Politi~kata situacija se v`e{tuva i ne samo poradi lokalnite izbori

UDIRAWETO ^ETKI PRODOL@UVA, DPMNE PROPA\A!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

(avtorot e portparol na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija)

  • Premierot Georgievski ja potvrdi doslednosta na svojata nedoslednost
  • Desette procenti ve}e ne va`at, bidej}i Koalicijata za promeni bi mo`ela da pobedi so dva otsto!
  • Vlasta zapo~na `estoka presmetka so firmite na SDSM "Alkaloid" "Makedonija tabak" i drugite otkako be{e provalena neformalnata spogodba me|u Crvenkovski i Georgievski za podelba na vlasta
  • Teroristi~ki akcii na granicata, fa{izacija na sportskite strasti i zapla{uvaweto na narodot prodol`uva dodeka parlamentarcite s# u{te se odmoraat

Makedonskiot narod i gra|anite vo na{ata dr`ava s# pove}e imaat mo`nosti da se uverat deka politikata, vodena od diletanti, nekadarnici i avanturisti, ja do`ivuva svojata maksimalna promocija na najvalkanata rabota i masovna izmama na narodot. Na toa se nadovrzuva i upornoto doka`uvawe na Qub~o Georgievski i negovata partija deka pobedata na Koalicijata, predvodena od SDSM, vo prviot krug na izborite ne bila takva za toj da ja sprovede zakanata deka }e raspi{e predvremeni parlamentarni izbori, pa vo celiot galimatijas na izborite vo koj zna~itelno mesto treba da odigraat op{tinskite izborni komisii i DIK, so najaveniot miting na plo{tadot vo Skopje i so ve}e isprobanite metodi na otkupuvawe na glasa~kite legitimacii, so maslo, {e}er, bra{no i drugi prehranbeni proizvodi, tie o~ekuvaat i ~udo! Toa bi trebalo da se slu~i po vtoriot krug na lokalnite izbori ovaa nedela koga spored najgolemiot ~etkar vo makedonskata politi~ka scena Koalicijata na vlasta vo koja sega se vklu~eni i glasovite na DPA na Arben Xaferi }e ostvarela pobeda so dva otsto glasovi pove}e od Koalicijata "Zaedno za Makedonija"!

Lesnoto posegawe po opredelbite na narodot koj mo{ne dobro ja po~uvstvuva na svojot grb sre}ata od dvegodi{noto vladeewe na Georgievski - Tupurkovski - Xaferi sega se povtoruva so forsiranoto i prisilno nosewe na narodot od celata dr`ava na plo{tadot vo Skopje so cel na takov fingiran na~in da se doka`e deka "Qub~o vojvodata" s# u{te bil poddr`uvan i sakan, namesto op{tata revoltiranost i gnev na glasa~ite, koi glasaj}i za promenite vo 1998 godina si go izgorea jazikot pa sega duvaat i vo studenata ma{tenica. O~igledno deka analizite na Georgievski i Dimovska kako i sekojpat se baziraat vrz evtini i proyirni osnovi, pa taka i vo ovoj slu~aj }e se odi na igra so kolektivnoto zaboravawe na narodot, na kogo ve}e mu se servira oktopodot koj povtorno se aktuelizira so podnesuvaweto na krivi~ni prijavi protiv prethodnite i sega{nite direktori na "Alkaloid" i "Makedonija tabak" so cel narodot da se potseti deka vo {estgodi{noto vladeewe na SDSM imalo i polo{i sostojbi. I da e taka ostanuva faktot, zo{to re~isi dve godini od vladeeweto na Koalicijata za promeni taa ni{to ne napravi za da izvr{i revizija na procesot na privatizacijata, zo{to ne se realizirani propagandnite poraki za kaznuvawe na ograbuva~ite na narodot, ras~istuvaweto na aferite so ograbenite devizni za{tedi, {tedilnicata TAT, "Alfa", "Makedonija reklam" i drugite. DPMNE toa go pravi deneska koga se soo~uva so celosniot raskol vo partijata, so nedoverba na nejzinite pratenici kon rakovodstvoto i selewe vo drugi partiski klupi, pa duri i so zagubenite iluzii na glasa~kata ma{inerija deka Koalicijata za promeni }e napravi nekakvi promeni, no ne kon polo{o.

RASKINAT DOGOVOROT SO CRVENKOVSKI

Od druga strana s# pove}e se postavuva pra{aweto dali ova zna~i deka Qub~o Georgievski go raskinal premol~eniot dogovor so Branko Crvenkovski koj im ovozmo`uva{e na dvajcata mladi politi~ari, koi se hranea vo sopstvenata politi~ka kariera so gre{kite na drugiot, nepre~eno da vladeat so Makedonija vo narednite dvaesetina godini.

Toa be{e o~igledno za sekogo koj podlaboko gi analizira politi~kite sostojbi vo Republika Makedonija i koj podetalno gi analizira TV-duelite na Georgievski i Crvenkovski na MTV, no i nastapite na nivnite partiski rakovodstva vo Parlamentot, vo predizbornata kampawa i sl. Imeno, pozicijata na DPMNE re~isi isklu~ivo se grade{e vrz napadite na seto ona {to go pravel ili ne go napravil SDSM vo predhodniot period, baraj}i pritoa i opravduvawe deka ako SDSM mo`el da gi falsifikuva pretsedatelskite izbori vo 1994 godina, zo{to toa ne bi mo`el da go napravi DPMNE vo 1999 godina. Od takov karakter se i re~isi celosnite nastapi na prateniciate na DPMNE vo Parlamentot, koi voop{to ne se trudea da vleguvaat vo pozitiven duel so pratenicite na SDSM pri predlagaweto na zakoni i drugi akti, prepu{taj}i & ja celata aktivnost na Vladata i na nejzinite ministri, koi na takov na~in Parlamentot si go pretvorija vo partiska tribina na koj a osven prisustvoto na opozicionite pratenici, mo{ne retko mo`ea da se vidat i pratenicite {to ja poddr`uvaat Vladata, a toa posebno koga treba{e da se glasa za nekoi predlog-zakoni i sl.

Ako do neodamna Qub~o Georgievski be{e samouveren deka formiraweto na VMRO - Vistinsko makedonska reformska opcija }e po~ne i zavr{i so odr`uvaweto na prvata konferencija za pe~at, otkako ne uspea so teror, zapla{uvawa, otpu{tawa od rabota i drugi merki prezemeni kon pratenicite {to ja napu{tija negovata partija i nivnite rodnini, otkako ne uspea so poni{tuvaweto na glasovite {to VMRO - Vistinskata gi dobi vo prviot krug od lokalnite izbori, toj pobara sredba so pretsedatelot na VMRO, Boris Stojmenov?!

KONTROVERZITE NA DPMNE ODAT DO KRAJ!

Zna~i, samouvereniot Qub~o Georgievski padnal na kolena pred dov~era{niot potpretsedatel na negovata partija i minister za finansii, koj be{e smenet bez kakva i da e pri~ina ili izgovor!

Se pra{uvame kako Georgievski }e go objasni ovoj nenadeen presvrt vo negoviot stav kon VMRO - Vistinskata, pred simpatizerite i drugite gra|ani koi nasilno ili so potplatuvawe }e bidat dovedeni na mitingot {to e zaka`an za ~etvrtok na 21 septemvri.

No, toj ve}e ne gazi po cvrsta podloga, osobeno poradi faktot {to negoviot koalicionen partner Tupurkovski ostanuva vo Va{ington vo bolni~kata postela i pra{awe e dali voop{to }e mo`e da ja prodol`i politi~kata kariera, bez ogled na o~ekuvawata na birokratite od Evropskata komisija na EU od tipot na Karin Dej koja o~ekuvala gospodinot Tupurkovski da gi dovr{el pregovorite za dogovorot za asocijacija na Makedonija so EU, koi taka "uspe{no" gi vode{e zaedno so "gospodin Hipo" kako {to go nare~e opozicijata negoviot portparol Slobodan ^a{ule, prifa}aj}i re~isi s# {to bilo pobarano od strana na pregovara~kiot tim na Evropskata unija.

Evropskata unija, odnosno nejziniot pretstavnik vo Makedonija, Pinto De Te{eira, vo sekoj slu~aj }e mora u{te edna{ da gi prepro~ita ocenkite na nabquduva~ite na OBSE za odr`aniot prv krug na lokalnite izbori vo Makedonija, posebno poradi faktot {to pred nekolku dena vo Strumica se slu~i eden neviden skandal od fa{isti~ki tip vo re`ija na Van~o Takovski - pretsedatel na FK "Strumica", inaku brat na soprugata na premierot Georgievski. Iako se znae deka partizacijata ve}e odamna go zafati sportot, pa i vo redovite na upravata na FK "Vardar", na FSM i na drugite ekipi se namestija funkcioneri na DPMNE, ostanuva nejasno kako mo`e{e eden sportski natprevar na stadionot vo Strumica da se pretvori vo lin~ na fudbalerite na FK "Vardar", koi pobedija pred tamo{nata publika bez ogled dali sudiite imale nekakov udel vo seto toa itn. {to mo`e da bide predmet edinstveno na organite na FSM, a ne na kauboj{tinata na Takovski i negovata ekipa. Ostanuva kako fakt deka i vo ovoj slu~aj policijata ne prezemala ni{to za da gi za{titi gostinskite fudbaleri {to se povtoruva{e i vo prilikite koga "gnevniot" narod se nafrla{e vrz domovite na transferiranite pratenici na VMRO - Vistinskata. Presedanot ve}e stanuva pravilo, na {teta na site!