Svetata tajna - Pri~est

@RTVA PRINESENA ZA PROSTUVAWE NA GREVOVITE

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

  • Preku Svetata Pri~est ~ovekot se soedinuva so Hrista. Po pri~estuvaweto vo ~ovekot se zgolemuva Bo`jata blagodat i oslabuva naklonetosta na srceto kon zloto, ~ovekot se o~istuva od grevovite i stanuva u~esnik vo ve~niot `ivot

Edna od sedumte Sveti tajni e Svetata Pri~est. Taa pretstavuva Tajna pri koja hristijaninot se pri~estuva od Hristovoto Telo, vo vid na leb, i od Krvta Negova, vo vid na vino.

Svetata Pri~est ja osnoval Spasitelot na poslednata Svoja ve~era so svetite apostoli, nare~ena Tajna ve~era. Toa se slu~ilo na Veliki ^etvrtok, ve~erta, pred stradawata. "I koga jadea, Isus zede leb, go blagoslovi, i re~e: 'Zemete, jadete, ova e Moeto telo'. I koga ja zede ~a{ata, zablagodari, im dade i re~e: 'Pijte od nea site; za{to ova e Mojata krv na Noviot Zavet, koja se proliva za mnozina, za prostuvawe na grevovite. Pravete go ova za moj spomen'".

BO@ESTVENA LITURGIJA

Lebot i vinoto, doneseni vo oltarot za vr{ewe na Svetata Pri~est, se pretvoraat vo telo i krv Gospodovi za vreme na Bo`estvena Liturgija, koga horot, ili pevecot, pee: "Tebe hvalim...". Za toa vreme sve{tenikot se moli vo oltarot: "Gospodi, Koj vo tretiot ~as na apostolite im go isprati presvetiot Svoj Duh, Nego, prebla`en, ne odzemaj Go od nas, tuku obnovi n# nas, koi Ti se molime".

Preku ovaa molitva, lebot i vinoto se pretvoraat vo telo i krv Gospodovi, na ~udesen i za na{iot razum nepronikliv na~in, taka {to za na{ite setila ostanuvaat leb i vino, a vsu{nost se vistinski telo i krv Hristovi.

POLZATA OD SVETATA PRI^EST

Preku Svetata Pri~est ~ovekot se soedinuva so Hrista. Po pri~estuvaweto vo ~ovekot se zgolemuva Bo`jata blagodet i oslabuva naklonetosta na srceto kon zloto, ~ovekot se o~istuva od grevovite i stanuva u~esnik vo ve~niot `ivot. No, ovaa polza ja ima samo onoj {to dostojno pristapuva kon Svetata Pri~est, t.e. onoj {to najnapred si ja o~istil du{ata preku pokajanieto i se naoru`al so cvrsta vera i re{itelna nade` vo Boga. Golem grev pravi onoj {to nedostojno se pri~estuva i pritoa si navlekuva te{ka osuda. Za na{e dobro e {to po~esto da se pri~estuvame. Prvite hristijani se pri~estuvale vo sekoja nedela i praznik. Istoto toa bi trebalo da go pravime i nie, no ako ne mo`eme, toga{ da se potrudime da se pri~estuvame barem vo ~etirite posti vo godinata.

PRI^ESTA KAJ DRUGITE KONFESII

Rimokatolicite smetaat deka pretvoraweto na lebot i vinoto vo telo i krv Gospodovi se vr{i samo preku izgovaraweto na zborovite: "Zemete, jadete..." i "pijte od nea site...", a ne preku ~itaweto na molitvata: "Gospodi, isprati Go Tvojot Svet Duh...". Potoa, na Svetata Pri~est, namesto leb so kvasec, upotrebuvaat azima (beskvasen leb) i so nea gi pri~estuvaat laicite, zadr`uvaj}i go vinoto-krvta samo za pri~estuvawe na sve{tenicite. Decata ne gi pri~estvuvaat dodeka ne napolnat 7-10 godini, t.e. dodeka ne ja primat najnapred Svetata Tajna miropomazanie ili potvrduvawe.

Protestantite imaat pove}e razli~ni u~ewa za Svetata Pri~est. Taka, sledbenicite na Luter tvrdat deka lebot i vinoto ne se pretvoraat vo Gospodovo telo i krv, tuku deka vo lebot i vinoto se nao|aat teloto i krvta Negovi. Sledbenicite na Kalvin u~at deka pravednite i sveti lu|e se pri~estuvaat samo na duhoven na~in so teloto i krvta Hristovi, dodeka pak gre{nicite jadat od lebot i pijat od vinoto, bez da se pri~estat od Bo`estvenata blagodet. Na krajot, sledbenicite na Cvingli smetaat deka lebot i vinoto na Svetata Pri~est se samo simboli koi n# potsetuvaat na Tajnata ve~era na Spasitelot.

I protestantite ne gi pri~estuvaat decata dodeka ne go primat potvrduvaweto, odnosno dodeka ne izvr{at ~etirinaesetgodi{na vozrast.

(Prezemeno od "Verou~enieto na pravoslavnite Hristijani", Irenej Mitropolit Moldavsko - su~avski)