Svetata tajna na kr{tevaweto

SOEDINUVAWE SO BOGA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Kr{tevaweto zaslu`uva posebno vnimanie i e edno od najsvetlite verski obredi za edno semejstvo, za eden hristijanski pravoslaven makedonski dom, koj e voedno i praznik za roditelite, semejstvoto i najbliskite

Vo pravoslavieto, sekoe novoroden~e {tom }e se rodi kumot mu odreduva ime koe treba da bide pravoslavno, hristijansko kako na primer Traj~e, Ivan, \or|i, Marija, Neda itn.

Ne e po`elno da gi imenuvame na{ite bebiwa so moderni i tu|i za na{i uslovi imiwa Karolina, Valentina, Oliver, Afrodita itn. Za vreme na kr{tevkata e odreden svetol den za roditelite i bebeto, na kr{tevkata doa|aat babata, dedoto, i najbliskite rodnini, a roditelite ne prisustvuvaat ako deteto nema napolneto ~etirieset dena. Kumot ja vr{i svetata tajna kr{tevaweto, a sve{tenoto lice go dopolnuva svetiot ~in. Primaweto na svetiot duh i soedinuvaweto so Boga, kako i odre~uvaweto od |avolot se glavnite komponenti so koi se rakovodi sve{tenikot i kumot. Kr{tevaweto zapo~nuva so kapeweto na bebeto vo sveta voda, potoa sleduva miropomazanieto i potstri`uvaweto na del od kosata. Vo edna golema nebesna qubov i zavet kon Boga zavr{uva ovoj svetol ~in - kr{evawe, koj e propraten so baknuvawe i molitva kon Spasitelot, na{iot Gospod Isus Hristos. Kr{tevaweto zaslu`uva posebno vnimanie i e edno od najsvetlite verski obredi za edno semejstvo, za eden hristijanski pravoslaven makedonski dom, koj e voedno i praznik za roditelite, semejstvoto i najbliskite.