Neobi~nata mo} na dervi{ot Kemal Sardilov od Radovi{

EDINSTVENA CEL MI E DA IM POMOGNAM NA LU\ETO VO NEVOLJA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Mojot dedo koj `ivee{e 120 godini mi ostavi amanet da go prodol`am ona {to toj go rabotel dolgi godini, a toa e da im pomagam na lu|eto, zaedno so mojata mo} da gi re{ime nivnite problemi, veli Sardilov
  • Dokolku dojde nekoj so cel da mu pomognam so {to na drug bi mu napravil zlo, vo toj slu~aj go odbivam, dodava Sardilov

Veruvaweto vo magija me|u narodot postoi mnogu odamna, no be{e tabu tema. Lu|eto kako da se pla{ea da ka`at voop{to deka veruvaat vo takvo ne{to. Poslednive nekolku godini, sepak, veruvaweto vo magijata, vidovitosta, gledaweto na tarot-karti i sli~no, izleze vo javnosta i s# pove}e sme svedoci na brojnite reklami vo mediumite za nesfatlivata mo} na lu|eto {to se zanimavaat so tie natprirodni sili. Seto ova kaj makedonskiot narod predizvika golem interes.

Eden od tie lu|e koi tvrdat deka imaat takva mo} e i dervi{ot Kemal Sardilov, roden 1941 godina, vo Radovi{.

DEDOV AMANET

Mojot dedo koj `ivee{e 120 godini mi ostavi amanet da go prodol`am ona {to toj go rabotel dolgi godini, a toa e da im pomagam na lu|eto, zaedno so mojata mo} da gi re{ime nivnite problemi. Po~ituvaj}i go negoviot amanet i `elbata tokmu jas da go nasledam, so ovaa rabota po~nav da se zanimavam u{te od mojata 17 godina. Ottoga{ stanav i dervi{. Go po~ituvam Koranot i sekojdnevno odam vo xamija, no podednakvo im pomagam i na hristijanite i na muslimanite, veli gospodin Sardilov. Kaj mene nepoznat e zborot laga, sekoga{ se soo~uvam so vistinata, pa duri i toga{ koga predizvikuva neprijatni posledici. Sekoga{ kon lu|eto koi od mene baraat pomo{ pristapuvam so otvoreno srce i o~ekuvam od niv da bidat otvoreni i iskreni kon mene za da mo`am mojata pomo{ pravilno da ja naso~am. Lu|eto veruvaat vo mene i mojata mo}, dodava Kemal Sardilov.

POMO[ SAMO ZA DOBRO

Na onie bra~ni parovi koi imaat `elba da imaat sopstveni deca, no dolgi godini nemaat, im pomagam `elbata da im se ispolni, lu|eto koi se somnevaat deka vrz niv e napravena crna magija i na tie dokolku mo`am (bidej}i mnogu zavisi od tipot na magijata) im pomagam. Dokolku stanuva zbor za ne{to za {to ne sum mo}en, vedna{ im uka`uvam deka pomo{ bi trebalo da pobaraat kaj nekoj drug. Lu|eto koi imaat problemi so alkoholot ili pak imaat bra~ni problemi, odnosno ma`ot i `enata ne se vo dobri odnosi, mo`am so sigurnost da im pomognam, objasnuva g. Sardilov. Mo`am da im pomognam i na onie koi imaat pre~ki vo govorot, odnosno onie koi pelte~at, osobeno na decata koi se soo~uvaat so ovoj problem, na deca koi imaat tegobi so mokreweto kako i na lu|eto koi imaat {e}er ili pak ~uvstvuvaat sekojdnevno glavobolki. Dokolku dojde nekoj so cel da mu pomognam so {to na drug bi mu napravil zlo, vo toj slu~aj go odbivam.

BEZ LAGI DO USPEH

Dosega na site onie koi pobarale pomo{ od mene uspe{no sum im pomognal. Dokaz za uspehot na mojata rabota se posetite na onie lu|e na koi sum im pomognal. Doa|aat da mi se zablagodarat, a ponekoga{ vo znak na blagodarnost mi podaruvaat po nekoj simboli~en dar, gordelivo veli dervi{ot od Radovi{. Vo tie momenti sum presre}en ne zatoa {to mi se zablagodarile ili mi podarile ne{to, ami sre}en sum poradi dobroto {to sum im go napravil i {to gi gledam sre}ni i so nasmeani lica. Celoto moe semejstvo go odobruva ova {to go rabotam, imam celosna poddr{ka od niv. Celta ne mi e da go la`am narodot i da ja zloupotrebuvam nivnata verba vo mene, nitu pak da zarabotuvam na tu|ata nesre}a. Pari ne baram, tie sami mi ostavaat po nivna `elba, a dokolku ne ostavat, ne gi obvinuvam. Edinstvena cel mi e da im pomognam na lu|eto vo nevolja.

So ova }e se zanimavam s# do mojata smrt, a kako i mojot dedo, i jas na mojot vnuk }e mu ostavam amanet da ja prodol`i ovaa dobrotvorna rabota, veli Sardilov.


Dervi{ot Kemal Sardilov dolgo vreme se zanimaval so ovaa rabota vo Radovi{, na ulica "Edvard Kardeq", vlez 1, stan 4, a sega poradi golem interes kaj gra|anite tie mo`at da mu se obratat i vo Skopje, na ulica "Leninova", broj 6. Mobilen telefon: 070 305-632