Odberete svoj miris

PARFEMOT DEL OD LI^NOSTA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

"@ena bez miris e `ena bez idnina", rekla vo edna prilika poznatata kralica na modata Koko [anel, koja vo 1921 godina go kreirala prviot parfem "No. 5". Taka vo periodot na dvaesettite godini nejziniot parfem stanal klasika. Po nea, mnogubrojni modni kreatori se isprobale vo sozdavawe na parfemite i nivniot dizajn, pa denes, malite {i{iwa so parfemi pretstavuvaat mali remek-dela.

Prvite zapisi za parfemite poteknuvaa od Egipet. So niv bil ispolnet `ivotot, no i smrtta. Faraonite i nivnite semejstva so pomo{ na mirisni trevi i denes se obvitkani vo tajna. Egip}anite gi koristele mirisite za sekojdnevna higiena.

Vo stara Grcija vladeel kultot na ubavina i miris. Vo vremeto na Perikle prijatnite mirisi bile mnogu ceneti i barani.

I Rimjanite, vo vremeto na vladeeweto na poznatite rimski kralevi, zapo~nale so {ireweto na mirisite.

PARFEM - TOALETNA VODA

Zborot parfem e sinonim za miris. Me|utoa, ako kupime toaletna voda ili parfemska voda se zabele`uva deka razlikata e golema.

* Parfemot e najkoncentriran miris so 15 - 30 otsto ekstrakt.

* Parfimiranata voda e koncentriran parfem so 8 - 15 otsto mirisno maslo i okolu 85 - 90 otsto alkohol.

* Toaletnata voda e me{avina od mirisno maslo od 4 - 8 otsto i okolu 80 otsto alkohol.

* Kolonskata voda (body spray) ima s# na s# od 1 - 3 otsto ekstrakt, a preostanatoto e alkohol. Bidej}i se rasprsnuva po teloto, nekoi proizvoditeli mu dodavaat i vitamini, a nekoi i sostojki koi ja neguvaat ko`ata.

Kolku e temperaturata povisoka, parfemite se pojaki i pobrzo se {irat. Zatoa, za toplite meseci treba da se odbere parfem koj }e bide porazli~en od onoj {to sme go upotrebuvale vo zimskiot period.