Vrben, "selo zad drugite sela"

MIRIS NA CVE]E, OGREV, SPOKOJ I ZABORAV

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Seloto Vrben neposredno ne se grani~i nitu so edno drugo selce, no e vo blizina na Mavrovo i Gali~nik, vo blizina na turizmot i turistite koi, za `al, otsekoga{ go odminuvale, koi ne go zabele`uvale vretenestiot pat {to vodi dotamu

Selo zad drugite sela" - Vrben, {to so vturnatosta vo planinskite doloj, nekade dlaboko vo gorata, potonato vo zeleniloto i otsjajot na son~evinata koja najprvin ovde se "ra|a", a najdocna zao|a, potsetuva na zaboravot i tivkosta. Nautro - miris na cve}e i ogrev {to kraj sekoja ku}a mo`e da se vidi. No}ite - nemi, so vlaga i studoina {to doa|a od planiweto.

EDNOSTAVNOST

Preku Ezeroto (Mavrovsko) do dlabinata na planinata vo koja e poslano seloto Vrben vodi `ivopisen pat. Vedna{ zad prvite ku}i izdol`eni od obete strani na patot {to drumuva sred selo, oddesno golema crkva.

Pogled kon seloto Vrben

Vrbenska ku}a

Vo seloto, lu|eto pitomi i ednostavni. So otvoreni srca, prijatna nasmevka i toplo dobredojde. Lu|e koi vo sebe go nosat narodnoto, sekojdnevnoto i postojanoto - spokojno i gordo. Ovde minatoto provejuva i ~ini{ golema `elka so sporost se vle~ka po strmninata, pa po udolninata, po koja so ista brzina minuva i vremeto. I s# drugo e i podvi`no i nepodvi`no, kako privid so lik na beskrajot. Seloto stokmeno vo mirot, lu|eto vpu{teni da govorat so tivkosta, vremeto da odminuva i minuva najavuvaj}i gi is~ekuvawata za slednoto.

SONOT

Najdlaboko vo zeleniloto na razgranetite drvja stari so godini, so nemosta muabeti i centralata "Vrben". I kako sonot da "doa|a". Minuva~ot koj pro{ol go zadr`uva sopstvenoto is~ekuvawe na ne{to zna~ajno, golemo i va`no i potoa zaminuva od mestoto, za nekoga{ povtorno tuka da se vrati.

Pejza` od "vrbenskata" planina

Poradi vturnatosta vo planinskite doloj, nekade dlaboko vo gorata, potonato vo zeleniloto i otsjajot na son~evinata koja najprvin ovde se ra|a, a najdocna zao|a, {to potsetuva na zaboravot i tivkosta, seloto Vrben naj~esto e odminuvano od minuva~ite.


Na nadmorska viso~ina od 1.260 metri, so povr{ina od 25,6 kvadratni kilometri i okolu 190 `iteli, seloto Vrben odamnina opstojuva vo atarot na Op{tinata Mavrovi Anovi i e edno od prezema~ite na funkcijata dobivawe na elektri~na energija ({to Makedonija ja ostvaruva preku ve{ta~kata akumulacija Mavrovsko Ezero, vo koe osven hidrocentralata vo Vrben se nao|aat i centralite Vrutok i Raven).