Ogledalce, ogledalce

HAOSOT NAPRED, ZA DRUGOTO ]E VIDIME!

Gog ma Gog

Na vremeto, kako meteorolo{ka kategorija, ne se potpirajte. Sekoga{ }e ve iznenadi, i prijatno i nesre}no. Pogallivo sonce od ova mnogu zadocneto esensko, ne sum osetil. Si mislam da ne e nestvarno, oti nautro denot po~nuva veselo, a nave~er zavr{uva melodramati~no. Toa dosega go nemalo.

Edna mlada dama, u~itelka, samo {to po~na novata u~ebna godina, sekoe utro denot & po~nuva{e so pesna. Mislam deka so nea i nie okolu stanavme optimisti. Ima{e zo{to: deset godini, damata ~eka{e rabota. Se slu~i toa {to se slu~i, i taa po~na da odi da u~i deca vo edno selo.

Arno ama, radosta trae{e s# do objavuvaweto na odlukata na Ustavniot sud na Makedonija: starite daskali da se vratat, novite }e po~ekaat... Veruvale ili ne, mladata dama svena za eden den kako najubav, prekapan cvet.

Sega e s# irelevantno, oti na vreme ne se razbraa Vladata i Ustavniot sud?! Ili taka e toa sekade: ne smeat da se razberat? Kojznae! Dobra Vlada ne se srami da pra{a za sovet pred da predlo`i zakon, a dobar Ustaven sud ne lekuva so "~aj~e i aspirin~e".

Vo Rusija objavija, deka za ~ovekot da pre`ivee eden mesec, potrebni mu se: 2,5 kilogrami zelka, ne{to fazla od eden kilogram govedsko meso, nepolni devet litri mleko i puter, 350 grama sapun i nekoi drugi "`ivotni sitnici". Rusite se ~udat. Nenaviknati na takanare~eniot "potro{uva~ki zimbiq", deputatite go uveruvaat ruskiot ~ovek od stepata deka ma{koto palto }e izdr`i sedum godini, a `enskiot fustan pet godini. Dolnata presleka iznesuva pet ~ifta za dve godini.

Znam oti "golemoto ne se sporeduva so maloto", ama kako e kaj nas? Ona gornoto kaj Rusite, za da se kupi, treba da se spe~alat okolu 130 marki mese~no.

Dosega ne sum videl, ne sum pro~ital, ne sum ~ul nekoj na{ od politikata da izleze i da ka`e: za da pre`ivee, na Makedon~eto mu treba mese~en zimbiq od vkupna vrednost "taa i taa", za najneophodnoto "toa e toa".

Go molam ministerot za finansii, gospodiniot Nikola Gruevski, ako mo`e, ako saka, i ako treba, po nekoe vra}awe od Va{ington, da izleze javno kako {to izleguva za pregovorite so MMF, i da ka`e: Makedonijo, potro{uva~kiot zimbiq na tvojot gra|anin e, i "tri to~ki". Znaete: vo istorijata Rusite opstanuvale i so korewe. Belkim nie ne sme stasani dotamu, ama "|aol natemago", sepak da znaeme kaj sme, oti site pak i ne sme isti, ima mnogu so mnogu, ama ima i mnogu so i~!

Na sekoj uspe{en lov na droga na makedonskata policija, iskreno mu se raduvam. Denski gledam `ivotot vo dr`avata se odvivaa normalno, mirno, ednostavno. Arno ama, odvreme navreme }e me `egne kako v`e{tena igla nekoja vest za drogata {to mirisa na katastrofa, pa si velam: s# u{te ima lo{i momci koi slobodno {etaat i prodavaat smrt!

Edno da znaete, trgovcite na droga nikoga{ ne koristat droga. Tie samo fantasti~no dobro zarabotuvaat i parite gi tro{at na ubavi `eni i koli, na skapi pija~ki, vo skapi lokali, a bogami slu{a deka "doniraat" i vo politikata, e tuka, ne znam za kakvi i so kakvi celi?!

Drog-majstorite gi napu{taat faverite (lo{ite siroma{ni naselbi) i kupuvaat ku}i do elitnite.

Ako imate takov "majstor" vo blizinata }e vidite, }e otkriete, }e osoznaete. Samo da ne bide docna. Podobro frlete oko na va{eto dete, da ne go podla`e nekoj so "mirizlivo {e}er~e".

Inaku, izbori (vonredni) kako {to re~e Premierot, nema da ima! Ama Premierot re~e deka i }e ima!

Problemot na izborite kaj nas stanuva "politi~ko-partiski imix" za presti`. Toa ti e kako meteorolo{ka prognoza: ako pogodi{ - dobro, ako ne pogodi{ - u{te podobro. Da mu bide polesno na Branko Crvenkovski i kompanija: vo olimpiska godina, plus toa i evropsko fudbalsko prvenstvo, kade {to se delat "igri, leb i zabava", nema {ansa za izbori. Toa e "ma~ewe na narodot"!

Drugo i (ne) uverlivo zvu~at objasnuvawata na dvajcata fortmeni na koalicijata VMRO-DPMNE i DA: ^a{ule i Gligorovski. I tie kako mene kutrite, matematika znaat kolku da ne gi izla`e prviot piljar na pazar. Ne smetalka, im treba lap-top za visoka matematika!

Isklu~ete ja politikata od va{iot `ivot, }e vidite deka veselite temi se ret~at. Duri i sportot ne e toa {to be{e: nekni "Vardar" vo Strumica }e "zagine{e" kako Samuil na Belasica. Samo ovoj pat od svoite, i toa na na~in neprimeren i nevreden za tri boda. Gospodi, koj ni "nabi" tolkava negativna energija da se kasapime me|u sebe?! Mo`ebi iluzijata? Nadvore{nata politika po~iva na pozitivna energija!

Za nadvor "dve davame, edno zemame". Kako magareto: po~e{aj go, }e go skroti{. Kaj nas slobodata s# u{te e mislena imenka, oti "ako ne si so nas, protiv nas si", ne e ni{to drugo osven - zatvor. Nemoj sega da se naluti, gospodi~na Dimoska, jas policijata ne ja me{am, a taa kako {to s# "dava da se vidi, daleku e od politikata"... [to ima da se me{a policijata, koga na narodnite pratenici im gi demoliraat imotite? Neka gi otepaat ako treba, za dobroto na narodot! Toa ti se vika - demokratija! Haosot napred, policijata da stoi!