Na Me|unarodniot festival vo Saraevo

"MULTILEVEL" OD MAKEDONIJA

  • Edna povozrasna `ena uspeva vo vremeto na tranzicija da go iskoristi svojot talent za da nadmudri mnogu poiskusni biznismeni od sebe i da uspee da go napravi svojot `ivot poubav

Vo produkcija na Makedonskata radiotelevizija izleze najnoviot makedonski film "Multilevel". Makedonskiot film be{e nagraden so "Gran pri" na Me|unarodniot festival vo Saraevo {to trae{e od 18 do 26 avgust. "Multilevel" be{e vo konkurencija so filmovi od devet evropski zemji. Ova e prv film {to e snimen po deset godini od MTV.

Re`ijata e na Goran Tren~ovski, scenarioto e na Vladimir Korobar, a vo glavnite ulogi se pojavuvaat Dan~o ^evrevski, Qupka Xundeva, Senko Velinov, Petar Temelkovski, Valentina Drekalovi}, Laze Manaskov i Du{ko Kostov.

Filmot ~ini 15.000 germanski marki, snimen e za 22 dena na lokacii vo Skopje, a za istiot e najaveno deka }e bide prika`an na festivalite vo Berlin i Plovdiv.

J.M.


IZDANIJA: Kniga na Miladin Ugrenovi}

"ANGELI NA MOJATA DU[A"

  • Miladin Ugrenovi} e roden na 4. 9. 1940 vo Struga. Studii ima zavr{eno na Pedago{kata akademija "Sv. Kliment Ohridski" vo Bitola. Ugrenovi} bil ~len na pretsedatelstvoto na Kni`evnata mladina na Makedonija i pretsedatel na literaturniot klub "Konstantin Miladinov". ^len e na Dru{tvoto za nauka, kultura i umetnost "Bra}a Miladinovci" vo Struga i ~len e na literaturniot klub "Stale Popov" od Bitola i na Enigmatskiot klub "Biljana" od Ohrid...

Na 24. 7. 2000 godina, is-tiot den i mesec koga vo Zagreb izleze "Zbornikot" na bra- }ata Konstantin i Dimitar Miladinovci od Struga, od pe~at izleze zbirkata pesni "Angeli na mojata du{a" na Miladin Ugrenovi} od Struga.

MINATOTO

Talkaj}i od minatoto do novoto, od dedo mu Miladin do "Zalezot", Ugrinovi} ja razvrtuva razvrskata otvoraj}i ja i razotkrivaj}i ja sopstvenata geneza i liri~no otvoraj}i si ja du{ata. Pesni vo koi poetot govori so po~it i voshit za predcite, roditelite, decata, za `ivotot i pesnata. S# e na videlina, kristalno jasno i ednostavno.

POETOT

Miladin Ugrinovi} vo svojata "Angeli na mojata du{a" & se poklonuva i ja opeva poezijata. Pee za poetite i pesnite {to vo funkcija na vnatre{en krik 'rtat od vnatre{nosta i go "gonat" na sozdavawe. Oti so zborot mo`e da se izrinat pepeli{tata i po`arite, oti zborot koj magi~no se dvi`i od nego kon preostanatite, od drugite kon nego, zna~i i go ozna~uva zna~eweto.


Kniga na Mil~o Man~evski

"DUHOT NA MAJKA MI"

Na petti ovoj mesec vo prostoriite na Dru{tvoto na pi-satelite be{e pretstavena knigata na poznatiot makedonski re`iser Mil~o Man~evski. Knigata be{e pretstavena od Vinka Sazdova, direktor i glaven urednik na Izdava~kiot centar TRI, vo ~ie izdanie se pojavuva knigata na Man~evski.


PROMOCIJA: Stogodi{nina na filmot

"VEKOT NA FILMOT VO MAKEDONIJA"

  • Idejata za Proektot se rodi kako rezultat na naporite na Kinotekata na Makedonija vo ramkite na planetarnata proslava na 100-godi{ninata na filmot
  • Svetskata promocija na "Vekot na filmot vo Makedonija" be{e odr`ana na makedonskiot {tand na EKSPO vo Hanover

Po povod stogodi{ninata na makedonskiot film vo Muzej na grad Skopje, Kinotekata na Makedonija go promovira{e pove}egodi{niot proekt "Vekot na filmot vo Makedonija".

Izraboten kako CD-ROM ovoj proekt e eden vid svoevidna enciklopedija za razvojot na filmot kaj nas vo izminatoto stoletie. Materijalot e pretstaven na makedonski i na angliski jazik. Vsu{nost, proektot gi opfa}a site segmenti na makedonskata kinematografija (proizvodstvo, distribucija, edukacija, filmska kritika i festivali, publicistika, amaterski film itn.). Ovoj CD-ROM sodr`i 2.400 stranici tekst. Vo nego se vneseni pove}e od 600 enciklopediski edinici za makedonskite filmski tvorci i sorabotnici, okolu 1.400 fotografii i okolu 60 minuti video i audiozapis.

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA