Razgovor so Lidija Tripunoska, urednik na "Biznis-katalogot"

KNIGA ZA STOPANSKITE SUBJEKTI

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • So ovoj izdava~ki proekt se nametna potrebata kaj na{ite stopanski subjekti za prezentirawe na eden poinakov na~in {to e sekako del od marketingot, no razvojot odi postepeno, veli g-|a Lidija Tripunoska

Prvi~nata ideja za sozdavawe na ovoj "Biznis-katalogot" e rodena vo 1996 godina, a slednata, 1997 godina, e otpe~aten prviot "Biznis-katalog" na makedonski jazik.

Toj pred s# e namenet za makedonskite biznismeni. Poradi dobrata prifatenost, narednata godina toj startuva{e so pro{irena sodr`ina preveden i na angliski jazik, so cel Makedonija i makedonskiot biznis da se afirmiraat i nadvor od na{ite granici, veli g-|a Tripunoska.

SODR@INA

Katalogot e nare~en "Biznis-katalog na R.Makedonija" i vo vovedot sodr`i kompletni podatoci za geografskata polo`ba na Republika Makedonija, klimatskite uslovi, brojot na naselenieto i negoviot demografski sostav, neretko e prezentirano istoriskoto minato na na{ata dr`ava, a pretstaveni se i najzna~ajnite kulturno-istoriski manifestacii, ni objasni g-|a Tripunoska.

Ponatamu sledi prezentiraweto na firmite vo dr`avava i toa klasificirano po stopanski dejnosti kade {to se dadeni osnovnite podatoci za dejnosta na firmite, tipot na sopstvenosta na istata, planovite za iden razvoj, kako i kratok osvrt za menaxerskiot tim i generalnite menaxeri koi upravuvaat so niv, pojasni g-|ata Tripunoska.

BIZNIS

Za marketingot kako potreba na sekoj stopanski subjekt, g-|ata Lidija Tripunoska izjavi:

So ovoj izdava~ki proekt se nametna potrebata kaj na{ite stopanski subjekti za prezentirawe na eden poinakov na~in {to e sekako del od marketingot, no razvojot odi postepeno, zaradi {to i proektot od godina vo godina dostignuva s# pogolem napredok. Investiciite na na{ite biznismeni-iselenici vo Republika Makedonija se potreba, no postoi nedostatok na informacii, zaradi {to smetam deka vo toa }e pomogne i ovoj "Biznis-katalog", za koj{to koj se trudime da se distribuira ne samo vo Evropa, tuku i vo SAD, Kanada, Avstralija.

Agencijata za marketing i izdava~ka dejnost "Marili Lidija" DOOEL - Skopje izrabotuva i drugi marketin{ki reklamni propagandni materijali za potrebite na razni firmi.


Na{ite iselenici vo svetot, kako i site zainteresirani biznismeni mo`at da ostvarat kontakt so Agencijata, pred s#, preku Internet-adresata: www.unet.com.mk/mbc/ ili na adresa: "Marili Lidija" DOOEL

bul. "Goce Del~ev" br.11

Lamela A - Skopje tel. 091/128 - 155