Denovive

IZLEZE SEPTEMVRISKIOT BROJ NA "NARODNA VOLJA"

Pi{uva: Aleksandar DONSKI

  • Na {estata stranica e objavena statijata pod naslov "Aleksandar Treti Makedonski gi ironizira gr~kite fantazii za potekloto na makedonskite carevi" od avtorot Sarisa Paraos
  • Na ~etvrtata stranica e objaven vtoriot del od statijata "Pesnite od Zbornikot na Miladinovci ne se dokaz deka Makedoncite se od bugarsko etni~ko poteklo"

Denovive od pe~at izleze najnoviot (septemvriski) broj na vesnikot "Narodna volja" - makedonski nacionalen vesnik od pirinskiot del na Makedonija i Bugarija. Vesnikot i ovojpat donesuva interesni temi so makedonska nacionalna sodr`ina.

Na prvata stranica e objavena statijata pod naslov "Bugarski nacional{ovinisti, ne pla~ete za tu|a zemja i narod" od glavniot urednik Jan Pirinski. Vo ovaa statija avtorot potsetuva na najnovite antimakedonski provokacii vo Bugarija. Imeno, za vreme na Ilinden t.n. "VMRO-SMD" organizirale antimakedonska "proslava", na koja u~estvuval i "romanti~niot" pretsedatel na Bugarija Petar Stojanov, koj iska`al novi antimakedonski provokacii. Pirinski se pra{uva kako mo`e pretsedatelot da si dozvoli da prisustvuva na "proslava", koja po sodr`ina e antimakedonska, a istovremeno da izjavuva deka e za dobri odnosi so Republika Makedonija. Na istata stranica e objavena statijata od Ivan Draga{ pod naslov "Republika Makedonija - devet godini samostojnost", vo koja toj nakratko pravi pregled na izminative devet godini samostojnost na na{ata tatkovina, potsetuvaj}i deka Makedoncite koi `iveat von nejzinite granici s# u{te nemaat po~uvstvuvano dovolno gri`a za svoite problemi od na{ata dr`ava. Na vtorata stranica e objavena statija od istiot avtor Ivan Draga{, posvetena na `ivotot i deloto na Arseni Jovkov.

INFORMATIVEN MRAK VO BUGARIJA

Na tretata stranica e objaven nov del od "Kratka istorija na Makedonija" od poznatiot makedonski istori~ar od Bugarija, koj se potpi{uva so psevdonimot Sarisa Paraos. Vo ovoj del se opfateni nastanite okolu Karpo{evoto vostanie. Na istata stranica e objavena i informacija za jubilejnoto sobranie na Svetskiot makedonski kongres. Na ~etvrtata stranica e objavena statijata od S. Ratevski pod naslov "Makedoncite vo svetlinata na zapadnata nauka". Vo ovaa statija avtorot gi naveduva podatocite od eden ponov svetski atlas, objaven vo Anglija vo 1997 godina. Vo atlasot, vo odrednicite za Bugarija i Grcija, pi{uvalo deka vo ovie zemji `iveat i Makedoncite i deka, osven oficijalnite jazici, kako govoren jazik tamu se zboruval i makedonskiot. Avtorot poso~uva na zaslepenosta na javnosta vo Bugarija do koja ovie podatoci ne stignuvaat, no i potencira deka mnogu brgu }e pomine vremeto na informativniot mrak vo Bugarija vo odnos na makedonskata istorija. Na istata stranica se objaveni vesti od Republika Makedonija. Na pettata stranica e objaven osvrtot na Ivan Draga{ kon Stru{kite ve~eri na poezijata, a objaveno e i poslednoto prodol`enie od feqtonot za Nikola Jonkov Vapcarov od Biljana Vardarska. Na {estata stranica e objavena statijata pod naslov "Aleksandar Treti Makedonski gi ironizira gr~kite fantazii za potekloto na makedonskite carevi" od avtorot Sarisa Paraos. Vo ovaa statija avtorot poso~uva na nekolku delovi od biografijata na Aleksandar Makedonski vo koi toj gi potencira razlikite pome|u Makedoncite i Grcite. Na istata stranica e napraven osvrt kon izleguvaweto na knigata "Makedon~eto" od egejskiot Makedonec Petre V'~kov (Petros Vocis), koja neodamna be{e prevedena na ~e{ki jazik. Na sedmata stranica e objavena statijata "Donald Harden i o{trbenite Fenikijci" od d-r Ta{ko Bel~ev. Na osmata stranica e objavena reporta`a od trieset i vtoriot me|unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, {to neodamna se odr`a vo Ohrid. Avtor na reporta`ata e Vlado Stojanovski.

"PODELBATA NA MAKEDONIJA"

Na prvata stranica od podlistokot "Pirinski plamen" {to izleguva na makedonski jazik, e objavena statijata "Podelbata na Makedonija" od Traj~e T. Trajkovski. Vo ovaa statija avtorot gi povikuva Makedoncite od site delovi na Makedonija i od dijasporata pove}e da se anga`iraat za duhovno obedinuvawe na Makedoncite i na Makedonija zatoa {to nikoj od strana toa nema da go napravi. Toj ironi~no veli deka mnozina Makedonci s# u{te se povikuvaat na pogovorkata deka "navednatata glava sabja ne ja se~e", iako sabjite odamna gi nema. Na vtorata stranica e objaveno intervju so Marko Arsovski, koj e direktor na Radio Biljana - radio {to go slu{aat Makedoncite od celiot svet. Na tretata stranica se objaveni makedonski narodni pesni, a objavena e i informacija za neodamna otkrienoto intervju na Nikola Karev, dadeno za eden gr~ki vesnik, vo april 1903 godina, vo koe Karev sebesi jasno se deklarira kako Makedonec i toa kako potomok na anti~kite Makedonci. Objaven e i apelot na vnukata na Goce Del~ev, Katerina Trajkova-Nurxieva, vo koj taa dava celosna poddr{ka na rakovodstvoto na Organizacijata Obedineti Makedonci od Kanada za nivnata borba za makedonskite nacionalni prava vo porobenite delovi na Makedonija. Na ~etvrtata stranica e objaven vtoriot del od statijata "Pesnite od Zbornikot na Miladinovci ne se dokaz deka Makedoncite se od bugarsko etni~ko poteklo" od Aleksandar Donski, vo koja avtorot poso~uva na pove}e pesni od ovoj Zbornik vo koi se upotrebeni razni tu|i etnonimi i toponimi (pokraj malkute bugarski).

Gi povikuvame site makedonski patrioti da go pomagaat izleguvaweto na ovoj edinstven makedonski svetilnik vo Pirinska Makedonija, preku pretplata ili sponzorstvo. Za podetalni informacii obratete se na: @K "Zapad" bl. 36, ap. 17, 27000 Blagoevrad, Bugarija ili na e-po{ta: n_volja@hotmail.com. Zainteresiranite od Republika Makedonija mo`at da se pretplatat i vo redakcijata na "Makedonsko sonce", po {to vesnikot }e go dobivaat na doma{na adresa. Pretplatata za RM e samo 20 germanski marki godi{no.