Esenski otkupno-seidbeni isplati

SKAPO SEME - EVTINA P^ENICA!

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

  • Poradi s# u{te neisplateniot iznos na otkupenata p~enica od godina{niot rod, zemjodelskite proizvoditeli i firmi ne se vo mo`nost da ja zapo~nat esenskata seidba
  • Potrebite od semenska p~enica za ovaa sezona iznesuvaat okolu 35.000 toni semenski materijal, esenski ja~men 11.000 toni, 'r` 1.000 toni, maslodajna repka 20 toni i drugo

Otkupot na p~enicata i planiranite esenski seidbi za sekoj zemjodelec se od vitalno zna~ewe.

Ovaa godina spored podatoci objaveni vo "Bilten" na Stopanskata komora na Makedonija, od `etvata vo 2000 godina (prethodni statisti~ki podatoci) dobieni se vkupno 311.191 toni p~enica, od koi 110.037 toni se p~enica od zemjodelskite pretprijatija i zadrugi i 201.154 toni od individualnite zemjodelski proizvoditeli.

Isplateni se sredstva od 524.688.000 denari. Pritoa isplatenite sredstva za sopstvenata p~enica iznesuvaat 282.300.000 denari, a za p~enicata nameneta za stokovnite rezervi se isplateni vkupno 277.607.000 denari.

OTKUP

Dosega do 31 avgust 2000 godina od Fondot na melni~ko-pekarskata industrija isplateni se 28 otsto od vkupno prezemenata p~enica, dodeka od Biroto za stokovi rezervi 40 otsto.

Za nadminuvawe na obvrskite okolu isplatata na individualnite zemjodelci potrebni se okolu 600 milioni denari, koi }e bidat nameneti za esenskata seidba. Isto taka ve}e podolgo vreme se baraat i sredstva za isplata na otkupenata p~enica. So cel da se zabrza realizacijata, Fondot na melni~ko-pekarskata industrija bara od Narodnata banka na Makedonija i drugite nadle`ni institucii da iznajdat mo`nosti za obezbeduvawe na sredstva, kako i za tutunot, so {to pobrzo }e se isplati prezemenata p~enica.

Dosega{noto nisko nivo na isplata mo`e negativno da se odrazi na esenskata seidba, e zaklu~ok na MPI (Melni~ko-pekarskata industrija). Rabotnata grupa sostavena od pretstavnici od ministerstvata za ekonomija, zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, kako i Stru~nata slu`ba za zemjodelstvo i prehrana pri Stopanskata komora na Makedonija treba da se sostane i da go utvrdi kone~niot bilans od prihodot na p~enicata vo 2000/2001 godina.

SEIDBA

Zdru`enieto za zemjodelstvo i prehranbena industrija na sostanok vo Stopanskata komora rasprava{e za bilansnite potrebi i obezbedenosta so semenski i saden materijal za pretstojnata esenska seidba vo 2000 godina, a vrz osnova na toa bea doneseni i zaklu~oci. Potrebite od semenska p~enica za ovaa sezona iznesuvaat okolu 35.000 toni semenski materijal, esenski ja~men 11.000 toni, 'r` 1.000 toni, maslodajna repka 20 toni i drugo. Isto taka Grupacijata pobara da se preispita i sostojbata i kvalitetot na doma{nite i uvoznite sorti.

Dano~nata stapka na semenskiot materijal soglasno so Zakonot za DDV iznesuva 5 otsto, vo dorabotkata u~estvuvaat mnogu komponenti koi se odano~uvaat so 19 otsto. Seto ova pridonesuva krajnata cena na semenskiot materijal da se zgolemi, a so toa da bide nepovolna i za zemjodelskite proizvoditeli.

Poradi s# u{te neisplateniot iznos na otkupenata p~enica od godina{niot rod, zemjodelskite proizvoditeli i firmi ne se vo mo`nost da ja zapo~nat esenskata seidba.