Zdravstvenata gri`a poblisku do pacientite

TELEFONSKI POVIK ZA POZDRAVO ZDRAVSTVO

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Poplakite i `albite naj~esto se odnesuvaat po pra{aweto za zdravstveno osiguruvawe, {to zna~i neostvareni prava po osnov na zdravstveno osiguruvawe ili problemi vo ostvaruvaweto na tie prava, potoa `albi za odnosot na vrabotnite kon pacientite, odnosno nivniot nekorekten odnos
  • Telefonskite linii za zaka`uvawe lekarski pregled, pove}e se nameneti za lu|eto od vnatre{nosta, so cel da gi izbegnat nepotrebnite tro{oci koi im se nametnati, bidej}i doa|aat na pregled, a nemaat zaka`ano, pa moraat da ~ekaat den plus. No, ova ne zna~i deka pacientite od Skopje ne bi mo`ele da gi koristat telefonite za zaka`uvawe
  • Ako se utvrdi vistinata na ka`anata `alba, toga{ Ministerstvoto za zdravstvo prezema soodvetni merki konkretno kon zdravstvenata organizacija ili zdravstveniot rabotnik kon kogo e upatena `albata

Ministerot za zdravstvo, d-r Dragan Danilovski,vetenata najava za voveduvawe na telefonska linija za kontakt so javnosta ja realizira vo potpolnost. Voveduvaweto na vakvata linija im ovozmo`uva na gra|anite da gi ka`at svoite poplaki, `albi i pofalbi.

Istovremeno, vo ramkite na najavata na ministerot bea spomnati (a ve}e se i vospostaveni) telefonski linii na koi gra|anite mo`at da go zaka`at svojot lekarski pregled. Na ovoj na~in tie mo`at da ja iskoristat mo`nosta da ja ostvarat zdravstvenata za{tita bez nervozi i ~ekawe redici vo zdravstvenite ustanovi.

Za celta i funkcioniraweto na otvorenite telefonski linii razgovaravme so gospodinot Dimitrije Pa{anku, {ef na kabinetot na ministerot za zdravstvo.

KONTAKT LINIJA

Idejata za vospostavuvawe na edna vakva otvorena telefonska linija na koja gra|anite }e mo`at da gi ka`at svoite pofalbi ili poplaki i `albi vo odnos na rabotata na zdravstvenite organizacii niz dr`avata e ideja od postar datum. Me|utoa, nejzinata realizacija zapo~na od pred eden mesec, poto~no od 9 avgust po~na da funkcionira telefonskata linija za kontakt so javnosta, veli gospodin Pa{anku. Reakcijata kaj gra|anite e pozitivna, na na{e golemo zadovolstvo. Linijata {to se vospostavi, vsu{nost go zadovoluva interesot na dvete strani. I nie vo Ministerstvoto dobivame informacii za neregularnostite koi se slu~uvaat vo nekoi zdravstveni organizacii, me|utoa i gra|anite na nekoj na~in indirektno uspevaat da si ja podobrat zdravstvenata za{tita.

Imame dosta javuvawa od gra|anite od cela Makedonija. Mnogubrojni se i javuvawata vo koi gra|anite gi izrazuvaat svoite `albi vo odnos na raboteweto na zdravstvenite organizacii, kako i `albi koi se odnesuvaat na konkretni zdravstveni rabotnici. Me|utoa, ima i dosta pofalbi koi se odnesuvaat pove}e na poedini zdravstveni rabotnici, a isto taka gra|anite imaat mo`nost da davaat svoi sugestii, predlozi za ne{to da se podobri vo zdravstvenata za{tita, dodava g. Pa{anku.

BEZ ANONIMNOST

Pri javuvaweto na gra|anite se insistira da go ka`at nivnoto ime, da ne ostanat anonimni, zatoa {to na toj na~in polesno mo`e da se sledi i vo potpolnost da se utvrdi vistinata za nivnata poplaka. Dokolku nekoj e anonimen javuva~, postoi somnevawe dali ka`anata informacija e to~na. Vo Ministerstvoto postojat lica koi vr{at uvid na site informacii koi doa|aat i ja ispituvaat ponatamu to~nosta na informacijata.

Ako se utvrdi vistinata na ka`anata `alba, toga{ Ministerstvoto za zdravstvo prezema soodvetni merki konkretno kon zdravstvenata organizacija ili zdravstveniot rabotnik kon kogo e upatena `albata. Ve}e imame konkretni poplaki i pove}eto od niv se vo faza na proverka. Po proverkata na vistinitosta na informacijata, gra|aninot mo`e da bide informiran za prezemenite merki od strana na Ministerstvoto za konkretniot slu~aj, objasni gospodin Pa{anku.

Poplakite i `albite naj~esto se odnesuvaat na pra{aweto za zdravstveno osiguruvawe, {to zna~i neostvareni prava po osnov na zdravstveno osiguruvawe ili problemi vo ostvaruvaweto na tie prava, potoa `albi za odnosot na vrabotenite kon pacientite, odnosno nivniot nekorekten odnos.

TELEFONSKO ZAKA@UVAWE

Pokraj otvorenata linija za `albi, poplaki i pofalbi, istovremeno po~naa da funkcioniraat telefonskite linii na klinikite vo Klini~kiot centar - Skopje na koi gra|anite mo`at da zaka`at lekarski pregled. Pacientot za da mo`e da zaka`e pregled potrebno e da poseduva uredna dokumentacija (upat od mati~en lekar, zdravstvena kni{ka i sini kartoni). No, pravo da zaka`e lekarski pregled ima i onoj pacient koj nema sini kartoni. Licata bez sin karton }e ja dobijat zdravstvenata usluga spored pravilata koi va`at dokolku tie ne se zdravstveno osigurani. Ovie telefoni pove}e se nameneti za lu|eto od vnatre{nosta, so cel da gi izbegnat nepotrebnite tro{oci koi im se nametnati, bidej}i doa|aat na pregled, a nemaat zaka`ano, pa moraat da ~ekaat den plus. No, ova ne zna~i deka pacientite od Skopje ne bi mo`ele da gi koristat telefonite za zaka`uvawe. Naprotiv, tie se otvoreni za sekoj gra|anin od Makedonija.

Po objavuvaweto na soop{tenijata za otvorawe na ovie telefonski linii vo mediumite, mo`e da se konstatira deka operatorite imaat dosta rabota, bidej}i kontakt-telefonite postojano yvonat.


BEZ KONTROLA

Poradi poznatite naviki, {to sekako ne se karakteristika samo na zdravstvenite rabotnici, da se vmetnuvaat preku red prijateli i rodnini, se javuva potreba od sproveduvawe kontrola, za da ne se zloupotrebuvaat ovie telefonski linii.

Spored gospodin Pa{anku, Ministerstvoto ne bi mo`elo da ja sproveduva taa kontrola. Za da se spre~i zloupotrebata od strana na operatorite, potrebno e samite kliniki da sprovedat kontrola, bidej}i sekoja klinika si vr{i raspored na zaka`uvawe, pa bi trebalo taa kontrola da poteknuva od samata klinika.


ZAEDNI^KI INTERES

Mislam deka ovoj princip na zaka`uvawe treba da se za~uva i vo idnina, zatoa {to ova ne e ne{to {to e sega dadeno vo mediumite i bi trebalo da prestane. Naprotiv, mislam deka na ovoj na~in site kliniki si ja olesnuvaat svojata rabota, }e imaat pregled na site pacienti koi se na spisokot za lekarski pregled za cela nedela, pa i cel mesec. Vo interes e i na gra|aninot i na samite kliniki ova da prodol`i kako praksa ponatamu. Jas se nadevam deka ova }e ima pozitiven tek i deka samite kliniki }e se zalagaat vo idnina da se praktikuva ovoj na~in na zaka`uvawe, za da se izbegnat site tie neprijatni slu~uvawa vo ordinaciite, optimisti~ki veli g. Dimitrije Pa{anku.