Po bombasti~nite najavi za izgradba na makedonska crkva vo Erusalim

G.NAUM I STANINOV SE KRIJAT I ^EKAAT PROEKTI OD ERUSALIM?!

  • Delegacijata, {to ja so~inuvaa Mitropolitot na Strumi~kata eparhija, g. Naum i g. Sa{ko Staninov, u{te dodeka bea vo Erusalim, ja objavi vesta deka Makedonskata pravoslavna crkva obezbedila mesto za izgradba na manastir i crkva kade }e se odr`uva bogoslu`ba na makedonski jazik
  • Vo vrska so ovaa inicijativa skoro mesec dena po posetata na Erusalim, portparolot na Svetiot Sinod, gospodinot Timotej veli: "Dosega vo taa smisla ne e storeno ni{to, odnosno nema ni{to konkretno. Od Erusalim treba da dobieme pove}e proekti koi }e gi razgleda SAS na MPC i potoa da se odlu~i"

Vo izminatiot period po posetata na visoka dr`avna i crkovna delegacija od Makedonija na Erusalim, vo javnosta prostrui vesta za navodnata izgradba na Makedonska crkva vo Erusalim. Imeno, delegacijata, {to ja so~inuvaa Mitropolitot na Strumi~kata eparhija, g. Naum i g. Sa{ko Staninov, u{te dodeka be{e vo Erusalim ja objavi vesta deka Makedonskata pravoslavna crkva obezbedila mesto za izgradba na manastir i crkva kade }e se odr`uva bogoslu`ba na makedonski jazik. Vo informaciite {to gi plasira{e MIA (Makedonska informativna agencija) sleduva{e i izjavata na Mitropolitot na Strumi~kata eparhija gospodinot Naum vo koja se veli: "Da mu se zablagodarime na Gospoda {to i na{iot pravoslaven narod i na{ata crkva dobija svoe molitveno kat~e vo Erusalim, kade {to }e mo`e da bidat primeni tie {to }e dojdat da se poklonat na Gospodoviot grob i da gi prinesat svoite molitvi. Stariot grad Erusalim ne go izgubil svoeto zna~ewe i poradi toa ovoj ~in go ~uvstvuvam kako edno podlaboko vkorenuvawe vo na{eto pravoslavno predanie".

INICIJATIVATA

Idejata za izgradba na crkva vo Erusalim, kako {to doznavame, ne e nova i taa poteknuva u{te od 1985/86 godina od sega ve}e bla`enoupokoeniot arhiepiskop g.g. Gavril. Toj vo toa vreme obezbedil i izvesen iznos na pari, 13 000 germanski marki (vo {to u~estvuval i poznatiot fizioterapevt @ivko Kotevski od Strumica) za izgradba na crkva vo Erusalim. Poslednive godini po izgradbata na Sinagogata na Evreite vo Skopje bi bilo logi~no da se bara i nekakov reciprocitet vo taa smisla za izgradba na na{ manastir vo svetata zemja.

Pa taka, po posetata na Erusalim od na{a visoka dr`avna i crkovna delegacija i po bombasti~nite najavi vo javnosta okolu dozvolata na vlastite od Erusalim za izgradba na makedonska crkva tamu, kako {to be{e najaveno, ostanuva{e samo da se obezbedi lokacija.

Vo naporot da dobieme pove}e informacii okolu izgradbata, uspeavme da dobieme izjava samo od Mitropolitot na Debarsko - Ki~evskata Eparhija, gospodinot Timotej. Vo vrska so ovaa inicijativa skoro mesec dena po posetata na Erusalim, portparolot na Svetiot Sinod gospodinot Timotej veli: "Dosega vo taa smisla ne e storeno ni{to, odnosno nema ni{to konkretno. Od Erusalim treba da dobieme pove}e proekti koi }e gi razgleda SAS na MPC i potoa da se odlu~i. Dosega ne e stignat nikakov proekt, nitu plan za eventualna izgradba, taka {to ne mo`am da vi ka`am dali stanuva zbor za crkva, manastir, ili pak nekakvo obele`je, nitu pak kolku prostor }e ni bide otstapen".

POVE]E INFORMACII?!!

Porane{not direktor na Upravata za javni prihodi Sa{ko Staninov, a sega sovetnik za pra{awa od oblasta na dano~nata politika vo Vladata na Republika Makedonija, be{e isto taka eden od ~lenovite koj ja pridru`uva{e makedonskata delegacija pri posetata vo Erusalim. Toj e istovremeno i ~len na Crkovno - narodniot sobor, zadol`en za odnosite so Erusalim, me|utoa kako {to ni re~e ne mo`e da dade nikakva informacija vo vrsaka so posetata na Erusalim ili eventualnata izgradba na Makedonska crkva tamu zatoa {to: "Jas kako ~len na Crkovno-narodniot sobor bez odluka na drugite ~lenovi ne mo`am da iznesam nikakva informacija {to se odnesuva na posetata na Erusalim, obratete se kaj gospodinot \or|i Naumov (pretsedatel na Komisijata za odnosi so verskite zaednici ) ili vo Arhiepiskopijata".

A, gospodinot Staninov mo`e{e da se nacrta pred kamerata na MTV vo Erusalim i da se ispofali deka }e gradime na{a crkva vo Svetiot grad i seto toa da go prika`e kako negova zasluga!


BLAGOSLOV ZA MOBILNIOT!?

So `elba da obezbedime pove}e podatoci okolu izgradbata na crkvata vo Erusalim i vo potraga po gospodinot Naum, koj be{e vo delegacijata pri posetata na Svetata zemja, vo Strumi~kata eparhija vo pove}e navrati ne uspeavme da go najdeme i da kontaktirame. Pritoa od sekretarot na Eparhijata, pop Vase, ni be{e re~eno deka nema blagoslov od Vladikata da go dava brojot na negoviot mobilen telefon.

Za razlika od pop Vase, vo Debarsko-ki~evskata eparhija ni go dadoa brojot od mobilniot telefon na g. Timotej, se razbira bez negov "blagoslov".