"Bugarskite" patrioti

ORDENI ZA PREDAVSTVO ZA PREMIEROT I NEGOVATA TAJFA

Dimitar Zahov, "etni~ka" Bugarija

  • Istori~arot prof. Georgi Markov na programata "Horizont" na radio Sofija izjavi: "Ako ima{e makedonska nacija, toa zna~i deka i naselenieto vo Pirinska Makedonija & pripa|a na taa nacija, a vlasta vo Makedonija vo nikoj slu~aj nema{e da go negira toa. Zna~i, vo Skopje ne e s# najjasno za makedonskata nacija"

Pred i za vreme na studenata vojna, eden amerikanski sve{tenik, ubeden antikomunist na ~ie{to ime ne se se}avam, vo svojata nedelna propoved pred auditoriumot be{e rekol: "Ako denes se vovede orden za predavstvo, toga{ jas }e predlo`am so ovoj orden da bide odlikuvan posthumano nekoga{niot na{ pretsedatel, Teodor Ruzvelt".

Ovaa misla si ja spomnav pred pove}e od edna godina koga bez pri~ina premierot na Makedonija go odbra simboli~no denot na Pro~ka za potpi{uvawe na kapitulacisko-predavni~kata (od makedonska strana) spogodbena Deklaracija pome|u dvete zemji, koga na takov den tokmu premierot na Bugarija bi trebalo da pristigne vo Makedonija i da pobara pro{ka od makedonskiot narod za zlodelata ako ne vo sredniot vek, barem vo 20-iot vek na t.n. B'lgari. No, ne samo {to ne se slu~i toa, tuku se slu~i da bide potpi{ana spogodba na ramnopravna osnova.

NACIONALNO PREDAVSTVO

Osven pra{aweto koj komu treba{e da se izvini za storenoto, va`na e sodr`inata na ovaa Deklaracija. Poznato e deka vo me|udr`avnite odnosi, kako {to ima re~eno [arl de Gol, ima samo za{tituvawe na nacionalnite interesi. Zna~i, isto kako vo biznisot kade {to emociite se zapostavuvaat. No, kakov nacionalen interes odbrani toga{ Qub~o Georgievski? Odgovorot se znae - nacionalno predavstvo, nevideno vo istorijata na nieden narod.

Tokmu za ovoj uspeh na bugarskata politika, K. Karaka~anov od govornicata na Parlamentot, gi tera{e neblagodarnite bugarski socijalisti da & baknuvaat raka na zaslu`enata N. Mihajlova. Navistina, vo politikata se pravat kompromisi i popu{tawa, no krajniot rezultat e da se dobie ne{to. Makedonija i Makedoncite ne samo {to ne dobija ni{to, tuku na makedonstvoto mu se nanese neprocenliva {teta oti nedorasnatiot Qub~o i negovata tajfa dejstvuvaa kako "bugarski" patrioti, namesto kako makedonski.

Ova kapitulantstvo na Georgievski mu dade povod na istori~arot prof. Georgi Markov na programata "Horizont" na radio Sofija da izjavi: "Ako ima{e makedonska nacija, toa zna~i deka i naselenieto vo Pirinska Makedonija & pripa|a na taa nacija, a vlasta vo Makedonija vo nikoj slu~aj nema{e da go negira toa, zna~i vo Skopje ne e s# najjasno za makedonskata nacija". Zatoa, imaj}i go predvid ova nevideno nacionalno predavstvo i niza drugi, predlagam, zaslu`nite da bidat odlikuvani so ordeni spored zaslugite.

NAGRADA ZA "ZASLUGITE"

Sekako, najzaslu`eniot od site predavnici e Q. Georgievski, a potoa sledat A. Dimitrov, negoviot toga{en zamenik, B. Trajkovski i preostanatite od tajfata na Georgievski i Dimovska. Zatoa, najzaslu`niot Georgievski treba da bide odlikuvan so orden za predavstvo - prv stepen, a A. Dimitrov - vtor stepen. Boris Trajkovski i drugite od spomnatata tajfa - so orden od tret stepen. Tie se zaslu`ni ne samo za toa, tuku i za toa {to ne storija ni{to za da gi popravat gre{kite na vladarite pred niv i sopstvenite.

So ogled na finansiskata sostojba na R. Makedonija za koja pridonesoa i tie, no i da ne bideme slepi tradicionalisti, namesto ordenite da bidat izraboteni od blagorodni metali, da bidat od `olta tikva, a razlikata vo stepenite da bide vo goleminata i umetni~koto oblikuvawe na ordenite. Ako do denot na odlikuvaweto na B. Trajkovski, toj kompletno se ogradi od politikata na dvajcata zaslu`eni, ordenot za "zaslugi" namesto da mu se dodeli nemu, da ostane za vistinski predavnik od golemata tajfa ili drugi {to sigurno }e se rodat.