MOLIVOT I IZBORITE

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Posle vtorata svetska vojna komunistite vo Makedonija vo svoite propagandni plakati go praktikuvaa molivot, kako propaganda za opismenuvawe na narodot. Skoro polovina od Makedoncite toga{ bea nepismeni i vo propagandata za opismenuvawe na narodot, molivot be{e simbol na pismenosta. Sega posle pedeset godini, koga gi gledam ovie predizborni plakati na kandidative za gradona~alnik so molivot vo raka, se pra{uvam dali toj simbolizira deka ovie kandidati se ve}e pismeni?! O~igledno edna slaba reklama za gradona~alnicite u{te vo samiot start.

Vo Amerika gi narekuvaat {erifi, vo Bugarija kmetovi i kaj nas gradona~alnici. Oni treba da bidat tatkovci na gradot, odnosno op{tinata kade }e bidat izbrani.

Site kandidati vo svojata predizborna kampawa vetuvaat se i se{to samo ne najva`noto. Vetuvaat sportski sali, ~isti ulici, detski igrali{ta sve i se{to samo u{te ne koko{arnici. Koko{arnicite se specijalitet na Tupurkovski. Ne slu{nav barem eden kandidat da ka`e ne{to za najva`nata rabota, kako }e ja namali ogromnata nevrabotenost vo svoeto mesto? O~igledno u{te vo startot se gleda deka oni ja nemaat osnovnata vizija za rabotata {to gi o~ekuva. Glavniot i osnoven problem vo Makedonija e nevrabotenosta, koj iznesuva 50 % od rabotnoto naselenie. Vo taa smisla trebe kandidatite da ka`at kako }e go re{at ovoj golem problem, a ne so nekakvi sportski sali, gara`i i detski igrali{ta. Kako mislat da privle~at novi investicii, da otvorat novi rabotni mesta vo svoite op{tini? O~igledno proma{ena predizborna kampawa i slabi kandidati za gradona~alnici.

Jas vo Ohrid nemam problem so izborite, nema nikogo da biram, bidej}i ne gi poznavam dovolno kandidatite. Moj faforit be{e Pa{ata, no on ne saka da se kandidira za ftor mandat.

Celata kampawa se sveduva, kako da go omalova`at protivnikot, a ne da ja ka`at svojata programa vo koja narodot }e im veruva.

Lokalnive izbori se pove}e dobivaat karakter na parlamentarni izbori, vo koi opozicijata saka da dojde ponovno na vlast. Od druga strana vlasta e slatka, te{ko se ispu{ta, na nekoj od niv im donese golemi provizii i borbata e tuka. ]e imame bogami, mnogu `e{ka politi~ka esen.

Ve}e nekolku meseci vladata sproveduva kampawa "kupuvajte makedonski proizvodi". Od druga strana premierot forsira Gr~ki prodavnici vo Skopje. O~igledno edno so drugo ne odi. Imeno pri svojata neodamne{na poseta na ostrovoto Krf i vozeweto so luksuzna jahta na nekoj gr~ki magnat, bilo zboruvano za proda`ba na makedonskata dr`avna lotarija i za otvarawe na nov supermarket, kar{i vojnata bolnica. Dosega, smenetiot minister za urbanizam ne dozvoluval da se tamo gradi super market, no posle posetata na premierot na Krf za tri dena e izdadena grade`na dozvola.

Dr`avnata lotarija ne smee nikako da se prodade na stranski partner, bidej}i taa e mnogu dobar izvor za popolnuvawe na Makedonskiot buxet. Dosega vo niedna zemja, ne e prodadena dr`avnata lotarija. Vo kolku toa se slu~i toa }e bide vtora "OKTA" vo Makedonija. Toa e najlesen na~in da se zarabotat golemi pari od ovoj siroma{en narod. Izraelcite pred trieset godini otvorija privatni lotarii vo nekoj afrikanski i latinoamerikanski zemji, ama ne im be{e dozvoleno da ja kupat dr`avnata lotarija. [to na{ava vlada ne znae da go popolni buxetot so profitot od na{ata lotarija, treba da go pra{ate ministerstvoto za finansii?., kade odi profitot.

Vladata treba da forsira stranski investitori koi }e proizveduvaat artikli kaj nas, a ne koi }e go sobiraat kajmakot od lotariata ili nekakvi prodavnici na gr~ki proizvodi.

Noviot predlog na vladata namesto 6000 denari za K-15, da se zameni so prehrambeni paketi za korisnicite e sekako dobar, bidej}i treba da se otkupat zemjodelskite vi{oci. Ako nekoj navistina mnogu raboti vo Makedonija, toa e zemjodelecot. I tuka gra|anite treba da poka`at golema op{estvena svest i na toj na~in da gi otkupat zemjodelskite vi{oci. Vakvi akciji dr`avata treba da pravi i vo drugi priliki, za da se otkupi celiot vi{ok na zemjodelski proizvodi i pravilno raspodeli, kako humanitarna pomo{ na zagrozenite gra|ani vo Makedonija.

I dodeka opozicijata sekojdnevno mitinguva, premierot sekojdnevno se~e crveni pandelki na novo otvorenite objekti, pa }e vidime koj }e pobedi, "na krajot se brojat pilcite".