Veqo Tantarov, Sojuz na zemjodelci na Makedonija

NA MLE^NATA KRIZA I KUMUVAA VOJNICITE NA NATO

Razgovarala: Rozita ZAKEVA

  • Jas ne sum nekakov si lider, tuku lideri, odnosno skita~i po selskite maki se site delegati od 95-te selski op{tini vo Makedonija
  • Premierot veti deka }e go sose~e ovoj javen {verc so mlekoto, me|utoa ne go ispolni silnoto vetuvawe
  • Na{ite kravi ne stignaa pred Vladata, me|utoa, mnogu od niv pak, preku {vercerskite kanali zaminaa za Albanija

Gospodinot Veqo Tantarov, be{e pratenik vo prviot parlamentaren sostav i se eksponira{e kako naroden pretstavnik koj najmnogu se zalaga za pravata na zemjodelcite. Interesot na javnosta za g. Tantarov osobeno se zgolemi po negovite najavi za takanare~enata selanska buna i {trajkot so 2.000 kravi pred Vladata na Republika Makedonija, poradi problemite so otkup na mlekoto.

Dolgo vreme se najavuva{e deka so pregovorite me|u g. Tantarov, kako pretstavnik na zemjodelcite, i premierot Georgievski }e se re{i problemot so otkupot na mlekoto. Problemite se s# u{te aktuelni, {to be{e povod za razgovor so gospodinot Tantarov.

MS: Gospodine Tantarov, od koga postoi zemjodelskata asocijacija i od koga ste vie lider na makedonskite zemjodelci?

TANTAROV: Sojuzot na zemjodelcite na Makedonija e esnafska organizacija na makedonskite zemjodelci. Postoi pet meseci. Postoi da se bori za selskite interesi i pravdi na okolu 185.000 zemjodelski doma}instva. Jas ne sum nekakov si lider, tuku lideri, odnosno skita~i po selskite maki se site delegati od 95-te selski op{tini vo Makedonija. Vo nivnite redovi se nao|aat: Makedonci, Turci, [iptari, Srbi, Vlasi i makedonski muslimani.

MS: Dali Sojuzot na zemjodelcite e vo kontakt, odnosno sorabotka so Demokratskata alternativa, poto~no so Koalicijata za promeni?

TANTAROV: Sojuzot na zemjodelcite e nepartiska i nevladina organizacija i ne sorabotuva so nitu edna partija vo Makedonija. Sorabotuva samo so instituciite {to gi sozdavaat i treba da gi re{avaat zemjodelskite problemi.

MS: Od koga zapo~naa problemite so mle~nata kriza i, spored Vas, koja e osnovnata pri~ina?

TANTAROV: Mle~nata kriza vo Makedonija e prisutna polovina godina. Nea ja predizvikaa nekoi lu|e od Koalicijata za promeni {to sakaa preku no} da gi napolnat xebovite so marki. Klapata na Vasil Tupurkovski uvezuva{e kravi i na sto~arite mu gi dava{e so ogromna zarabotka od 500-800 marki od sekoja krava, a drugite uvezuvaa mleko i mle~ni proizvodi bez da vodat smetka {to }e se pravi so doma{noto mleko. Marjan \or~ev ostana sam pred ovaa ujdurma. Kako ~ovek {to cel vek go pomina vo agrarot te{ko mu padna pojavata na mle~nata kriza vo dr`avata.

NEISPOLNETO VETUVAWE

MS: Mislite li deka navodniot {verc so mlekoto e pri~ina za krizata i dali mlekoto }e se plasira na pazarite vo Kosovo?

TANTAROV: Na mle~nata kriza & kumuvaa i vojnicite na NATO, koi niz dr`avata se {etaat kako niz sela bez ku~iwa. Na{ite mlekarnici namesto da nosat mleko vo Kosovo, NATO celoto mleko od humanitarnata pomo{ za kosovskite {iptari go donese vo Makedonija. Bez pari go zemaa, so pari go prodavaa. Premierot veti deka }e go sose~e ovoj javen {verc so mlekoto, me|utoa ne go ispolni silnoto vetuvawe. Makedonija dodeka vo Kosovo se nosi i {vercuva humanitarno mleko i dodeka za na{eto mleko ne se obezbedat premii i izvozni stimulacii, ne mo`e da se pojavi so svoe mleko.

MS: Dali so najavata deka bitolskata mlekarnica }e i stavi kraj na mle~nata kriza, kone~no, problemite na mlekoproizvoditelite }e bidat re{eni?

TANTAROV: Bitolskata mlekarnica se dobli`i do kvalitetot na {vajcarskoto mleko, no zaradi sevo ova ne mo`e da najde mesto na proizvodi i re{enieto na ovoj plan se bara{e so uvoz na mleko od Srbija, Bugarija, Hrvatska i Slovenija. Me|utoa, Bitolskata mlekarnica ne misle{e taka. Taa i nejziniot rakovoden tim, so nad~ove~ki napori uspea za kuso vreme da sozdade proizvoden bum vo obnovata na narodnoto govedarstvo i obezbedi dovolno mleko za doma{nite potrebi. Na ovoj plan, ne mo`at da izostanat i naporite na mlekarnicite od Tetovo, Bogdanci, Prilep. Bitolskata mlekarnica ne mo`e da & stavi kraj na mle~nata kriza. Klu~ot za toa se nao|a vo Vladata. Dodeka ima uvoz i reeksport na mleko, }e nema son za na{ite sto~ari.

MS: Kolkavi se {tetite {to takanare~enata "mle~na kriza" im gi nanese na mlekoproizvoditelite?

TANTAROV: Makedonskata mle~na kriza im nanese ogromni {teti na na{ite sto~ari. Samo vo avgust, koga od otkupot bea isklu~eni nad 1.300 mlekoproizvoditeli, se isturija okolu 2.000.000 litri doma{no mleko. Tolku mleko se isturi zaradi avgustovskiot uvoz na okolu 5.000 toni mleko i mle~ni proizvodi so Slovenija, Srbija i Hrvatska.

CILEVATA AGENCIJA

MS: Ostanuva li i ponatamu najavata deka dokolku Vladata ne ponudi nikakvo re{enie da izlezete na {trajk so 2.000 kravi pred Vladata na Makedonija?

TANTAROV: Sojuzot na zemjodelcite protiv ovaa nepravda vo avgust najavi deka pred Vladata }e donese 2.000 kravi. Ovaa najava ne se ostvari od dve pri~ini. Prvo, zatoa {to zad ve{ta~kata granica so Grcija besnee najopasnata bolest po kravite, i vtoro, zaradi vklu~uvaweto na Vladata za re{avawe na ovoj problem {to samata si go sozdade. Na{ite kravi ne stignaa pred Vladata, me|utoa, mnogu od niv pak, preku {vercerskite kanali zaminaa za Albanija. Sto~arite po 3.170 marki gi kupuvaa od Cilevata agencija, a gi prodavaa po 1.550 marki.

MS: Do kade se momentno pregovorite so Vladata za re{avawe na problemite na mlekoproizvoditelite vo dr`avava?

TANTAROV: Od dosega{nite pregovori so Vladata za mle~nata kriza ne sme zadovolni. Zo{to se znae. So otkupot na zalihite od sirewe ka{kaval i trajno mleko od Bitola, Tetovo i Bogdanci vo iznos od 5.000.000 marki za da prodol`i otkupot na mlekoto od sto~arite, nema trajno re{enie za doma{noto mleko. Na{iot sojuz trajnoto re{enie na ovoj plan go gleda vo obezbeduvawe na premija za mleko za sto~arite i izvozna stimulacija za makedonskoto mleko i mle~ni proizvodi. Ovie merki odamna se odoma}ineti na Zapad za propi{uvawe na carina za ungarskoto mleko vo iznos od devet denari za sekoj uvozen litar. Zo{to vakva merka ne be{e donesena pred pet meseci, koga po~na mle~nata kriza?

MS: Dali mo`ebi imate zalihi od mle~ni proizvodi (sirewe, ka{kaval) i dali e iznajdeno re{enie kade }e gi plasirate ovie proizvodi?

TANTAROV: Zalihite na sirewe, ka{kaval i trajno mleko spored izjavite na na{ite delovni partneri: mlekarnicite od Bitola, Tetovo i Bogdanci se golemi. Kolkavi se, neka ka`at tie. Nie imame soznanie deka ovie proizvodi po~naa da izleguvaat od nivnite magacini i se staveni vo socijalnite paketi. Toa e dobro i za sto~arite i za mlekarite, a do koga }e bide taka, }e ka`e vremeto.

MS: Razmisluvate li vo idnina da formirate partija na zemjodelcite vo Makedonija?

TANTAROV: Sojuzot na zemjodelcite na Makedonija na narednite parlamentarnite izbori }e se javi so svoi kandidati. Selanite izbiraat nad 40 pratenici. Postoi mislewe deka so desetina pratenici selani, }e mo`e da se dobie ministerot za zemjodelstvo. Drugo ne ni treba. Ako selanite dobijat svoj minister, site selski maki poinaku }e se re{avaat. Marjan \or~ev pomaga, me|utoa, mnogumina go sopnuvaat. Inaku, ako selanite-pratenici bidat pomalku od pratenicite na Cile i Gu{terov, }e se otka`eme od baraweto za svoj zemjodelski minister.

MS: Dali nekoi od partiite najavija za vreme na predizbornata kampawa za lokalnite izbori deka }e vi gi re{at problemite, odnosno na ~ija strana ste vie na godine{nite lokalni izbori?

TANTAROV: Vo ovie lokalni izbori seloto be{e zaboraveno. Partiite nema{e {to da mu vetat, za{to s# {to vetuvaa dosega, s# izla`aa. Selanite se ~esni i pametni lu|e i pove}e ne veruvaat vo prazni vetuvawa. Ne poddr`uvame nitu edna partija. Koj za kogo saka, za nego neka glasa.