Za predvremenite izbori

PI[MAN - PREMIER

Prviot vo Vladata na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski, i natamu prodol`uva so svoite de`a vu - izjavi, so koi manipulira so svojot elektorat.

Poslednata bombasti~na izjava deka dokolku Zdru`enata opozicija osvoi samo 10 otsto pove}e glasovi od Koalicijata za promeni, li~no toj, }e predlo`i predvremeni parlamentarni izbori, pretstavuva kulminacija na negovata neserioznost i kontradiktornost kon rabotata {to mu e doverena.

"Samo" desetina dena podocna ("pou~en" od svoite partiski kompawoni) Premierot go pravi ona {to najdobro znae da go napravi - se popi{manuva i "sve~eno" izjavuva:

"Predvremeni izbori nema da ima, zatoa {to ima mnogu uslovi koi ne se ostvareni".

A.P.


Zagrozena bezbednosta na `enite-politi~ari

POLITI^KO SILUVAWE!?

Provladiniot dneven vesnik objavi tekst vo koj pi{uva deka aktivisti na SDSM vo Sveti Nikole se obidele da siluvaat pripadni~ka na VMRO-DPMNE i toa vo nejziniot dom.

Politi~kata borba me|u dvete najgolemi partii vo dr`avava, vo periodot me|u dvata izborni kruga, spored nekoi, vklu~uva i igri so `enski tela. Ako vakvite seriozni {pekulacii se poka`at kako vistiniti, vo idnina `enite koi se aktivno vklu~eni vo politikata }e treba da se podzamislat za svojata bezbednost.

R.Z.


Vo centarot na Skopje

MESTO PO^IT, VANDALIZAM

Spomen-plo~ata na Majka Tereza na Plo{tadot "Makedonija" vo Skopje povtorno stana cel na ne~ij vandalisti~ki napad.

Dotamu li dojde rabotava {to vo na{iov glaven grad, nekoi poedinci mo`at da si zemat tolku sloboda na vakov na~in da go poka`uvaat ili doka`uvaat svojot li~en revolt ili bes namenet za nekoe treto lice. Neli po~uvstvuva vinovnikot barem malku gri`a na sovest, zatoa {to uni{tuva ne{to sveto i ne{to {to zaslu`uva po~it.

Komu tolku mu pre~e{e tokmu ova mesto koe e simbol na mir i solidarnost so site?!

M.L.


Planovite A, B, V, G... na SDSM

TOP VO MAT-POZICIJA

Opozicijata, lokalnite izbori }e gi iskoristi za da & doka`e na vlasta deka narodot ne e pove}e "Za promeni". Pri toa za osvojuvaweto na vlasta vo SDSM imaat napraveno mnogu strategii. Planovite, nasloveni spored bukvite od na{ata azbuka, na primer: plan-A, plan-B, plan-G imaat cel da sozdadat novi predvremeni parlamentarni izbori. Vo kontekst na ova na nivnata veb-stranica sekoj zainteresiran mo`e da se zapoznae so planovite na Partijata.

Mo`ebi, "Operacijata Laufer" }e bide plan na nekoja si sledna opozicija.

R.Z.


Iznenaduva~ka odluka od Brisel i begstvo na Premierot

BINGO, REVOLUCIJA I BUM ZA ZEMJODELCITE

Verojatno najaktuelnata vest spored premierot Qub~o Georgievski vo poslednite dve godini {to spored nego "nema Makedonec koj ne ja ~eka taa vest", kako {to izjavi vo vtornikot, se odnesuva{e na bingoto koe go dobija na{ite zemjodelci i sto~ari. Bingoto se odnesuva na informacijata {to tokmu vo ovoj moment pristiga od Evropskata unija koja vo Brisel donese odluka da se ukinat kontingentite i zabranite koi dosega postoeja vo pogled na izvozot na makedonskite stoki na evropskiot pazar.

Vo tekot na sredbata gospodinot Premier voop{to nema{e interes da dade izjava za "bumot" {to se slu~uva na na{ite granici, nitu pak da odgovori na koe bilo drugo pra{awe od novinarite. Mo`ebi se pla{i od nivinarskite procenti?!

M.S.