Kniga na Mil~o Man~evski

"DUHOT NA MAJKA MI"

  • "Duhot na majka mi" e objavena od Izdava~kiot centar "TRI". Promocijata na knigata na Man~evski be{e vo Muzejot na sovremena umetnost. Promotor na knigata - Elizabeta [eleva, a recenzijata e na Katica ]ulavkova. Pretsedatelot na Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija, Vele Smilevski, soop{ti deka Mil~o Man~evski }e bide predlo`en za po~esen ~len na Dru{tvoto

Poznatiot re`iser Mil~o Man~evski ja objavi svojata prva kniga, so naslov "Duhot na majka mi". Knigata e sostavena od 40 par~iwa, pi{uvani na makedonski, srpski i angliski jazik (na koi avtorot naj~esto razmisluva), a od koi najkratkoto e sostaveno od 3 - 4 zbor. Ilustraciite i stripot, kako {to }e ka`e avtorot, imaat vrska so se}avawata, a knigata e dizajnirana najblisku do ona {to go ozna~uva kubisti~kiot kola`. Man~evski gi odbil ponudite vo Amerika i Italija, za objavuvawe i na scenarijata na filmovite "Pred do`dot" i "Pra{ina".

Man~evski za knigata }e ka`e: Nikoga{ ne o~ekuvav da izdadam ne{to {to nekoga{ sum go napi{al, bidej}i sekoga{ sum mislel deka napi{anoto e premnogu li~no. Knigata ne e zamislena kako golem proekt, toj samo taka se razvi. "Duhot na majka mi" e kniga-kola` inspirirana od slikarskata energija na 20-ot vek, od vozbudata na kubizmot, dadaizmot, strukturalizmot i konceptualizmot, a izgraden od budni ~uvstva.

"Duhot na majka mi" e multimedijalen proekt, po mnogu ne{ta neobi~en. Sklopot na 40-te par~iwa se protegnuva kako film. Fotografiite funkcioniraat kako zborovi, a govorot e kus i seopfaten. Knigata e ise~oci od sliki i misli {to se protegaat so nevoobi~aenost. "Duhot na majka mi" e dotolku poprivle~en i kako tekst i kako prikaz, poradi intertekstualnosta i provokativnosta {to vo sebe ja ima.


Antonio Mitri}eski so nov film

"KAKO VO LO[ SON"

  • Si`e - vo svetskata metropola, nekolku mladi lu|e se vo potraga po svojata qubov
  • Antonio Mitri}eski ve}e & e poznat na makedonskata i svetskata javnost po prika`uvaweto na odli~no prifateniot negov prv film "Preku ezeroto"

Denovive ministerkata za kultura, Ganka Samoilovska - Cvetanova, i re`iserot Antonio Mitri}eski go potpi{aa dogovorot vo koj Ministerstvoto za kultura }e vlo`i 700.000 gm za filmot na ovoj na{ re`iser, "Kako vo lo{ son". Filmot na Mitri}eski e po scenario na Dejan Dukovski, a e vo makedonsko-kanadska koprodukcija. Kanadskiot producent, Ri~ard Sedler, ve}e odobri 80 procenti od lokaciite za snimaweto vo Makedonija.

Prviot del od filmot }e se snima vo Gali~nik i vo okolinata na Skopje, a vtoriot vo okolinata na Montreal.


Izlo`bi

RAPSODIJA NA BITOLSKIOT MONMARTR

Vo makedonskiot Monmartr, vo Bitola, neodamna bea postaveni dve izlo`bi. Na prvata izlo`ba, "Pelisterska rapsodija", bea izlo`eni umetni~kite dela na mladite likovni talenti od Bitola, Ko~ani i Kumanovo.

Delata na u~esnicite na godine{niov "Mal bitolski Monmartr" bea postaveni na izlo`bata imenuvana kako "Biserite na maliot bitolski Monmartr".


Vo "Drugar~e"

SLIKATA NA DECATA

Vo Galerijata na detskiot likoven centar i vo holot na detskata biblioteka "Drugar~e", po povod 8 Septemvri, be{e postavena detskata likovna izlo`ba na tema "Zemjo moja sakana". Izlo`bata be{e organizirana od Sojuzot na likovnite pedagozi na Makedonija. Na izlo`bata se postaveni tvorbite na deca od osnovnite u~ili{ta od zemjava.


Salonot "Ru" - Strumica

SLIKI NA MAKSIMOV

Vo Strumica, vo izlo`beniot salon "RU", na 8 septemvri be{e otvorena izlo`bata na akademskiot slikar od [tip, Todor Maksimov. Izlo`bata opfa}a 40 sliki maslo na platno, {to slikarot gi ima raboteno poslednive nekolku godini.

Todor Maksimov ima diplomirano na Fakultetot za likovna umetnost vo Skopje. Dosega ima realizirano pove}e grupni izlo`bi vo zemjava i stranstvo.

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA