca i mladinci ja dobi Gran - pri nagradata. Ovaa pretstava e vo adaptacija i re`ija na Bowo Lungov, dizajnot e na Qubomir ^adikovski, a akteri: Tawa Ko~ovska, Olgica Hristovska, Katerina Ilievska, Vladimir Lazovski i Predrag Pavlovski. "Makedonska prikazna" dosega ima gostuvano na Festivalot vo Peruxa, a vo plan se gostuvawa na festivalite vo Polska, Belorusija i Romanija.

J.M.