Promoviran paketot na PrePaid-servisot

NOV "VIRUS" - MOBIPLUS

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • PrePaid-servisot e osobeno interesen za: lica koi imaat problem so obezbeduvawe na site potrebni dokumenti za kreditna kontrola; stranci i turisti so privremen prestoj vo odredena zemja; mladi, koi sakaat so relativno mal mese~en tro{ok da bidat mobilni; kompanii koi sakaat da imaat potpolna kontrola nad tro{ocite na svoite vraboteni; semejstva, koi sakaat da imaat mobilen telefon za svoite ~lenovi i drugo
  • PrePaid-servisot ne ovozmo`uva koristewe na me|unaroden roaming

"Makedonski telekomunikacii" kone~no go promoviraa svojot dolgo najavuvan paket na PrePaid-sistemot "MobiPlus".

Za onie koi dosega ne uspeaja da si razjasnat {to vsu{nost sodr`i PrePaid-paketot, "Makedonski telekomunikacii" toa go pravat preku "karvanot na promocija" so koj bi im davaat pojasnuvawa na svoite potencijalni korisnici.

Gospodinot Jovan Petrovski, direktorot na "Mobimak", istakna deka so namaluvaweto na cenata za pretplata na Mobi-Pro i Mobi-Pop ima vkupno 79.000 pretplatnici, od denot na pu{taweto na mobilnata telefonija vo Makedonija.

Uslugata {to "Telekomunikacii" ja podgotvuva{e podolg period e rabotena spored svetskite standardi, a so promotivnata kampawa sakame da se dobli`uvame do potencijalniot korisnik, so cel da ne ostanat neobjasneti pra{awa, re~e direktorot na Mobimak, Petrovski, dodavaj}i deka se zadovolni od po~etnite rezultati. Ovaa usluga e ednostavna za koristewe i im ovozmo`uva na pretplatnicite celosna kontrola na nivnite tro{oci.

Pretplatnicite na PrePaid-servisot gi koristat uslugite na mobilnata telefonija so kupuvawe na vrednosna karti~ka.

PREPAID-PAKET

Pri koristewe na PrePaid-ot, pretplatnikot ima svoja smetka od koja se naplatuvaat uslugite {to toj gi koristi.

Individualnata smetka {to ja ima sekoj pretplatnik sodr`i PrePaid vrednosni edinici, so koi toj raspolaga s# dodeka ne dojde vo sostojba na izminat rok. Vo zavisnost od toa kako pretplatnikot go namaluva svojot kredit i vremeto opredeleno za negovo iskoristuvawe, taka se menuva i negovata sostojba. So vnesuvaweto na brojot od vrednosnata karti~ka, pretplatnikot ja nadopolnuva svojata smetka. Preku svojot mobilen telefon toj ima celosna kontrola nad tro{ocite, koristej}i go govorniot avtomat.

PrePaid-servisot e osobeno interesen za: lica koi imaat problem so obezbeduvawe na site potrebni dokumenti za kreditna kontrola; stranci i turisti so privremen prestoj vo odredena zemja; mladi, koi sakaat so relativno mal mese~en tro{ok da bidat mobilni; kompanii koi sakaat da imaat potpolna kontrola nad tro{ocite na svoite vraboteni; semejstva, koi sakaat da imaat mobilen telefon za svoite ~lenovi i dr.

PrePaid-uslugata im ovozmo`uva na pretplatnicite koristewe na uslugite od mobilnata telefonija, koi }e bidat obezbedeni so kupuvaweto na PrePaid-paketite. Tie se sostojat od: SIM-karti~ka; vrednosna karti~ka i mobilen telefonski aparat.

Paketot ovozmo`uva krajna ednostavnost za koristewe i brz pristap do mre`ata za krajniot korisnik. Vedna{ po kupuvaweto na paketot, vnesuvaweto na SIM-karti~kata vo telefonskiot aparat i vnesuvaweto na brojot od vrednosnata karti~ka spored instrukciite na govorniot avtomat, se stanuva aktiven pretplatnik. Proverka na sostojbata na smetkata i vremetraeweto na pretplatata e mo`na vo sekoe vreme.

Sekoja vrednosna karti~ka, dopolnuva odreden iznos na smetkata na pretplatnikot i mu dodeluva odreden vremenski period za iskoristuvawe na iznosot od karti~kata. So sekoe kupuvawe na nova vrednosna karti~ka se vr{i novo nadopolnuvawe na pretplatni~kata smetka, se zgolemuva iznosot na kreditot i dozvoleniot vremenski period za koristewe na uslugata.

Pri koristewe na PrePaid, pretplatnicite imaat svoja individualna elektronska smetka od koja }e se naplatuvaat uslugite koi }e gi koristat. Individualnata smetka {to ja ima pretplatnikot sodr`i kredit (PrePaid vrednosni edinici, denarska sostojba) koj e raspolo`iv s# dodeka pretplatnikot ne dojde vo sostojba na izminat rok. Vo zavisnost od toa kako pretplatnikot go menuva svojot kredit i vremeto opredeleno za negovo iskoristuvawe, se menuva i negovata pretplatni~ka sostojba.

PRETPLATNI^KI SOSTOJBI

Koga pretplatnikot e vo instalirana sostojba, zna~i deka mobilniot pretplatni~ki broj e vnesen vo PrePaid-sistemot i e asociran so SIM-karti~kata. Vo ovaa sostojba pretplatnikot ne mo`e da bide povikan, nitu da povikuva. Za da bide aktiven, neophodno e pretplatnikot prethodno da ja aktivira MobiPlus vrednosnata karti~ka.

Koga pretplatnikot e vo aktivna sostojba, toga{ mo`e da povikuva i da bide povikan, t.e. da gi koristi site mo`ni uslugi {to gi nudi i ovozmo`uva PrePaid-sistemot MobiPlus.

Pretplatnikot }e bide vo neaktivna sostojba (sostojba na miruvawe), vo momentot koga negoviot kredit }e bide potro{en pred da iste~e rokot za negovo iskoristuvawe. Vo ovaa sostojba pretplatnikot mo`e da prima povici, no ne mo`e da ispra}a.

Deaktivirana sostojba na pretplatnikot e koga rokot za iskoristuvawe na MobiPlus vrednosnata karti~ka }e iste~e. Vo ovaa sostojba pretplatnikot ne mo`e nitu da prima nitu da ispra}a povici.

Pretplatnikot }e bide vo sostojba so izminat rok vo momentot koga krajniot rok za dopolnuvawe na smetkata }e iste~e. Vo ovaa sostojba pretplatnikot ne mo`e nitu da prima, nitu da ispra}a povici. Ako pretplatnikot do istekot na ovoj period ne se aktivira povtorno so vnesuvawe na nova MobiPlus vrednosna karti~ka, toga{ negoviot pretplatni~ki broj }e bide izbri{an.

Ako vo peridot pome|u sostojba deaktiviran i sostojba izminat rok ja dopolnime smetkata so nova MobiPlus vrednosna karti~ka, a prethodno ostanal odreden neiskoristen kredit, vo toj slu~aj noviot kredit }e bide zbir od vrednosta na novata MobiPlus vrednosna karti~ka so neiskoristeniot kredit od prethodnata sostojba.

Po pet pogre{ni obidi za vnesuvawe na brojot na MobiPlus vrednosnata karti~ka, se dobiva odgovor od MobiPlus govorniot avtomat (6624) deka MobiPlus vrednosnata karti~ka ne mo`e da se iskoristi i deka e potrebno da se povika MobiPlus Info-centarot (070 6677).

MobiPlus govorniot avtomat (6624) e dostapen samo od MobiPlus telefonite.

Vo takov slu~aj MobiPlus pretplatnikot vleguva vo blokirana sostojba i ne mo`e da go dopolni svojot kredit preku govorniot avtomat s# dodeka ne go povika MobiPlus Info-centarot. Pritoa, potrebno e da go prezentira brojot na vrednosnata karti~ka, zatoa {to samo taka mo`e da bide manuelno odblokiran od strana na operatorot.

PrePaid-servisot ne ovozmo`uva koristewe na me|unaroden roaming.


CENI

Cenite na MobiPlus paketite so telefonski aparat iznesuvaat:

Alcatel One Touch Easy, 12.000 denari

Ericsson A 1018 12.500 denari

Siemens C25 13.000 denari

Vo cenata e vklu~ena: SIM-karti~ka i MobiPlus vrednosna karti~ka vo vrednost od 1500 denari, no ne e vklu~en danokot na dodadena vrednost.

Vremenskata va`nost na MobiPlus-vrednosnata karti~ka e 60 dena, (aktiven pretplatnik), smetano od denot na negovoto aktivirawe. Vremetraeweto na pretplatata iznesuva dopolnitelni 30 dena (deaktiviran pretplatnik), od datumot na istekuvawe na va`nosta na poslednata vnesena MobiPlus-vrednosna karti~ka. Po istekot na pretplatata (pretplatnik so izminat rok) priklu~okot ne mo`e povtorno da se koristi od strana na MobiPlus pretplatnikot.


SPOT ZA MOBIPLUS

Pred novinarite za prvpat be{e promoviran i televiziskiot spot za MobiPlus. Za negovoto sozdavawe anga`irani se entuzijasti i stru~ni lica i za nego mo`e slobodno da se ka`e deka toj e Made in Macedonia, re~e na presot Zlatko Nikolovski, zamenik-direktor na oddelot za marketing na Telekom.