Dupki vo Zakonot za policiski dosieja

DOU[NUCITE NA VIDELINA!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Sporen vo Zakonot za otvorawe na policiskite dosieja e ~lenot 11 vo koj se veli deka Ministerstvoto pred da go dozvoli pristapot i uvidot vo li~noto dosie, vo nego }e gi napravi ne~itlivi podatocite za slu`benite lica koi rabotele na formiraweto na dosieto, kako i za licata koi na Slu`bata za dr`avna bezbednost, odnosno Direkcijata za bezbednost i kontrarazuznavawe & davale informacii pri formirawe na dosieto, a Ministerstvoto po pismeno barawe na podnositelot }e go informira za imiwata na licata
  • Smetam deka dosieto ne e realno i objektivno, zatoa {to ne se spomenuvaat samite informatori koi u~estvuvale vo negovoto formirawe. Informatorite {to se spomenuvaat kaj mene treba da gi ima i vo nivnoto dosie, a nivnite informatori da se spomenuvaat kaj mene. Ima nekoja neobjektivnost so {to se saka lu|eto da se dr`at vo zabluda, za da ne mo`e da dojde do izraz vistinata. Smetam deka ima dvojno dosie. Edno za tuka vo MVR, a drugoto za mene, odnosno za javnosta, veli g. Dane Popovski

Neodamna Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na Republika Makedonija donese Zakon so koj gra|anite mo`at da si go otvorat svoeto dosie.

Zakonot za postapuvawe so dosiejata za lica vodeni od Slu`bata za dr`avna bezbednost nema cel da se odmazduva za nepravdite storeni vo minatoto, tuku ima nova cel - da promovira nova praktika vo funkcioniraweto na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti vo odnosite so gra|anite, osobeno na poleto na za{titata na li~nite podatoci. Taa nova praktika e podlo`ena na Direktivite 94 i 95 /EC na Evropskiot Parlament i Sovet vo pogled na "Za{titata na poedincite vo procesiraweto na li~nite podatoci i nivno slobodno dvi`ewe".

^LENOT 11

Sporen vo ovoj Zakon e ~lenot 11 vo koj se veli deka Ministerstvoto pred da go dozvoli pristapot i uvidot vo li~noto dosie, vo nego }e gi napravi ne~itlivi podatocite za slu`benite lica koi rabotele na formiraweto na dosieto, kako i za licata koi na Slu`bata za dr`avna bezbednost, odnosno Direkcijata za bezbednost i kontrarazuznavawe & davale informacii pri formirawe na dosieto, a Ministerstvoto po pismeno barawe na podnositelot }e go informira za imiwata na licata. Podnositelot na baraweto dobiva na uvid kopija od dosieto.

Tokmu ~lenot 11 go komentira i gospodinot Dane Popovski koj minatata nedela si go otvori svoeto dosie.

Smetam deka dosieto ne e realno i objektivno, zatoa {to ne se spomenuvaat samite informatori koi u~estvuvale vo negovoto formirawe. Informatorite {to se spomenuvaat kaj mene, treba da gi ima i vo nivnoto dosie, a nivnite informatori da se spomenuvaat kaj mene. Ima nekoja neobjektivnost {to saka da gi dr`i lu|eto vo zabluda, za da ne mo`e da dojde do izraz vistinata. Smetam deka ima dvojno dosie. Edno za tuka vo MVR, a drugoto za mene, odnosno za javnosta.

DVOJNO DOSIE

Koga gi ~itav dosijeata na moite kolegi, moite istomislenici - Makedonci, dojdov do soznanie deka kaj niv se moite informatori , a nivnite se kaj mene. Ne znam na {to se dol`i taa nerealnost, {to sakaat so toa da pravat. Mislam deka toa }e se odrazi na generaciite {to doa|aat. Ako sakame da ja znaat vistinata, treba i da im ja ka`eme. Najmnogu me iritira ova crnilo so koe se sokrieni dou{nicite. Toa ne e vo red. Smetam deka tie sitni dou{nici treba da bidat izvadeni na videlina, site da gi vidat, veli Popovski.

Gospodinot Popovski se pra{uva zo{to decata na dou{nicite se na visoki polo`bi i u`ivaat blagodeti. Ako toa e za da ne se uni{ti kontinuitetot na blagodet, toga{ zo{to toj blagodet go nemaat negovite deca, koi `iveat po svetot i ne gi videl i ne gi slu{nal.

Dane Popovski vo 1949 godina bil osuden. Zatvorskite denovi gi pominal od 1955 do 1960 godina, od koi vo eden zatvor prestojuval pet godini, a tri godini bil vo izolacija. Veli deka po toa postojano se ~uvstvuva kako vo zatvor i deka vo zatvor vkupno pominal 45 godini.

Pri~inite za toa {to le`el vo zatvor, Popovski gi gleda vo toa {to go sakal VMRO - vistinskata, a toa ne im se dopa|alo na komunistite.

VMRO e samo edna cel, makedonska inspiracija {to gi hranela generaciite niz procesot na nejzinoto `iveewe . VMRO treba da si ostane kako simbol na makedonskata vistina, veli Popovski.

Negovoto dosie ima 577 stranici, a toj smeta deka e nepotpolno i deka e falsifikat.