Uspenie na Sveta Bogorodica na Matka

PRAZNIK NA NADE@TA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Praznikot Uspenie na Sv. Bogorodica se slave{e pompezno. Sv. Bogorodica e majka za site nas i spasitelka. Vo manastirot {to go nosi nejzinoto ime na Matka be{e pod invazija na vernici. Pove}e iljadi gra|ani vernici i gosti bea svideteli na eden golem prazni~en svet spektakl.

Vo manastirot golema arhijerejska liturgija. Slu`e{e mitropolitot Debarsko-ki~evski, g. Timotej so pove}e sve{tenici. Se dele{e ru~ek, ve~era i se izveduva{e bogata programa od estradni umetnici. Se igra{e do docna po polno}. Se odr`a i golem pana|ur, se palea sve}i, se prilo`uvaa darovi vo crkvata. S# be{e so molitvite upateni kon majka Sv. Bogorodica.

Taka be{e i na platoto pred malata crkva "Pokriv na Sv. Bogorodica" vo mestoto kade }e se gradi noviot katedralen hram na Bo`jata Majka. Iljadnici vernici palea sve}i i se poklonuvaa, prilo`uvaa prihodi za novata crkva. I tuka be{e kako vo Matka.