Nesovesno odnesuvawe kon `ivotnata okolina

\UBRETO - "UKRAS" NA GLAVNIOT GRAD

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Kolektivnata svest i sovest otide dotamu {to kaj nas i inaetot e moralna rabota. "A, bre frlaj {to ti e gajle", neka mu misli nekoj drug, neli?
  • I dodeka ~ekame nekoj da se seti i da ni postavi korpi za otpadoci, da gi is~isti kontejnerite, a po mo`nost da organizira i kurs so simboli~na cena pod uslov zadol`itelno, svetot }e n# po~eka da prisobereme i pari, i sovest, i svest, i etika, i moral, za `al i kultura

[to taksirat }e be{e, ta so vekovi nanazad za sene{to kabaet e nekoj drug. Za ona se tie, za ova onie, ama nie NE za ni{to, taka ni e nalo`eno, natureno, vsadeno. A, koj ni go natura i |ubreno po ulicine? Koleri, tuberkolozi, variola, `oltica, ama na{evo |ubre e imuno na vakvi bolesti. Toa e tolku ~isto {to mo`e da se zaobikoli i voop{to ni{to da ne vi se slu~i. Velat, ~istotata e polovina zdravje ili denot po utroto se poznava. A, denot vo Skopje zapo~nuva so kontejneri polni so |ubre, ne~isti parkovi, valkani ulici i trotoari. Vo bezumieto i bezredieto ne se znae koj frla, a koj sobira.

Kolektivnata svest i sovest otide dotamu {to kaj nas i inaetot e moralna rabota. "A, bre frlaj {to ti e gajle", neka mu misli nekoj drug neli, na primer tie {to ne sobiraat ili tie {to ne postavuvaat korpi za otpadoci. E, u{te da ni ispratat po nekoja korpa od nekoja humanitarna pomo{, da si gi prodademe i lu|e da se storime, so po nekoja pari~ka vo xep~eto.

I dodeka |ubreto si ~eka da dojdat negovite platenici niz nego minuva i rutinska kontrola, od slu~ajni minuva~i, naj~esto deca cigan~iwa koi na |ubri{teto }e mu dodadat u{te eden, do dva epiteta - |ubre |ubrosano.

SVESTA I SOVESTA

A, moralot i etikata se doblest na ovoj narod, samo koj kako }e n# sfati. Pa, ne zaludno se reklo demokratija, {to vo prevod zna~i misli so svoja glava. A, {to da misli sosedot, {to ima da se misli, ako mo`e niz penxer~eto od ~etvrtiot kat da si frli edno kesence so dnevni otpadoci, i taka vo parkot me|u drugoto da padne i liv~e na koe pi{uva: "Sine odi kupi leb i mleko - mama". E, Poaro ne si mo`e so nas. Istra`uva{ i doa|a{ do zaklu~okot deka sosedot, nesakaj}i, izgleda deteto, ne toj. Dobro de, nema da se povtori, sepak moralno prizna. A, pepelnikot poln so opu{oci? E, pa ne }e go true deteno, greota e.

U{te eden primer za svesta i sovesta - toj ili taa go nosat svoeto mileni~e vo parkot za da si napravi nu`da, a vie va{eto milo dete, isto taka, va{e mileni~e go {etate po trevata.

Skapi luksuzni avtomobili, ej Zapadot doa|a, se dvi`i niz gradot, a eden gospodin koj mnogu miluva da {eta po Evropa i da se fali so toa kaj s# bil, otkako }e ja izede bananata kulturno }e ja isfrli lu{pata niz prozorecot.

SVETOT ]E ^EKA!

I dodeka ~ekame nekoj da se seti i da ni postavi korpi za otpadoci, da gi is~isti kontejnerite, a po mo`nost da organizira i kurs so simboli~na cena pod uslov zadol`itelno, svetot }e n# po~eka da prisobereme i pari, i sovest, i svest, i etika, i moral, za `al i kultura.

Metropola, e so ovoj zbor nekoga{ }e go zakitime i Skopje, a zasega neka si ostane samo glaven grad na na{ata preubava, od avion, Makedonija.

Pariz, Rim, Budimpe{ta, Cirih, kolku dale~no, nostali~no i metropolski zvu~i. A, Drisla, u{te podale~na, nedopirliva, sama, go ~eka svojot sopatnik - |ubreto, koe za `al, samo ne si go znae patot do nea.

A, Evropa i svetot ~ekaat, eden den koga }e podza~istime }e & zayvonime, eve podgotveni sme. Ama, ako navistina denot po utroto se poznava }e si ostaneme na Balkanov Zapaden, so banani od "Republikava" i so na{eto najgolemo obele`je - |ubreto.


\UBRE

Plasti~ni {i{iwa, prazen tetrapak, kartoni, kesi~ki od smoki, od pudinzi, od mastiki, od solenki, ponekoe staro palto, vle~ki - iznoseni se razbira, cigli, crni vre}i so somnitelen, t.n. cvrst otpad, hartii, hartii~ki i razni kapa~iwa, lu{pi od kompiri, od kromid, od piperki, od modri patlixani, stari valkani izliteni tepisoni, prazni {i{iwa od detergenti i vrz seto toa te~e edna rasipana manxa. Od vakviot otpad se {iri tolku u`asna rea {to se dobiva i nagon za povra}awe.


STATISTIKA

Ako se napravi gruba presmetka na podatocite okolu dnevnoto frlawe |ubre vo gradov, se doa|a do sledniot zaklu~ok. Pod pretpostavka deka dnevno sekoj `itel na Skopje frla po eden kilogram |ubre, gradov od 700.000 `iteli za eden den e preplaven so 700.000 kilogrami |ubre. Za dva dena, gradot e zatrupan so eden ton i ~etiristotini kilogrami |ubre. A, za tri-~etiri dena, airlija!