Vreme na zimnici

PIPERKATA - GLAVNO MAKEDONSKO JADEWE

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • So vitaminot C i karotinot koj{to go sodr`at vo sebe piperkite se pred preostanatiot zelen~uk i ovo{jeto, osven crnite ribizli. Piperkite sodr`at 4 - 5 pati pove}e vitamin C, duri i od limonot

Esenta za makedonskiot narod e vreme na zimnici. Tradiciite ne se napu{taat lesno, pa zatoa sekoja doma}inka vo ovoj period od godinata gi podgotvuva svoite tradicionalni jadewa. Polnite tegli so ajvar, lutenica, pinxuri, tur{ija i sli~no, povtorno }e se vratat na podrumskite raftovi.

Osobeno e va`no pri podgotovkata na zimnicite zelen~ukot da bide dobro izmien, a teglite vo koi }e se sobira da bidat besprekorno ~isti i zatopleni.

Vo na{ata kujna piperkite se osnoven zelen~uk i re~isi nema jadewe vo koe tie ne se sostaven del. So vitaminot C i karotinot koj{to go sodr`at vo sebe piperkite se pred preostanatiot zelen~uk i ovo{jeto, osven crnite ribizli. Piperkite sodr`at 4 - 5 pati pove}e vitamin C duri i od limonot. Najmnogu vitamin C ima pod dr{kata na piperkata.

Vo odnos na zelenite piperki, crvenite se pobogati so vitaminot C, a sodr`at i 30 pati pove}e karotin. Lutiot vkus na piperkata doa|a od kapasicinot, koj go zgolemuva apetitot na toj na~in {to predizvikuva zgolemeno izla~uvawe na `eludo~en sok. Podobro e piperkite da se koristat vo sve`a sostojba, vo razni salati i sli~no, otkolku da se pe~at. Pri pe~eweto se gubi nivnata najvredna sostojka - vitaminot C.

Na na{ata po~va ima pove}e vidovi (formi) na piperki: baburi, banana-piperki, ~ili - feferon~iwa, feferoni, dolgi piperki. Piperkite se podgotvuvaat na mnogu na~ini, kako dodatok ili kako glavno jadewe. Vo septemvri najbarana e crvenata piperka od koja se podgotvuva makedonskiot ajvar.

R.Z.