Vreme na zimnici

SVE@O ZAMRZNATA HRANA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

ODMRZNUVAWE

Odmrznuvaweto e va`no zatoa {to od nego zavisi kvalitetot na zamrznatite prehranbeni proizvodi. Izlo`uvaweto na niski temperaturi za razlika od visokite ne uni{tuva nekoi od pri~initelite za rasipuvawe. Zamrznatite produkti treba da se odmrznuvaat na sobna temperatura, a potoa da se podgotvuvaat. Nekoi produkti mo`at, a toa e najdobro, da se upotrebat neodmrznati. Drugite odmrznuvajte gi vo ladilnik ili na sobna temperatura. Mnogu e va`no produktite da bidat potpolno odmrznati, za{to vo sprotivno pri podgotvuvaweto na primer na meso toa odnadvor }e bide ispe~eno, a vnatre `ivo.

ODMRZNUVAWE - ZAMRZNUVAWE

Postapkata na odmrznuvawe i povtorno zamrznuvawe voop{to ne e prepora~liva, pa zatoa e va`no da se zamrzne mnogu mala koli~ina. Retki se produktite, koi koga edna{ }e se odmrznat mo`at povtorno da se zamrznat. Ako ve}e imate odmrznati prehranbeni produkti, podobro e da gi podgotvite (svarite, pe~ete i dr.), a potoa zamrznete gi. Odmrznatoto jadewe e podobro da go stavite na visoka temperatura, otkolku vo mikrovalna pe~ka. Odmrznatoto, pak, jadewe nikoga{ pove}e ne zamrznuvajte go.

ODMRZNUVAWE I ^ISTEWE

[tom zabele`ite deka mrazot vo ladilnikot e so debelina od 3 milimetri, potrebno e toj da se is~isti. Sosema ispraznete go, a ve}e zamrznatite produkti stavete gi vo nekoj drug ladilnik. Vo zimskiot period koga temperaturata nadvor }e padne pod nulata, zamrznatite produkti mo`ete da gi stavite na terasa. No, sepak postapkata na ~isteweto na ladilnikot zavr{ete ja kolku {to mo`ete pobrzo. Produktite vratete gi vo ladilnikot toga{ koga toj povtorno }e ja postigne sakanata temperatura.