Otstranuvawe na neprijatnite izrastoci so pomo{ na Blagoja Angeleski - Majka

MO]TA NA TAINSTVENIOT LEK

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Ne sum medicinsko lice, no so mojot lek ve}e 32 godini, im pomagam na lu|eto da gi nadminat problemite koi im gi predizvikuvaat izrastocite na ko`ata, veli Blagoja Angeleski
  • Moja golema prednost e toa {to jas lekuvam na suv i bezbolen na~in so eden tretman. Mojot lek e nadvore{en, kontakten, neoralen i ne primenuvam nikakov hirur{ki zafat, dodade Majka

Kavadar~anecot Blagoja Angeleski - Majka, e poznat naroden lekar, bilkar vo ~ii veni ve}e 32 godini te~e tajnata na podgotvuvaweto na tainstveniot lek "Mramorno kam~e", so koj na lu|eto, za mig im gi otstranuva nesakanite izrastoci. Negoviot lek pravi vistinski ~uda, bidej}i ne gi gori, tuku gi topi izrastocite. Toj e kombinacija od tri bilki, od koi ednata e zadol`itelna hrana na sekoja trpeza, no tajnata na podgotvuvaweto ja znaat samo toj i negovata }erka Daita. Poznat e vo cela Makedonija, no mo}ta na svojot lek ja poka`al i vo pove}e stranski zemji.

USPE[NO LEKUVAWE

Moeto le~ewe zapo~na slu~ajno, od potreba. Mojata sopruga, na desniot ka`iprst ima{e izrastok koj & smeta{e vo rabotata. Vo prvo vreme baravme lek i razni masti od apteki, no seto toa ne pomogna. Soo~en so makata {to ja imavme i so `elba da & pomognam na mojata sopruga, po~nav samiot da kombiniram razli~ni trevki i da eksperimentiram na prstot na mojata sopruga i uspeav da go otstranam neprijatniot izrastok, veli gospodin Angeleski. Voop{to ne ~uvstvuvav strav deka }e & na{tetam zatoa {to mojot lek ne sodr`i ni malku otrovna materija koja bi predizvikala nekakvi negativni posledici. Kaj mene se pojavi edna sigurnost zatoa {to lekot dava pozitiven rezultat. Se konsulirav so eden moj prijatel farmacevt za toa dali da prodol`am i ponatamu da go koristam lekot. Toj be{e prijatno iznenaden i me ohrabri da prodol`am i ponatamu. Bev presre}en i gi povikuvav rodninite i prijatelite i niv da im pomognam.

BEZ POSLEDICI

Ne sum medicinsko lice, no so mojot lek ve}e 32 godini, im pomagam na lu|eto da gi nadminat problemite koi im gi predizvikuvaat izrastocite na ko`ata. So lekot otstranuvam s# {to e nad ko`ata, odnosno site vidovi izrastoci koi kaj narodot se narekuvaat: bradavici, bemki, trtki... Mnogu lu|e stradaat od toa, pa dojdov do soznanie deka toa {to go rabotam jas, e mnogu polezno. Mojot lek e vo dva oblika, vo tvrda i te~na sostojba, a samo so eden lek jas lekuvam na iljada na~ini, veli Majka.

Izrastocite se so najrazli~na forma, golemina i boja. Nekoi se kako bojata na ko`ata, nekoi kafeavi, temnokafeavi kako i crni, dodeka pak povr{inata mo`e da bide rapava, raspukana ili mazna. Postojat bradavici koi so tekot na vremeto se razranuvaat. Tie, naj~esto se javuvaat kaj postarite lica. Vo podocne`nite godini taa mora da pukne i da se razrani. I tie pojavi ovoj naroden lekar uspe{no gi le~i.

Inaku, ovie izrastoci se virusni, tie se gabi~no zaboluvawe i dokolku ne se otstranat navreme, se {irat po celoto telo. Dokolku se raboti za potko`nite izrastoci ili pojavi, gospodinot Angeleski e nemo}en i voop{to ne se obiduva da gi otstranuva.

Bidej}i Majka raboti so zdravjeto na lu|eto go ~uvstvuva nivniot strav, no sekoga{ e siguren vo svojata rabota i pridonesuva nivniot strav da trae mnogu kratko.

NASPROTI MEDICINATA

Medicinata pak, ovie izrastoci gi imenuva kako tumori, rak na ko`a, karcinomi i tvrdi deka ne treba da se dopiraat i otstranuvaat. Blagoja Angeleski se slo`uva deka ne treba da se otstranuvaat, no samo od onie koi ne znaat. Sepak toj smelo gi otstranuva, zatoa {to e siguren vo svojot lek.

Moja golema prednost e toa {to jas lekuvam na suv i bezbolen na~in, so eden tretman. Mojot lek e nadvore{en, kontakten, neoralen i pritoa ne primenuvam nikakov hirur{ki zafat, veli Majka. Ako se odi na hirur{ki zafat toa e sosema razli~no od mojot tretman. Razlikata me|u se~eweto i mojot metod na le~ewe e golema, zatoa {to jas mojot lek samo go nanesuvam, a hrur{kiot zafat bara se~ewe na izrastokot i tuka po~nuvaat site problemi koi mo`at da dovedat i do zra~ewe, a spored mene zra~eweto e najlo{a medicinska merka. Mojot lek ne ostava posledici, nitu belezi, zatoa {to jas go otstranuvam samo ona {to znam deka ne e ni tumor, ni rak, ni karcinom, tuku e samo eden izrastok na ko`ata.


Blagoja Angeleski - Majka, policaec vo penzija, svojata porane{na profesija ja povrzuva so sega{nata, velej}i deka i dvete postojat za da im pomognat na lu|eto vo nevolja. I pokraj golemata zainteresiranost kaj gra|anite za ovoj ~ovek i za negovoto lekuvawe, sepak toj nao|a vreme i da pi{uva poezija. Kontakt-telefon: 093/411-307 vo Kavadarci, vo Skopje tel: 091/619-809.