Kon knigata "Crkvata i sektite" od Lazar Milin

BLESOK KON VISTINATA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Knigata ni ja pretstavuva hristovata crkva kako edinstveno `iveali{te kade mo`eme da ja pronajdeme nade`ta, na{ata qubov i na{ata vistinska vera

Knigata pretstavuva dragocen materijal vo ova vreme na ispitanie, grev, vreme na edno raspjetie vo duhovnata bitka, za o~istuvawe na hristovata crkva od {tetnoto vlijanie na mra~nata invazija na raznobojnite sekti. Prevodot na otecot Stoj~e Ristovski e mo{ne ~ist i zastapena e vistinskata razmisla na avtorot Lazar Milin.

Otec Stoj~e Ristevski uspeal generalno da navleze vo sr`ta na knigata i da ja dolovi su{tinata, vistinskata namena na ovaa kniga me|u vernicite, osobeno pravoslavniot svet. Otec Stoj~e Ristevski uspea da go prenese siot plen {to e vrzan so celiot svoj sjaj za da se prika`e vistinskata iskonska svetlina za koja sektite ne samo {to se opasni, tuku tie se vo svojata epidemi~na forma i pretstavuvaat segment na uni{tuvawe na vistinata na verata. Knigata ima svoja metafori~na dogmatika i taa uspeava da go razbie jadroto na sektite.

Taa uspeva da go uspori vlijanieto kaj nekoi vernici i duri ja pretvora taa gnila sektologija vo edna obi~na parazitska organizacija koja se rastega pod udarite na vistinata {to ja dolovuva knigata.

Sektite se segment koj ne smee da se potceni, tuku odlu~no da se vleze vo nejzinoto osilo i prvo da se spre~i nejzinoto razmno`uvawe. Verata e klu~ za na{eto pravoslavno veruvawe. Taa e riznica i biserot koj go poseduva e dragoceno stapalo za vqubuvawe na na{ata du{a.

Taa e voskresenie za na{ite nade`i. Taa n# pretopuva vo son~evi zraci i n# upatuva da razmislime kolku e taa silna kon razmislata za na{eto spasenie i ve~nost. Tokmu tuka e enigmata.

Knigata pretstavuva blesok kon vistinata. Taa ni ja pretstavuva hristovata crkva kako edinstveno `iveali{te kade mo`eme da ja pronajdeme nade`ta, na{ata qubov i na{ata vistinska vera. Nie morame na{iot moralen ~in da go naso~ime kon smirenost, skromnost, so voshit kon bli`niot i so iskonska qubov kon spasitelot Gospod Isus Hristos.

Knigata tokmu toa ni go podaruva i n# pou~uva da & se priklu~ime celosno, za da mo`eme da ja sfatime nejzinata mo}, nejzinata semo}na sila.