Po zavr{eniot prv krug na lokalnite izbori vo Republika Makedonija

KATASTROFALEN PORAZ NA GEORGIEVSKI

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Na{ite politi~ari kone~no nau~ija deka makedonskiot narod ja nau~i demokratijata i ve}e po vtorpat kaznuva za neispolnetite vetuvawa
  • Neminoven pad na Vladata kako edinstveno re{enie za zapirawe na procesite na razgraduvaweto na makedonskata dr`ava i ras~istuvawe na aferite {to gi sozdade triglavata Koalcija za promeni
  • ]e ostane li crno-belata slika na makedonskata politi~ka scena ili }e se zajaknat novite politi~ki sili kako VMRO - vistinskata? Borbata za simnuvawe na ostatocite od DPMNE prodol`uva vo Parlamentot kade se pregrupiraat pratenicite i vo drugite partii kako DA

Na ova isto mesto, nekade pred novogodi{nite prazninici oceniv dekamakedonskiot narod vo ovaa mileniumska godina }e gi kazni participientite vo Koalicijata za promeni poradi nevideniot diletantizam, nesposobnost i demagogijata so koi obilno se slu`ea Georgievski - Tupurkovski - Xaferi vo praktikuvaweto na vlasta po pobedata na parlamentarnite izbori vo 1998 godina. Stana o~igledno deka istoriskiot opit na narodot i ovoj pat se poka`a kako vrhoven sudija koj kaznuva za napu{taweto na nacionalnite i dr`avni interesi, za profiterskata politika i tajvanskata milijarda koja ostana zatskriena vo glavata na Tupurkovski, za li~noto bogatewe niz rasproda`bata na nacionalnoto bogatstvo i epten pozitivnata bugarofilska politika na Premierot i negovite ministri od redovite na DPMNE, za federalizacijata na Makedonija i albanizacijata na del od dr`avata kade {to caruvaat kriminalot, {vercot so drogata i oru`jeto, so {leperite koi odat na Kosovo so prethoden danok za DPA, za nesigurnosta na gra|anite i drugite proma{uvawa koi se tolku mnogu {to }e treba da bidat napolneti desetina stranici od nedelnikov.

KAZNATA NA NARODOT

O~igledno be{e deka gra|anite ja kaznija Koalicijata za promeni, svrtuvaj}i se povtorno kon SDSM i drugite pomali partii od Koalcijata ZAEDNO ZA MAKEDONIJA, ne zaradi faktot {to ve}e go zaboravile periodot od vladeeweto na nose~kata partija SDSM, tuku pred s#, baraj}i mo`nost za {to pobrz pad na Vladata na Georgievski, prepoznavaj}i go potencijalot vo brojot na nivnite pratenici, koi zaedno so pratenicite na DA koi se najdoa vo prazen prostor otkako nivniot lider zaradi bolest ne }e mo`e i natamu da ja vodi partijata, so novata prateni~ka grupa na VMRO - vistinskata koja }e se zgolemi mo{ne skoro, kako i onie na PDP, }e mo`at {to pobrzo da go donesat golemiot presvrt vo makedonskiot Parlament.

Lokalnite izbori i predizbornata kampawa od strana na juri{nicite na DPMNE be{e iskoristena za sproveduvawa vistinska hajka i pogromi kon ~lenovite na VMRO - vistinskata, nivnite pratenici koi mu udrija {lakanica na Premierot so transferot vo novata partija, {to vo golema merka pridonese za promocijata na strav i zapla{uvawe na narodot nebare se nao|ame pod okupacija na nekoja stranska sila, a ne pod vlasta na legalno izbranite narodni prestavnici. Ottamu i golemiot broj na neva`e~ki glasa~ki liv~iwa (nad 90.000) {to pretstavuva mo{ne visok procent od vkupniot broj na izbira~ite koi glasaa na lokalnite izbori i povod za poni{tuvawe na izborite.

DIVIOT PLURALIZAM I KAJ ALBANCITE

Posebna prikazna be{e vistinskata izborna vojna {to ja zapo~naa juri{nicite na Arben Xaferi i Menduh Ta~i protiv PDP {to rezultira{e so pukotnici vo nekolku op{tini i okolu 12 raneti lica. So eden zbor ona {to DPMNE go prave{e protiv novata VMRO nastojuvaj}i na sekakov na~in da se eliminiraat nejzinite kandidati, go sproveduvaa i ordite na Xaferi protiv PDP, iako vo kampawata izjavuvaa deka od tamu ne im se zakanuva nikakva opasnost! Ostanuva ocenkata deka i me|u partiite na Albancite so celata sila prorabotija konfrontaciite {to bea konstanta vo me|usebniot odnos na makedonskite partii po nastanuvaweto na pluralizmot. Zna~i, opojnata sila na vlasta i nejzinoto praktikuvawe od strana na PDP ili DPA isto onaka dejstvuva kako i vrz site ostanati partii {to poka`uva deka pluralizmot ve}e deluva i deka povikuvaweto pod nacionalniot pla{t ve}e ne e osnovnata opredelba na glasa~ite i kaj etni~kite Albanci vo Makedonija. [to e u{te po~udno, rakovodstvata na DPA i PDP zapo~naa da se obvinuvaat za vodewe na "srbomanska politika".

Izborite poka`aa deka nositelite na vlasta koi obi~no se poddr`uvaat od me|unarodnbiot faktor od najrazli~ni povodi, ovoj pat do`iveaja klasi~en "nok-daun" otkako bea objaveni prvi~nite izve{tai na me|unarodnite nabquduva~i od OBSE i EU koi, op{to re~eno, govorat za nesposobnosta na vlasta da organizira fer i demokratski izbori i zna~at odbojnost kon kaubojskiot na~in na sproveduvawe na izbornite proceduri, koi vo slu~ajot so pretsedatelskite izbori ostanaa bez sankcii koi ovoj pat nositelite na Koalicijata za promeni ne }e mo`at da gi odbegnat.

Ako po zavr{enite parlamentarni izbori vo 1998 godina vidovme xentlmenski odnos na zaminuva~kata garnitura na SDSM koi na pobednicite na tie izbori im pru`ija raka, sega se soo~uvame so zabivawe na glavata na nojot vo pesokot od strana na Koalicijata za promeni, koi ne mo`at da se pomirat so katastrofalniot poraz od

103,8 otsto, pa na site na~ini ja zabluduvaat javnosta deka tie vsu{nost pobeduvale so 2 % glasovi, no deka ne gi dobroile glasovite i sli~ni prikazni za deca na koi im veruvaat samo novinarite na "Nova Makedonija" i na MRTV!

BORBATA PRODOL@UVA VO PARLAMENTOT

Po zavr{uvaweto na vtoriot krug na lokalnite izbori koi u{te edna{ }e go potvrdat porazot na DPMNE - DA - DPA, site o~i }e bidat svrteni kon makedonskiot Parlament kade {to se o~ekuva da prodol`i transferot na pratenicite od DPMNE kon VMRO, od DA kon SDSM i sli~no, {to }e ja izmeni idili~nata slika na vladeeweto na Koalicijata za promeni, koe be{e procenuvano kako dolgove~no i trajno, se razbira od sopstvenite rakursi. Premierot Georgievski }e se obiduva po sekoja cena da go odbegne navestenoto raspi{uvawe na predvremeni izbori, iako toa go veti dokolku opozicijata dobie 10 otsto pove}e od glasovite na lokalnite izbori, bidej}i toa ne go sakaat, pred s#, pratenicite od ostatocite na DPMNE, koi ve}e ne mu veruvaat na rakovodstvoto na partijata koe saka da gi `rtvuva so cel da se spasi ko`ata na Georgievski. Imeno, toj saka da go za~uva prateni~kiot imunitet za da ne bide izlo`en na krivi~na odgovornost, bidej}i so eventualnoto raspi{uvawe na predvremeni izbori toj }e bide staven na ~elo na proporcionalnata lista na DPMNE i kako takov, eventualno izbran kako nov pratenik. Pa|aweto na negovata Vlada }e zna~i dobivawe na status na obi~en gra|anin koj nema da bide za{titen od prateni~kiot imunitet.

Krajot na septemvri opasno se nabli`uva koga negovata, ~etvrta po red, Vlada }e mo`e da se soo~i so glasawe na nedoverba otkako iste~e periodot od 100 dena od nejzinoto formirawe, pa taka }e bideme svedoci na u{te edna burna politi~ka esen koja se nadevame deka }e zavr{i spored voljata na narodot.

(Avtorot e portparol na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija)