Nov zbornik od NIP "Studentski zbor"

MALE[EVSKI NARODNI PESNI

Pi{uva: Boris APOSTOLOV

  • Na 667-te stranici zastapeni se 558 pesni od koi, pove}eto od polovinata (400) imaat melogramski zapis koj go podgotvi Gligor Smokvarski, a tehni~kata obrabotka na notniot zapis, gospodinot Tomislav Tanevski
  • S# na s#, stanuva zbor za u{te eden mo{ne vreden makedonski biser {to }e se nani`e na |erdanot od prekrasnite narodni pesni od site delovi na na{ata makedonska zemja (Pirinska, Egejska i Vardarska Makedonija)

Neodamna od pe~at vo izdanie na NIP "Studentski zbor" od Skopje, izleze monumentalniot zbornik na sobrani "Male{evski narodni pesni" ~ij avtor i sobira~ e Projerej - Stavrofor Ahil Nikolov Teoharov od Berovo.

Ovaa kniga pretstavuva u{te eden biser vo zbirot na zna~ajni sobira~i na makedonski narodni pesni po~nuvaj}i od Verkovi}, bra}ata Miladinovci, Kuzman [apkarev, Marko Cepenkov, Kiril Penu{liski i u{te plejada drugi poznati i nepoznati sobira~i na ova na{e kulturno bogatstvo.

Na 667-te stranici zastapeni se 558 pesni od koi, pove}eto od polovinata (400) imaat melogramski zapis koj go podgotvi Gligor Smokvarski, a tehni~kata obrabotka na notniot zapis, gospodinot Tomislav Tanevski.

Spored tematikata, zbornikot e podelen na devet ciklusi i gi opfa}a re~isi site motivski zbidnuvawa vo makedonskata narodna poezija: mitolo{ki, religiozno-legendarni, svadbeni, semejni, humoristi~ko-satiri~ni, qubovni, juna~ki, ajdutski i komitski i partizanski.

Isto taka, vo knigata e zastapen bogat predgovor od golemiot poznava~ na makedonskata lirika i obi~ai d-r Marko Kitevski.

Na krajot od knigata ima indeks na pesni i bele{ka za informatorite od koi se dobieni pesnite.

S# na s#, stanuva zbor za u{te eden mo{ne vreden makedonski biser {to }e se nani`e na |erdanot od prekrasnite narodni pesni od site delovi na na{ata makedonska zemja (Pirinska, Egejska i Vardarska Makedonija).

Se razbira, ovaa kniga }e predizvika interes kaj nau~nata i drugata javnost vo na{ata dr`ava - kako {to veli d-r Marko Kitevski.

A nie, na protojerej - stavrofor Ahil Nikolov Teoharov mo`eme da mu ~estitame za vlo`eniot trud, na negovite osumdeset godini, {to na belo videlo go donese ova monumentalno delo. Mo`ebi vo idnina ne }e mo`eme da o~ekuvame novi knigi od ovoj blagoroden ~ovek, no i ova dosega {to go napravil (ima objaveno u{te dve knigi) e za po~it. Spolaj mu!

Na krajot, ne treba da go zaboravime direktorot na NIP "Studentski zbor", d-r Tome Gruevski, koj gi vlo`i site usilbi ovaa kniga vo najkus mo`en rok da izleze od pe~at, kako i Ministerstvoto za kultura i "Zegin" koi finansiski go pomognaa pe~ateweto na knigata.