Evropska banka za obnova i razvoj

INVESTICII ZA PET FIRMI

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

  • EBOR vo sledniot period }e se fokusira vo firmi koi imaat kvalitet, programa, dobar menaxment kako i dopolnitelni izvori na kapital. Prednost }e imaat onie koi dosega ostvaruvale izvoz, a }e bidat isklu~eni site pretprijatija koi se zanimavaat so proizvodstvo na voena oprema, alkohol i prerabotka na tutun

So cel da se pomogne razvojot na malite i srednite pretprijatija vo Makedonija, Bugarija, Romanija i Ukraina, Evropskata banka za obnova i razvoj (EBOR) vo slednite dve godini }e u~estvuva so direktni investicii vo iznos od dva ipol miliona dolari vo pet makedonski firmi.

EBOR vo sledniot period }e se fokusira vo firmi koi imaat kvalitet, programa, dobar menaxment kako i dopolnitelni izvori na kapital. Prednost }e imaat onie koi dosega ostvaruvale izvoz, a }e bidat isklu~eni site pretprijatija koi se zanimavaat so proizvodstvo na voena oprema, alkohol i prerabotka na tutun.

Osnoven uslov za u~estvo na direktni investicii od Evropskata banka za obnova i razvoj e pretprijatieto da bide privatizirano. Vo takvi slu~ai Evropskata banka }e otkupi 20 - 30 procenti od akciite na pretprijatieto. Po zavr{uvaweto na investiciskiot period akciite }e bidat prodadeni na akcioneri na pretprijatieto, na menaxerskiot tim ili, pak, na makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost.

Bankata }e ima i svoj pretstavnik vo upravuva~kiot odbor. Prijavenite pretprijatija se o~ekuva da odat na odobruvawe na Bordot na EBOR. Sedi{teto na Evropskata banka za obnova i razvoj e vo London. Taa ima 60 ~lenki vo celiot svet, prisutna e vo 26 zemji, pred s# vo Isto~na i Centralna Evropa.