Dvaeset godini postoewe na "Narodna volja"

EDINSTVENA TRIBINA NA MAKEDONCITE OD BUGARIJA

Pi{uva: Samoil RATEVSKI

  • Za prvpat se pojavuva na prvi oktomvri 1980 g. vo Sidnej, Avstralija "kako organ na makedonskite revolucioneri"
  • "Narodna volja" se obiduva da go razbie zaboravot i da pomogne vo osvestuvaweto na onie Makedonci koi pod pritisokot na bugarskata propaganda go izgubile svojot nacionalen identitet

Na prvi oktomvri godinava navr{uvaat dvaeset godini otkako po~na so rabota mese~nikot "Nadodna volja". I pokraj site napori na bugarskite vlasti, toj ja prodol`uva svojata borba i ne dozvoluva da stivne glasot na pirinskite Makedonci. Denes "Narodna volja" e skoro edinstvenata tribina na Makedoncite vo Bugarija, edinstveniot makedonski vesnik {to uspea da istrae vo "demokratskata" atmosfera vo "prijatelska" Bugarija.

Za prvpat se pojavuva na prvi oktomvri 1980 g. vo Sidnej, Avstralija "kako organ na makedonskite revolucioneri". Me|u osniva~ite se Aleksandar Hristov, Krstjo En~ev, Angelko Vretoski, Mitre Mojsovski, \or|i ^o~kov i drugi Makedonci od site delovi na Makedonija. Vtoriot broj na vesnikot se pe~ati vo London, glaven urednik e Aleksandar Hristov, i do den-denes izleguva bez prekin. Od prvi maj 1992 g. mese~nikot "Narodna volja" izleguva vo Blagoevgrad, glavniot grad na makedonskiot del pod Bugarija, so glaven urednik Jan Pirinski. Na po~etokot pod imeto "vesnik na makedonskite anarhisti", za potoa postepeno da stane "vesnik na makedonskite intelektualci", so tira` od 2.000 primeroci. Do prvi maj 1996 g. izleguva na osum strani, a ottoga{ e so dodatokot "Pirinski plamen", na ~etiri strani i na makedonski jazik.

POFALNA ISTRAJNOST

Vesnikot si postavuva za cel da ja odbrani makedonskata vistina od tu|ite posegnuvawa i da se bori za za{tita na pravata na Makedoncite vo Bugarija. So pove}e materijali od makedonskoto minato, "Narodna volja" se obiduva da go razbie zaboravot i da pomogne vo osvestuvaweto na onie Makedonci koi pod pritisokot na bugarskata propaganda go izgubile svojot nacionalen identitet, poka`uvaj}i pofalna istrajnost i borbrnost. "Narodna volja" te`nee da bide vesnik na site Makedonci bez da zema strana me|u raznite makedonski organizacii i grupi vo Bugarija. Raboti na principot deka se objavuvaat site materijali, bez razlika od kogo se napi{ani, dokolku se od korist za makedonskoto delo i ne sodr`at napadi protiv drugi Makedonci.

Poradi svojot makedonski karakter, od samiot po~etok vesnikot e do~ekan neprijatelski od strana na bugarskata javnost. Vedna{ zapo~nuvaat javni povici za negovo zabranuvawe, a za Redakcijata - zatvor; obvinet e za antibugarstvo i vo nacionalna i vo dr`avna smisla na zborot. Mu se zakanuvaat na prviot urednik, A. Hristov, deka iako e toj daleku, negoviot brat `ivee vo Bugarija, pa mo`e da go "snajde" ne{to. Potoa i samata dr`avna bezbednost, "zagri`ena" za bezbednosta na Jan Pirinski, go predupreduva deka navodno VMRO - BND mu podgotvuva atentat, pa zatoa treba da vnimava {to pi{uva. Otkako i toa ne ja zapla{uva Redakcijata, se pominuva na poprakti~ni metodi. Vo 1994 godina, vesnikot e konfiskuvan bez nikakva pri~ina, a podocna ne mu e dodelen katalo`en broj i so toa e spre~ena distribucijata preku po{ta. Pritisocite go dostignuvaat svojot vrv vo 1998 godina, koga vlastite izvr{uvaat "proverka" vo pe~tnicata kade {to se pe~ati vesnikot i otkako po razni osnovi opredeluvaat kazna od pet - {est iljadi marki, mu davaat na znaewe na sopstvenikot deka toa e poradi pe~atewe na "Narodna volja". Kako rezultat na toa pe~atnicata go zapira pe~ateweto. Izvr{en e pritisok i vrz firmata {to vr{i distribucija na vesnikot vo Pirinska Makedonija i taa zapira so "{irewe" na "Narodna Volja". Rasprostranuvaweto prodol`uva pod masa i so pisma, kako i preku razli~ni makedonski partii i organizacii. Pokraj toa, eden od novinarite vo vesnikot, po istekuvawe na negoviot dogovor vo firmata vo koja rabotel, e ostaven bez rabota.

OSAMENI^KA BORBA

"Narodna Volja" prodol`uva da izleguva krepej}i se na nesebi~niot patriotizam na Makedoncite pod Bugarija. Tekstovite se pi{uvaat bez honorari, {ireweto na vesnikot isto taka e so dobrovolna pomo{ na makedonskite patrioti. Za seto ova vreme vesnikot ne dobiva nikakva pomo{ od strana na R. Makedonija. Taka, pritisnat me|u neprijatelstvoto na bugarskite i negri`ata na makedonskite vlasti, "Narodna volja" ja deli sudbinata na pirinskite Makedonci vo nivnata skoro osameni~ka borba za ~ovekovi prava.

Vo mizerni uslovi, so ni{to`ni pari, pod postojani torturi "Narodna volja" prodol`uva da izleguva, a }e izleguva i vo idnina. Neka & e ~estita godi{ninata! Posakuvame u{te mnogupati da slavi vakov jubilej i da istrae vo borbata za ~ovekovite prava na Makedoncite vo Bugarija. Site patriotski organizacii, institucii i li~nosti, koi imaat `elba, mo`at da & pomognat na "Narodna volja". Adresata e Bugarija, oblast Blagoevgratska, gr. Blagoevgrad 2700, @K "Zapad", bl. 36, ap. 17; tel/faks (073) 2 - 63 - 36, e-po{ta: n_volja@hotmail.com, `iro-smetka vo HEBROSBANK - branch Blagoevgrad, swift code: ACBPBG2P 021, acc. vo amerikanski dolari - N 1110214812, acc. vo germanski marki - N 1210052016. Godi{nata pretplata iznesuva: za R. Makedonija 20 gm, za Evropa 30 amerikanski dolari, za SAD i Kanada- 40 amerikanski dolari.